logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy

Zarządzenia Burmistrza 2023

ZARZĄDZENIE NR 0050.184.2023 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE USTALENIA PROCEDUR POBIERANIA I ODPROWADZANIA DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODRĘBNYMI USTAWAMI

Zarządzenie nr 0050.183.2023 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia procedury w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2024 roku.

ZARZĄDZENIE NR 0050.182.2023 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE ZMIANY PLANU FINANSOWEGO DLA ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU POMOCY NA RZECZ POMOCY UKRAINIE, W SZCZEGÓLNOŚCI DLA OBYWATELI UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

ZARZĄDZENIE NR 0050.181.2023 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE ZMIANY PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GORZÓW ŚL. NA 2023 ROK

ZARZĄDZENIE NR 0050.180.2023 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

ZARZĄDZENIE NR 0050.179.2023 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE ZMIANY PLANU FINANSOWEGO DLA ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU POMOCY NA RZECZ POMOCY UKRAINIE, W SZCZEGÓLNOŚCI DLA OBYWATELI UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

ZARZĄDZENIE NR 0050.178.2023 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE ZMIANY PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GORZÓW ŚL. NA 2023 ROK

ZARZĄDZENIE NR 0050.177.2023 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE WPROWADZENIA REGULAMINU UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ WYŁĄCZONYCH SPOD STOSOWANIA USTWY Z 11.09.2019 - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ 130.000 ZŁ. NETTO

ZARZĄDZENIE NR 0050.176.2023 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE ZMIANY PLANU FINANSOWEGO DLA ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU POMOCY NA RZECZ POMOCY UKRAINIE, W SZCZEGÓLNOŚCI DLA OBYWATELI UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

ZARZĄDZENIE NR 0050.175.2023 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE ZMIANY PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GORZÓW ŚL. NA 2023 ROK

ZARZĄDZENIE NR 0050.174.2023 W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

ZARZĄDZENIE NR 0050.173.2023 BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 01.12.2023 R. W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI GORZÓW ŚLĄSKI OZNACZONEJ JAKO DZIAŁKA EWIDENCYJNA NR 1455/3 O POWIERZCHNI 0,2386 HA

ZARZĄDZENIE NR 0050.172.2023 BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 01.12.2023 R. W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI SKROŃSKO OZNACZONEJ JAKO DZIAŁKA EWIDENCYJNA NR 2 I DZIAŁKA EWIDENCYJNA NR 3

ZARZĄDZENIE NR 0050.171.2023 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA INWENTARYZACJI I POWOŁANIA KOMISJI DO PRZEPROWADZENIA INWENTARYZACJI SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO W GORZOWIE ŚL.

ZARZĄDZENIE NR 0050.170.2023 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE ZMIANY PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GORZÓW ŚL. NA 2023 ROK

ZARZĄDZENIE NR 0050.169.2023 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG GMINNYCH W SEZONIE 2023/2024

ZARZĄDZENIE NR 0050.168.2023 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE ZMIANY PLANU FINANSOWEGO DLA ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU POMOCY NA RZECZ POMOCY UKRAINIE, W SZCZEGÓLNOŚCI DLA OBYWATELI UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

ZARZĄDZENIE NR 0050.167.2023 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE ZMIANY PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GORZÓW ŚL. NA 2023 ROK

ZARZĄDZENIE NR 0050.166.2023 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

ZARZĄDZENIE NR 0050.165.2023 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE OKREŚLENIA PROCEDUR I KONTROLI PODMIOTÓW ODBIERAJĄCYCH I TRANSPORTUJĄCYCH NIECZYSTOŚCI CIEKŁE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY GORZÓW ŚL.

ZARZĄDZENIE NR 0050.164.2023 BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 17.11.2023 R. W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU LOKALI UŻYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM

ZARZĄDZENIE NR 0050.163.2023 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE UDZIELENIA PEŁNOMOCNICTWA DYREKTOROWI MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GORZOWIE ŚL.

