logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy

Informcje z przetargu na sprzedaż nieruchomości

04 10/2021

INFORMACJA O WYNIKU PRZEPROWADZONEGO I PUBLICZNEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W GORZOWIE ŚLĄSKIM OZNACZONEJ JAKO DZIAŁKA NR 2117 O POWIERZCHNI 0,0041 HA I DZIAŁKA NR 2119 O POWIERZCHNI 0,0924 HA.

29 12/2020

Informacja o wyniku przeprowadzonego I publicznego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 359/1 o powierzchni 0,0657 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Krzyżanowice arkusz mapy 1

04 09/2020

Informacja o zakończeniu wynikiem negatywnym IV publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 2121 położonej w Gorzowie Śląskim przy ul. Ks. Józefa Olszoka

04 09/2020

Informacja o zakończeniu wynikiem negatywnym IV publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek nr 2117 i nr 2119 położonych w Gorzowie Śląskim przy ul. Ks. Józefa Olszoka

21 07/2020

Informacja o zakończeniu wynikiem negatywnym III publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 2121 położonej w Gorzowie Śląskim przy ul. Ks. Józefa Olszoka

21 07/2020

Informacja o zakończeniu wynikiem negatywnym III publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek nr 2117 i nr 2119 położonych w Gorzowie Śląskim przy ul. Ks. Józefa Olszoka

27 04/2020

Informacja o zakończeniu wynikiem negatywnym II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 2121 położonej w Gorzowie Śląskim przy ul. Ks. Józefa Olszoka

27 04/2020

Informacja o zakończeniu wynikiem negatywnym II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 2117 i działki nr 2119 położonych w Gorzowie Śląskim przy ul. Ks. Józefa Olszoka

20 04/2020

Informacja o zakończeniu wynikiem negatywnym II publicznych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż dz. nr 734/130, 735/130 i 15/8 położonych w Jamach

10 01/2020

Informacja o zakończeniu wynikiem negatywnym I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż dz. nr 2121 w Gorzowie Śl.

10 01/2020

Informacja o zakończeniu wynikiem negatywnym I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż dz. nr 2117 i 2119 w Gorzowie Śl.

20 11/2019

Informacja z nieodbytego przetargu na sprzedaż nieruchomości w Jamach