logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy

Zamównienia publiczne 2020 - poniżej 30 000 euro

08 12/2020

Dostawa i montaż bariery ochronnej w ciągu drogi gminnej 100823 O w m. Skrońsko

Zapytanie ofertowe prowadzone jest przez Gminę Gorzów Śląski na platformie zakupowej 
30 11/2020

Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2020/2021 w gminie gorzów śląski

Zapytanie ofertowe prowadzone jest przez Gminę Gorzów Śląski na platformie zakupowej 
27 11/2020

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach komunalnych.

Zapytanie ofertowe prowadzone jest przez Gminę Gorzów Śląski na platformie zakupowej 
10 11/2020

Wykonanie oświetlenia drogowego na terenie gminy Gorzów Śląski

Zapytanie ofertowe prowadzone jest przez Gminę Gorzów Śląski na platformie zakupowej 
19 10/2020

Analiza podatkowa i bilansowa w zakresie skutków wynikających z przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o podatku od towarów i usług.

Zapytanie ofertowe prowadzone jest przez Gminę Gorzów Śląski na platformie zakupowej 
13 10/2020

Remont pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Gorzowie Śląskim przy ul. Kościelnej 7

Zapytanie ofertowe prowadzone jest przez Gminę Gorzów Śląski na platformie zakupowej 
17 09/2020

Wykonanie przyłącza gazu do świetlicy wiejskiej w Pawłowicach

Zapytanie ofertowe prowadzone jest przez Gminę Gorzów Śląski na platformie zakupowej 
15 09/2020

Zakup i dostawa opału do obiektów stanowiących własność Gminy Gorzów Śląski na sezon grzewczy 2020/2021

14 09/2020

Remont pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Gorzowie Śląskim przy ul. Kluczborskiej 7

Zapytanie ofertowe prowadzone jest przez Gminę Gorzów Śląski na platformie zakupowej 
28 08/2020

Wycena nieruchomości zabudowanej oraz środków technicznych stanowiących składniki likwidowanego Zakładu Usług Komunalnych w Gorzowie Śląskim

Postępowanie prowadzone jest przez Gminę Gorzów Śląski na platformie zakupowej 
11 08/2020

Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw

Postępowanie prowadzone jest przez Gminę Gorzów Śląski na platformie zakupowej 
28 07/2020

Modernizacja infrastruktury teleinformatycznej w Urzędzie

Postępowanie prowadzone jest przez Gminę Gorzów Śląski na platformie zakupowej 
28 07/2020

Renowacja pylonów przy Pomniku Zwycięstwa i Wolności w Gorzowie Śląskim

Postępowanie prowadzone jest przez Gminę Gorzów Śląski na platformie zakupowej 
20 07/2020

PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI GMINY GORZÓW ŚLĄSKI NA LATA 2021 - 2024

14 07/2020

Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag

Zapytanie ofertowe prowadzone jest przez Gminę Gorzów Śląski na platformie zakupowej 
09 07/2020

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.:"Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim" (Etap III) - Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej

Zapytanie ofertowe prowadzone jest przez Gminę Gorzów Śląski na platformie zakupowej 
23 06/2020

UNIESZKODLIWIANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY GORZÓW ŚLĄSKI W ROKU 2020

10 06/2020

Remont mostu na rzece Piaska w miejscowości Pawłowice

Zapytanie ofertowe prowadzone jest przez Gminę Gorzów Śląski na platformie zakupowej 
09 06/2020

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: "Przebudowa drogi gminnej - ul. Powstańców Śląskich w Gorzowie Śląskim"

Zapytanie ofertowe prowadzone jest przez Gminę Gorzów Śląski na platformie zakupowej 
26 05/2020

Remonty cząstkowe dróg gminnych

Zapytanie ofertowe prowadzone jest przez Gminę Gorzów Śląski na platformie zakupowej 
20 05/2020

Wykonanie instalacji wentylacyjnej w budynku przy ul. Wojska Polskiego 19 w Gorzowie Śląskim

Zapytanie ofertowe prowadzone jest przez Gminę Gorzów Śląski na platformie zakupowej 
09 04/2020

Dostawa tłucznia bazaltowego na drogi gminne

Zapytanie ofertowe prowadzone jest przez Gminę Gorzów Śląski na platformie zakupowej 
08 04/2020

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: "Utworzenie żłobka w Gorzowie Śląskim"

Zapytanie ofertowe prowadzone jest przez Gminę Gorzów Śląski na platformie zakupowej 
03 04/2020

Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla zadania pn.: "Wykonanie przyłącza gazu do świetlicy wiejskiej w Pawłowicach"

Zapytanie ofertowe prowadzone jest przez Gminę Gorzów Śląski na platformie zakupowej 
30 03/2020

Zakup bramek do gry w piłkę nożną.

Zapytanie ofertowe prowadzone jest przez Gminę Gorzów Śląski na platformie zakupowej 
24 03/2020

"Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Gorzowie Śląskim bez barier architektonicznych" - Dostawa wraz z montażem platformy i szybu dźwigowego zewnętrznego.

Zapytanie ofertowe prowadzone jest przez Gminę Gorzów Śląski na platformie zakupowej 
19 03/2020

WYCINKA DRZEW NA TERENIE GMINY GORZOW ŚLĄSKI

UWAGA! Wprowadza się zmiany w treści zapytania ofertowego dla zadania
03 03/2020

Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn.: "Budowa odcinka chodnika na skrzyżowaniu ul. Oleskiej i Jana Jaronia w Gorzowie Śląskim"

Zapytanie ofertowe prowadzone jest przez Gminę Gorzów Śląski na platformie zakupowej 
03 03/2020

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.:"Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim" (Etap II)

Zapytanie ofertowe prowadzone jest przez Gminę Gorzów Śląski na platformie zakupowej 
26 02/2020

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: "Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Gorzowie Śląskim bez barier architektonicznych" - Remont elewacji wraz z wymianą okien i drzwi oraz wykonaniem fundamentu pod szyb dźwigowy

Zapytanie ofertowe prowadzone jest przez Gminę Gorzów Śląski na platformie zakupowej 
24 02/2020

"Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Gorzowie Śląskim bez barier architektonicznych" - Remont elewacji wraz z wymianą okien i drzwi oraz wykonaniem fundamentu pod szyb dźwigowy.

W związku z art. 4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zwracamy się z prośbą o 
20 02/2020

Dostawa Projektora BenQ MH733 wraz z kartą WiFi WDRT8192

Zapytanie ofertowe prowadzone jest przez Gminę Gorzów Śląski na platformie zakupowej 
18 02/2020

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.:"Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim" (Etap II)

Zapytanie ofertowe prowadzone jest przez Gminę Gorzów Śląski na platformie zakupowej 
22 01/2020

Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dróg i chodników na terenie Gminy Gorzów Śląski

Część 1 – Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn.: „Budowa