ZARZĄDZENIE NR 0050.162.2023 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2024 ROK I PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

ZARZĄDZENIE NR 0050.161.2023 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE ZMIANY PLANU FINANSOWEGO DLA ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU POMOCY NA RZECZ POMOCY UKRAINIE, W SZCZEGÓLNOŚCI DLA OBYWATELI UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

ZARZĄDZENIE NR 0050.160.2023 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE ZMIANY PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GORZÓW ŚL. NA 2023 ROK

ZARZĄDZENIE NR 0050.159.2023 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

ZARZĄDZENIE NR 0050.158.2023 BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 07.11.2023 R. W SPRAWIE ODDANIA W DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY GORZÓW ŚL. ORAZ OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

ZARZĄDZENIE NR 0050.157.2023 BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 06.11.2023 R. W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA PIĄTEGO PUBLICZNEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W SKROŃSKU

ZARZĄDZENIE NR 0050.156.2023 BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 02.11.2023 R. W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI GORZÓW ŚLĄSKI

ZARZĄDZENIE NR 0050.155.2023 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE ZMIANY PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GORZÓW ŚL. NA 2023 ROK

ZARZĄDZENIE NR 0050.154.2023 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE ZMIANY PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GORZÓW ŚL. NA 2023 ROK

ZARZĄDZENIE NR 0050.153.2023 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

ZARZĄDZENIE NR 0050.152.2023 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA ROCZNEGO PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO JEDNOSTEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH NA TERENIE GMINY GORZÓW ŚL.

ZARZĄDZENIE NR 0050.151.2023 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE AKTUALIZACJI "PLANU OPERACYJNEGO FUNKCJONOWANIA GMINY GORZÓW ŚL. W WARUNKACH ZEWNĘTRZNEGO ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA I W CZASIE WOJNY" W ZAKRESIE ZMIANY TABEL I KART REALIZACJI ZADAŃ OPERACYJNYCH

ZARZĄDZENIE NR 0050.150.2023 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE ZMIANY PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GORZÓW ŚL. NA 2023 ROK

ZARZĄDZENIE NR 0050.149.2023 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU NA 2023 ROK

ZARZĄDZENIE Nr 0050.148.2023 Burmistrza Gorzowa Śląskiego z dnia 12 października 2023 roku w sprawie: konsultacji Programu Współpracy Gminy Gorzów Śląski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku (Dz.U. 2023 poz. 571 ze zm.) na rok 2024

ZARZĄDZENIE NR 0050.147.2023 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI LIKWIDACYJNEJ

ZARZĄDZENIE Nr 0050.146.2023 BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 06.10.2023 R. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Gorzów Śląski

ZARZĄDZENIE NR 0050.145.2023 BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 6.10.2023 R. W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU LOKALI UŻYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM

ZARZĄDZENIE NR 0050.144.2023 BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 06.10.2023 R. W SPRAWIE ODDANIA W DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY GORZÓW ŚL. ORAZ OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

ZARZĄDZENIE NR 0050.143.2023 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE ZMIANY PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GORZÓW ŚL. NA 2023 ROK

ZARZĄDZENIE NR 0050.142.2023 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

ZARZĄDZENIE NR 0050.141.2023 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE ZMIANY PLANU FINANSOWEGO DLA ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU POMOCY NA RZECZ POMOCY UKRAINIE, W SZCZEGÓLNOŚCI DLA OBYWATELI UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

ZARZĄDZENIE NR 0050.140.2023 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE ZMIANY PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GORZÓW ŚL. NA 2023 ROK

ZARZĄDZENIE Nr 0050.139.2023 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

ZARZĄDZENIE NR 0050.138.2023 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE ZARZĄDZENIA WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU OSIEDLA POŁUDNIE

ZARZĄDZENIE NR 0050.137.2023 BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 25.09.2023 R. W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI NOWA WIEŚ

ZARZĄDZENIE NR 0050.136.2023 BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 25.09.2023 R. W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA CZWARTEGO PUBLICZNEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W SKROŃSKU

ZARZĄDZENIE NR 0050.135.2023 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE ZMIANY PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GORZÓW ŚL. NA 2023 ROK

ZARZĄDZENIE NR 0050.134.2023 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

ZARZĄDZENIE NR 0050.133.2023 BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 20.09.2023 R. W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA DRUGIEGO PUBLICZNEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI GORZÓW ŚLĄSKI

ZARZĄDZENIE NR 0050.132.2023 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE UPOWAŻNIENIA DO WPROWADZANIA DANYCH I INFORMACJI DO CENTRALNEJ EWIDENCJI EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW (CEEB)

ZARZĄDZENIE NR 0050.131.2023 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE UPOWAŻNIENIA DO WPROWADZANIA DANYCH I INFORMACJI DO CENTRALNEJ EWIDENCJI EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW (CEEB)

ZARZĄDZENIE NR 0050.130.2023 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE UPOWAŻNIENIA DO WPROWADZANIA DANYCH I INFORMACJI DO CENTRALNEJ EWIDENCJI EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW (CEEB)

