logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy

Załatwiane sprawy BOP-V i druki do pobrania

16 06/2020

WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI OBIEKTÓW ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI HOTELARSKIE, NIEBĘDĄCYCH OBIEKTAMI HOTELARSKIMI ORAZ PÓL BIWAKOWYCH NA TERENIE GMINY GORZÓW ŚLĄSKI

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:dokumentację należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim lub
05 06/2020

REJESTR INSTYTUCJI KULTURY

Rejestr Instytucji Kultury Gminy Gorzów Śląski (RIK) 46-310 Gorzów Śląski ul. Wojska Polskiego 15 Referat
29 04/2020

KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY

23 05/2018

WYDANIE ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH DLA PRZEDSIĘBIORCY, KTÓREGO DZIAŁALNOŚĆ POLEGA NA DOSTARCZANIU ŻYWNOŚCI NA IMPEZY ZAMKNIĘTE ORGANIZOWANE W CZASIE I MIEJSCU WYZNACZONYM PRZEZ KLIENTA, W OPARCIU O ZAWARTĄ Z NIM UMOWĘ NA TERENIE GMINY GORZÓW ŚLĄSKI

Tytuł:  
09 08/2017

WYDANIE ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH DLA PRZEDSIĘBIORCÓW, KTÓRYCH DZIAŁALNOŚĆ POLEGA NA ORGANIZACJI PRZYJĘĆ

Tytuł:   Wydanie
31 10/2016

OŚWIADCZENIE O WARTOŚCI SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

31 10/2016

WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O DOKONANIU OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Tytuł:
31 10/2016

WYDANIE ZEZWOLENIA NA WYPRZEDAŻ POSIADANYCH, ZINWENTARYZOWANYCH ZAPASÓW NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Tytuł:  
31 10/2016

REZYGNACJA/ WYGASZENIE ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Tytuł:  
31 10/2016

WYDANIE ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Tytuł:
23 09/2016

Zezwolenie jednorazowe na sprzedaż napojów alkoholowych

  Tytuł: