logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy

OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

02 12/2021

BUDOWA WOLNOSTOJĄCEJ ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNEJ "KOZŁOWICE" WRAZ Z INSTALACJAMI I URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI ORAZ POZOSTAŁĄ NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

29 10/2021

ZMIANA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA POLEGAJĄCEGO NA "ODWIERCENIU STUDNI GŁĘBINOWEJ NA DZIAŁCE NR EWID. 137 OBRĘB 0023 POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI GOŁA, GMINA GORZÓW ŚLĄSKI, POWIAT OLESKI, WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE

28 10/2021

BUDOWA WOLNOSTOJĄCEJ FARMY FOTOWOLTAICZNEJ O ŁĄCZNEJ MOCY DO 16 MW WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ NA TERENI DZIAŁEK O NR EWID. 74, 75, 77, 88, 89, 91 POŁOŻONYCH W OBRĘBIE JASTRZYGOWICE, GMINA GORZÓW ŚLĄSKI

28 10/2021

BUDOWA WOLNOSTOJĄCEJ FARMY FOTOWOLTAICZNEJ O ŁĄCZNEJ MOCY DO 2 MW (W DWÓCH ETAPACH, KAŻDY PO 1 MW) WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ NA TERENIE DZIAŁKI O NR EWID. 70 POŁOŻONEJ W OBRĘBIE JASTRZYGOWICE, GMINA GORZÓW ŚLĄSKI

28 10/2021

BUDOWA WOLNOSTOJĄCEJ FARMY FOTOWOLTAICZNEJ O ŁĄCZNEJ MOCY DO 3 MW (W TRZECH ETAPACH, KAŻDY PO OK. 1 MW) WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ NA TERENIE DZIAŁEK O NR EWID. 466, 467, 469 POŁOŻONYCH W OBRĘBIE PAWŁOWICE, GMINA GORZÓW ŚLĄSKI

28 10/2021

BUDOWA WOLNOSTOJĄCEJ FARMY FOTOWOLTAICZNEJ O ŁĄCZNEJ MOCY DO 4 MW (W CZTERECH ETAPACH, KAŻDY PO OK. 1 MW) WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ NA TERENIE DZIAŁKI O NR EWID. 199 POŁOŻONEJ W OBRĘBIE WIĘCKOWICE, GMINA GORZÓW ŚLĄSKI

25 10/2021

BUDOWA FARMY FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY DO 7 MW LUB FARM FOTOWOLTAICZNYCH O ŁĄCZNEJ MOCY NIE PRZEKRACZAJĄCEJ 7 MW WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ REALIZOWANEGO ETAPOWO LUB W CAŁOŚCI NA DZIAŁCE EWID. NR 6 OBRĘB GOŁA, GMINA GORZÓW ŚLĄSKI

19 10/2021

BUDOWA FARMY FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY DO 7 MW LUB FARM FOTOWOLTAICZNYCH O ŁĄCZNEJ MOCY NIE PRZEKRACZAJĄCEJ 7 MW WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ W CAŁOŚCI LUB ETAPOWO NA DZIAŁCE EWID. NR 341, 342, 343, OBRĘB KRZYŻANOWICE, GMINA GORZÓW ŚLĄSKI

19 10/2021

BUDOWA FARMY FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY DO 7 MW LUB FARM FOTOWOLTAICZNYCH O ŁĄCZNEJ MOCY NIE PRZEKRACZAJĄCEJ 7 MW WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ REALIZOWANEGO W CAŁOŚCI LUB ETAPOWO NA DZIAŁCE EWID. NR 338, 339, OBRĘB KRZYŻANOWICE, GMINA GORZÓW ŚLĄSKI

27 08/2021

"ROZBUDOWA HALI PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWEJ O POWIERZCHNIĘ PRODUKCYJNĄ - ODLEWNIĘ I OBRÓBKĘ ODLANYCH DETALI ZE STOPÓW ALUMINIUM" PLANOOWANEGO DO REALIZACJI W ZAKŁADZIE W GORZOWIE ŚLĄSKIM