ZARZĄDZENIE NR 0050.129.2023 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE POWOŁANIA KOORDYNATORA GMINNEGO D/S OBSŁUGI INFORMATYCZNEJ WYBORÓW DO SEJMU I SENATU RP ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 15 PAŹDZIERNIKA 2023 ROKU

ZARZĄDZENIE NR 0050.128.2023 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE ZMIANY PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GORZÓW ŚL. NA 2O23 ROK

ZARZĄDZENIE Nr 0050.127.2023 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Gorzów Śląski

ZARZĄDZENIE NR 0050.125.2023 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE WYZNACZENIA NA OBSZARZE MIASTA I GMINY GORZÓW ŚL. MIEJSC PRZEZNACZONYCH NA BEZPŁATNE UMIESZCZANIE URZĘDOWYCH OBWIESZCZEŃ WYBORCZYCH I PLAKATÓW KOMITETÓW WYBORCZYCH W WYBORACH DO SEJMU RP I SENATU RP ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 15.10.2023

ZARZĄDZENIE NR 0050.124.2023 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE ZMIANY PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GORZÓW ŚL. NA 2023 ROK

ZARZĄDZENIE NR 0050.123.2023 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

ZARZĄDZENIE NR 0050.122.2023 BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 06.09.2023 R. W SPRAWIE ODDANIA W DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY GORZÓW ŚL. ORAZ OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

ZARZĄDZENIE NR 0050.121.2023 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE ZMIANY PLANU FINANSOWEGO DLA ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU POMOCY NA RZECZ POMOCY UKRAINIE, W SZCZEGÓLNOŚCI DLA OBYWATELI UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

ZARZĄDZENIE NR 0050.120.2023 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. SPRAWIE ZMIANY PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GORZÓW ŚL. NA 2023 ROK

ZARZĄDZENIE Nr 0050.119.2023 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

ZARZĄDZENIE NR 0050.118.2023 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE UPOWAŻNIENIA PRACOWNIKA MGOPS W GORZOWIE ŚL. DO REALIZACJI NIEKTÓRYCH ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY Z 05.12.2014 O KARCIE DUŻEJ RODZINY

ZARZĄDZENIE NR 0050.117.2023 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE POWOŁANIA ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO DO SPRAW PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY DOMOWEJ

ZARZĄDZENIE NR 0050.116.2023 BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 21.08.2023 R. W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA POŁOŻONYCH W MIEJSCOWOŚCI JAMY

ZARZĄDZENIE NR 0050.115.2023 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE ZMIANY PLANU FINANSOWEGO DLA ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU POMOCY NA RZECZ POMOCY UKRAINIE, W SZCZEGÓLNOŚCI DLA OBYWATELI UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

ZARZĄDZENIE NR 0050.114.2023 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE ZMIANY PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GORZÓW ŚL. NA 2023 ROK

ZARZĄDZENIE NR 0050.113.2023 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

ZARZĄDZENIE NR 0050.112.2023 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE ZASAD GOSPODAROWANIA WĘGLEM POZOSTAŁYM ZE SPRZEDAŻY PREFERENCYJNEJ PALIWA STAŁEGO

ZARZĄDZENIE NR 0050.111.2023 BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 11.08.2023 R. W SPRAWIE ODDANIA W DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY GORZÓW ŚL. ORAZ OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

ZARZĄDZENIE NR 0050.110.2023 BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 10.08.2023 R. W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI DO ROZPATRZENIA WNIOSKU O PRZYZNANIE NAGRODY DLA UCZNIÓW WYBITNIE UZDOLNIONYCH

ZARZĄDZENIE NR 0050.109.2023 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW NA 2023 ROK

ZARZĄDZENIE NR 0050.108.2023 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE POWOŁANIA KOMSIJI EGZAMINACYJNEJ PROWADZĄCEJ POSTĘPOWANIE EGZAMINACYJNE DLA NAUCZYCIELI UBIEGAJĄCYCH SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

ZARZĄDZENIE NR 0050.107.2023 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE POWOŁANIA KOMSIJI EGZAMINACYJNEJ PROWADZĄCEJ POSTĘPOWANIE EGZAMINACYJNE DLA NAUCZYCIELI UBIEGAJĄCYCH SIE O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

ZARZĄDZENIE NR 0050.106.2023 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE POWOŁANIA KOMSIJI EGZAMINACYJNEJ PROWADZĄCEJ POSTĘPOWANIE EGZAMINACYJNE DLA NAUCZYCIELI UBIEGAJĄCYCH SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

