logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy

Ogłoszenia, zawiadomienia, konsultacje

10 11/2021

Nowe ceny i stawki opłat za wodę i ścieki obowiązujące od 03.11.2021

Nowe ceny i stawki opłat za wodę i ścieki obowiązujące od 03.11.2021
13 08/2021

INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

13 07/2021

OBWIESZCZENIE PUBLICZNE

09 07/2021

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY STANOWIĄCEJ ZASÓB WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA, POŁOŻONEJ W OBRĘBIE JASTRZYGOWICE

08 07/2021

Zawiadomienie o wyłożeniu spisu inewntaryzacyjnego mienia podlegającego komunalizacji

Zawiadomienie o wyłożeniu spisu inewntaryzacyjnego mienia podlegającego komunalizacji z 08-07-2021r. Obręb Gorzów Śląski
07 07/2021

ZARZĄDZENIE Nr 0050.90.2021 Burmistrza Gorzowa Śląskiego z dnia 07.07.2021r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia

02 07/2021

UWAGA MIESZKAŃCY! ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO OKREŚLA NAKAZY I ZAKAZY NA TERENIE ZAGROŻONYM CHOROBĄ ZAKAŹNĄ- AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ U ŚWIŃ.

31 05/2021

Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu spisu inwentaryzacyjnego mienia podlegającego komunalizacji

Obręb Więckowice, działka nr 303 o powierzchni 0,0281 ha Więcej szczegółów w załączniku poniżej.
29 03/2021

Deklaracja Dostępności GUS

23 03/2021

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI ROLNEJ PRZEZNACZONEJ DO DZIERŻAWY POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI DĘBINA DZIAŁKA EWIDENCYJNA NR 23

11 03/2021

ZAWIADOMIENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO

ZAWIADOMIENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO O WYDANIU DECYZJI ZEZWALAJĄCEJ NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ DLA ZADANIA PN. "BUDOWA OBWODNICY PRASZKI W CIĄGU
23 02/2021

OGŁOSZENIE KRAJOWEGO OŚRODKA WSPARCIA ROLNICTWA O PRZETARGU OGRANICZONYM NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH NIEZABUDOWANYCH POŁOŻONYCH W OBRĘBIE EWIDENCYJNYM WIĘCKOWICE, DZIAŁKI NR 540 I NR 542 ARKUSZ MAPY 3,DZIAŁKI NR 196 I NR 197 ARKUSZ MAPY 1

19 02/2021

OGŁOSZENIE KRAJOWEGO OŚRODKA WSPARCIA ROLNICTWA O PRZETARGU OGRANICZONYM OFERT PISEMNYCH NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH NIEZABUDOWANYCH POŁOŻONYCH W OBRĘBIE EWIDENCYJNYM BUDZÓW, ARKUSZ MAPY 1, DZIAŁKI NR: 15, 1, 2

17 02/2021

Informacja o konsultacjach społecznych aktualizowanych planów zarządzania ryzykiem powodziowym

17 02/2021

OGŁOSZENIE KRAJOWEGO OŚRODKA WSPARCIA ROLNICTWA O PRZETARGU OGRANICZONYM NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ W OBRĘBIE EWIDENCYJNYM USZYCE, ARKUSZ MAPY 4, DZIAŁKA NR 772/2

27 01/2021

Obwieszczenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Oleśnie z dnia 04 stycznia 2021r. w sprawie podania do publicznej wiadomości nazwisk lekarzy weterynarii wyznaczonych do badania zwierząt rzeźnych i mięsa

21 01/2021

Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania admnistracyjnego

Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Nr PO.ZUZ.2.4210.596m.2020.BK z dnia 19 stycznia 2021r. o wszczęciu
04 11/2020

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE

OBWIESZCZENIE nr PO.ZUZ.2.4210.364m.2020.BK z dnia 29 października 2020r. dotyczące wydanego pozwolenia wodnoprawnego, jak w załączniku.
06 10/2020

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Nr PO.ZUZ.2.4210.364m.2020.BK z dnia 30 września 2020r. zawiadamiające o wszczęciu
04 09/2020

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.87.2020 W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W PRZEDMIOCIE ZAOPINIOWANIA PROJEKTÓW STATUTÓW SOŁECTWA POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY GORZÓW ŚLĄSKI

20 12/2019

POZWOLENIA WODNOPRAWNE - informacja

Informację o wszczęciu postępowania w sprawach dotyczących pozwolenia wodnoprawnego organ
22 10/2019

PROTOKÓŁ Z KONSULTACJI - PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY GORZÓW ŚLĄSKI Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA NA ROK 2020

07 10/2019

INFORMACJA O KONSULTACJACH PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY GORZÓW ŚLĄSKI Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2020

  INFORMACJA BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO z dnia  7 października 2019 roku.  
22 10/2018

PROTOKÓŁ Z KONSULTACJI - PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY GORZÓW ŚLĄSKI Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA NA ROK 2019

05 10/2018

INFORMACJA O KONSULTACJACH PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY GORZÓW ŚLĄSKI Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2019

  INFORMACJA BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO z dnia  5 października 2018 roku.  
27 10/2017

Protokół z konsultacji - PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY GORZÓW ŚLĄSKI Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA NA ROK 2018

11 10/2017

INFORMACJA O KONSULTACJACH PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY GORZÓW ŚLĄSKI Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA NA ROK 2018

  INFORMACJA BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO z dnia  11 października 2017 roku.  
05 07/2017

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE ROZBUDOWY WLOTU DROGI GMINNEJ - ULICA MICKIEWICZA DO SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ KRAJOWĄ NR 42

31 10/2016

INFORMACJA O KONSULTACJACH PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY GORZÓW ŚLĄSKI Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA NA ROK 2017

INFORMACJA BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO z dnia  30 października 2016 roku.   dotycząca
14 06/2016

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorzów Śląski wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

02 11/2015

Informacja o konsultacjach Programu Współpracy Gminy Gorzów Śląski z Organizacjami Pozarządowymi na na rok 2016

INFORMACJA BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO z dnia  30 października 2015
16 10/2014

Informacja o konsultacjach Programu Współpracy Gminy Gorzów Śląski z Organizacjami Pozarządowymi na na rok 2015

Konsultacje przeprowadza się w celu uzyskania opinii rad działalności pożytku publicznego lub organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w
16 01/2012

Zawiadomenie Starosty Oleskiego o wyłożeniu do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznmych.

  Starosta Oleski
18 11/2010

Konsultacje Programu współpracy Gmin Gorzów Śląski z organizacjami pozarządowymi.

  INFORMACJA BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO z dnia 14 stycznia 2011 roku.
20 08/2010

Powszechny Spis Rolny 2010r.

Od 1 września do 31 października br. przeprowadzone zostanie największe ogólnopolskie
11 03/2008

OGŁOSZENIE DLA ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI NIE NALEŻĄCYCH DO PUBLICZNEGO ZASOBU MIESZKANIOWEGO