  Burmistrza Gorzowa Śląskiego w dniu 7 listopada 2019 r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach (znak:
13 08/2021

PROGRAM OCHRONY POWIETRZA

Zarząd Województwa Opolskiego, na podstawie art. 96 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.
09 07/2021

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2021-27

Rozpoczęcie konsultacji społecznych     Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o
07 05/2021

Budowa elektrowni fotowoltaicznej PV USZYCE o mocy do 4 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowaną na działce nr 514, obręb Uszyce, gmina Gorzów Śląski

Planowane przedsięwzięcie będzie polegało na „Budowie elektrowni fotowoltaicznej PV USZYCE o mocy do 4 MW wraz z infrastrukturą
10 03/2021

wydobywanie odpadu ex 10 01 01 i przetwarzanie na odpad 10 01 01 w procesie odzysku R 12 z (będącego w trakcie rekultywacji) wyrobiska iłów liasowych "CZERWONE OSIEDLE" W KOZŁOWICACH

Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Wydobywanie
02 02/2021

BUDOWA ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY DO 1 MW NA DZIAŁCE NR 292/60 OBRĘB KOZŁOWICE WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ NA TERENIE GMINY GORZÓW ŚLĄSKI

Planowane przedsięwzięcie będzie polegało na „Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na działce Nr 292/60 obręb
02 02/2021

BUDOWA ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY DO 1 MW NA DZIAŁCE NR 176 OBRĘB KOZŁOWICE WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ NA TERENIE GMINY GORZÓW ŚLĄSKI

     Planowane przedsięwzięcie będzie polegało na „Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na działce
11 01/2021

BUDOWA ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY DO 1 MW NA DZIAŁCE NR 2541 OBRĘB GORZÓW ŚLĄSKI WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ NA TERENIE GMINY GORZÓW ŚLĄSKI

Planowane przedsięwzięcie będzie polegało na „Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na działce Nr 2541 obręb
26 08/2020

zawiadomienie o przyjęciu "Programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego"

Obwieszczenie zawiadamiające o przyjęciu przez Sejmik Województwa Opolskiego uchwały nr XX/193/2020 z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia
20 07/2020

budowa obwodnicy Praszki w ciągu drogi krajowej nr 45

W związku z prowadzonym na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o
08 07/2020

BUDOWA ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY DO 1 MW WRAZ Z TOWARZYSZĄCĄ JEJ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ W MIEJSCOWOŚCI KRZYŻANOWICE

08 04/2020

Budowa elektrowni słonecznej Pawłowice-5 wraz z infrastrukturą towarzyszącą na nieruchomości położonej w miejscowości Pawłowice na części działki ewidencyjnej nr 450/4 w gminie Gorzówn Śląski

Przedsięwzięcie polegać będzie na budowie instalacji ogniw (paneli) fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Farma fotowoltaiczna,
08 04/2020

Budowa elektrowni słonecznej Pawłowice-4 wraz z infrastrukturą towarzyszącą na nieruchomości położonej w miejscowości Pawłowice na części działki ewidencyjnej nr 450/4 w gminie Gorzów Śląski

Przedsięwzięcie polegać będzie na budowie instalacji ogniw (paneli) fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Farma fotowoltaiczna,
08 04/2020

Budowa elektrowni słonecznej Pawłowice-3 wraz z infrastrukturą towarzyszącą na nieruchomości położonej w miejscowości Pawłowice na części działki ewidencyjnej nr 450/4 w gminie Gorzów Śląski

Przedsięwzięcie polegać będzie na budowie instalacji ogniw (paneli) fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Farma fotowoltaiczna,
08 04/2020