ZARZĄDZENIE NR 0050.105.2023 BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 31.07.2023 R. W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA INWENTARYZACJI DORAŹNEJ I POWOŁANIA KOMISJI INWENTARYZACYJNEJ

ZARZĄDZENIE NR 0050.104.2023 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE INFORMACJI O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE DOTACJI Z RZĄDOWEGO PROGRAMU ODBUDOWY ZABYTKÓW NA DOFINANSOWANIE PRAC KONSERWATORSKICH, RESTAURATORSKICH LUB ROBÓRT BUDOWLANYCH PRZY ZABYTKACH WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKÓW LUB ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY GORZÓW ŚL.

ZARZĄDZENIE Nr 0050.103.2023 Burmistrza Gorzowa Śląskiego z dnia 25 lipca 2023 roku w sprawie: wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Gorzowa Śląskiego

ZARZĄDZENIE NR 0050.102.2023 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE WPROWADZENIA NORM ZUŻYCIA PALIW PŁYNNYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I SPRZĘTU SILNIKOWEGO EKSPLOATOWANYCH W JEDNOSTKACH OSP Z TERENU GMINY GORZÓW ŚL. ORAZ KONTROLI I OBIEGU DOKUMENTÓW

ZARZĄDZENIE NR 0050.101.2023 BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 20.07.2023 R. W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA TRZECIEGO PUBLICZNEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W SKROŃSKU

ZARZĄDZENIE NR 0050.100.2023 BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 20.07.2023 R. W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA DRUGIEGO PUBLICZNEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W SKROŃSKU

ZARZĄDZENIE NR 0050.99.2023 BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 20.07.2023 R. W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA CZWARTEGO PUBLICZNEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH W SKROŃSKU

ZARZĄDZENIE NR 0050.98.2023 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE ZMIANY PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GORZÓW ŚL. NA 2023 ROK

ZARZĄDZENIE NR 0050.97.2023 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

ZARZĄDZENIE NR 0050.96.2023 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE ZMIANY PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GORZOW ŚL. NA 2023 ROK

ZARZĄDZENIE NR 0050.95.2023 BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 10.07.2023 R. W SPRAWIE ODDANIA W DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY GORZÓW ŚL. ORAZ OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

ZARZĄDZENIE NR 0050.94.2023 BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 10.07.2023 R. W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI GORZÓW ŚLĄSKI OZNACZONEJ JAKO DZIAŁKA EWIDENCYJNA NR 2605 O POWIERZCHNI 0,0135 HA

ZARZĄDZENIE NR 0050.93.2023 BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 07.07.2023 R. W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI GORZÓW ŚLĄSKI OZNACZONEJ JAKO DZIAŁKI EWIDENCYJNE NR: 927 O POWIERZCHNI 0,0027 HA, 928 O POWIERZCHNI 0,0226 HA, 929 O POWIERZCHNI 0,0145 HA, 931 O POWIERZCHNI 0,2436 HA, 932 O POWIERZCHNI 0,0107 HA

ZARZĄDZENIE NR 0050.92.2023 BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 07.07.2023 R. W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI GORZÓW ŚLĄSKI OZNACZONEJ JAKO DZIAŁKI EWIDENCYJNE NR: 938 O POWIERZCHNI 0,0953 HA I 940 O POWIERZCHNI 0,0121 HA

ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2023 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE ZMIANY PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GORZÓW ŚL. NA 2023 ROK

ZARZĄDZENIE NR 0050.90.2023 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

ZARZĄDZENIE NR 0050.89.2023 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE OKREŚLENIA PROCEDUR I KONTROLI PODMIOTÓW ODBIERAJĄCYCH ODPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY GORZÓW ŚL.

ZARZĄDZENIE NR 0050.88.2023 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE ZMIANY PLANU FINANSOWEGO DLA ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU POMOCY NA RZECZ POMOCY UKRAINIE, W SZCZEGÓLNOŚCI DLA OBYWATELI UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

ZARZĄDZENIE NR 0050.87.2023 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE ZMIANY PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GORZÓW ŚL. NA 2023 ROK

ZARZĄDZENIE NR 0050.86.2023 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

ZARZĄDZENIE NR 0050.85.2023 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE ZMIANY PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GORZÓW ŚL. NA 2023 ROK

ZARZĄDZENIE NR 0050.84.2023 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE WPROWADZENIA ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI