logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy

Zamównienia publiczne 2018 - poniżej 30 000 euro

27 12/2018

Zakup, dostawa i montaż sprzętu i wyposażenia niezbędnego do Budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gorzowie Śląskim - postępowanie rozstrzygnięte

22 11/2018

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH W SEZONIE 2018/2019 W GMINIE GORZÓW ŚLĄSKI - postępowanie rozstrzygnięte

06 11/2018

Świadczenie usługi polegającej na bieżącej obsłudze Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gorzowie Śląskim - postępowanie rozstrzygnięte

05 11/2018

Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Goła - postępowanie rozstrzygnięte

11 10/2018

Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanego budynku Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Gorzowie Śląskim - Wyposażenie Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Gorzowie Śląskim - Dostawa sprzętu multimedialnego i komputerowego dla MGOK w Gorzowie Śląskim. - Postępowanie rozstrzygnięte

08 10/2018

Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanego budynku Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Gorzowie Śląskim - Wyposażenie Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Gorzowie Śląskim - Dostawa mebli, krzeseł oraz foteli dla MGOK w Gorzowie Śląskim. - postępowanie rozstrzygnięte

20 09/2018

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gorzowie Śląskim ul. Chopina - postępowanie rozstrzygnięte

10 08/2018

Modernizacja dróg na terenie gminy Gorzów Śląski - postępowanie rozstrzygnięte

03 08/2018

Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej nr 100849O - ul. Powstańców Śląskich w Gorzowie Śląskim - Postępowanie rozstrzygnięte

03 07/2018

Opracowanie dokumentacji technicznej drogi gminnej nr 100849O - ul. Powstańców Śląskich w Gorzowie Śląskim - Postępowanie unieważnione

27 06/2018

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: "Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gorzowie Śląskim w Gminie Gorzów Śląski" - postępowanie rozstrzygnięte

26 06/2018

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: "Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanego budynku Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Gorzowie Śląskim" - Postępowanie rozstrzygnięte

20 06/2018

OPRACOWANIE PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY GORZÓW ŚLĄSKI

18 06/2018

Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanego budynku Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Gorzowie Śląskim Część 1: Rewitalizacja elewacji frontowej budynku Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Gorzowie Śląskim - postępowanie rozstrzygnięte

14 06/2018

UNIESZKODLIWIANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY GORZÓW ŚLĄSKI W ROKU 2018

08 06/2018

Wymiana pokrycia dachowego na budynku Przedszkola w Pawłowicach - postępowanie rozstrzygnięte

19 04/2018

Remonty cząstkowe nawierzchni dróg gminnych w 2018 roku - postępowanie rozstrzygnięte

06 02/2018

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dębina" - Postępowanie rozstrzygnięte