Budowa elektrowni slonecznej Pawłowice-2 wraz z infrastrukturą towarzyszącą na nieruchomości położonej w miejscowości Pawłowice na działce ewidencyjnej nr 652/1 w gminie Gorzów Śląski

  Przedsięwzięcie polegać będzie na budowie instalacji ogniw (paneli) fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Farma
08 04/2020

Budowa elektrowni słonecznej Pawłowice-1 wraz z infrastrukturą towarzyszącą na nieruchomościach położonych w miejscowości Pawłowice na działkach ewidencyjnych nr 631, 632, 633, 634 w gminie Gorzów Śląski

Przedsięwzięcie polegać będzie na budowie instalacji ogniw (paneli) fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Farma fotowoltaiczna,
01 04/2020

PUNKT ZBIERANIA ZŁOMU W GORZOWIE ŚLĄSKIM PRZY UL. TOWAROWEJ 1

Wnioskodawca pod firmą PROD-MONT Zbigniew Cieśla USŁUGI
01 04/2020

BUDOWA ELELKTROWNI SŁONECZNEJ "ZDZIECHOWICE" WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ NA DZIAŁKACH NR 602 ORAZ 603 W ZDZIECHOWICACH

Przedsięwzięcia będzie polegało na budowie   elektrowni słonecznej o mocy do 1MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Inwestycja
27 03/2020

BUDOWA ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNEJ (SPV GOŁA-2) O MOCY DO 2.0 MW WŁĄCZNIE WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ NA DZIAŁCE O NR EW. 136, OBRĘB GOŁA, GMINA GORZÓW ŚLĄSKI

27 03/2020

BUDOWA ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNEJ (SPV GOŁA-1) O MOCY DO 10.0 MW WŁĄCZNIE WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ NA DZIAŁCE O NR EW. 217, 218, 219/1 OBRĘB GOŁA, GMINA GORZÓW ŚLĄSKI

25 03/2020

PROGRAM OCHRONY POWIETRZA DLA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

  OBWIESZCZENIE
17 01/2020

ODWIERT STUDNI GŁĘBINOWEJ NA DZIAŁCE O NR EWID. 137 W MIEJSCOWOŚCI GOŁA

Przedsięwzięcie będzie polegało na wykonaniu ujęcia jednootworowego służącego do poboru wód podziemnych na terenie działki nr ew. 137 w
20 12/2019

PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W MIEJSCOWOŚCI JASTRZYGOWICE

Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego pod nazwą:"PRZEBUDOWA DROGI
09 10/2019

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Gorzów Śląski

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. 2019, poz. 755 ze zm.) Wójt (burmistrz, prezydent miasta)
28 06/2019

ROZBUDOWA HALI PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWEJ O POWIERZCHNIĘ PRODUKCYJNĄ - ODLEWNIA I OBRÓBKA ODLANYCH DETALI ZE STOPÓW ALUMINIUM

Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego pod nazwą: ROZBUDOWA HALI
25 03/2019

BUDOWA OSIEDLA DOMKÓW JEDNORODZINNYCH NA TERENIE MIEJSCOWOŚCI BUDZÓW

Planowane przedsięwzięcie będzie polegać na budowie osiedla domków jednorodzinnych w miejscowości Budzów, gmina Gorzów
03 08/2018

OPRACOWANIE PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY GORZÓW ŚLĄSKI NA LATA 2018-2021 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2025

15 06/2018

Podanie do publicznej wiadomości informacji o wydanych decyzjach środowiskowych

07 06/2018

BUDOWA BUDYNKU CHLEWNI WRAZ Z TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ

09 05/2017

BUDOWA OBWODNICY PRASZKI W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 45

29 11/2016

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 19020 O POLEGAJĄCA NA BUDOWIE DROGI ROWEROWEJ W MIEJSCOWOŚCI USZYCE

29 11/2016

BUDOWA DROGI ROWEROWEJ PO TRASIE BYŁEJ LINII KOLEJOWEJ PRASZKA - OLESNO