logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy

Konsultacje społeczne

17 05/2022

Konsultacje społeczne projektu „Strategii Rozwoju Subregionu Północnego Opolszczyzny na lata 2021 - 2030”

Ogłoszenie  w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu  „ Strategii Rozwoju
03 12/2021

SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY GORZÓW ŚLĄSKI Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYNI NA 2022 ROK

10 11/2021

ZARZĄDZENIE NR 0050.150.2021 z dnia 10 listopada 2021 roku w wydłużenia terminu konsultacji Programu współpracy Gminy Gorzów Śląski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

26 10/2021

INFORMACJA O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2022

INFORMACJA BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO z dnia 26
04 11/2020

SPRAWOZDANIE ZPRZEBIEGU KONSULTACJI PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE PRZYJĘCIA PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY GORZÓW ŚLĄSKI Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWYO DZIAŁALNOŚĆI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA ROK 2021

15 10/2020

INFORMACJA BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO DOTYCZĄCA PRZEPROWADZENIA KONSULTACJI W SPRAWIE PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY GORZÓW ŚLĄSKI Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA ROK 2021

04 09/2020

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.87.2020 W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W PRZEDMIOCIE ZAOPINIOWANIA PROJEKTÓW STATUTÓW SOŁECTWA POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY GORZÓW ŚLĄSKI

30 06/2020

INFORMACJA NADLEŚNICTWA OLESNO O WSZCZĘCIU PROCESU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH WZGLĘDEM OBSZARÓW (LASÓW REFERENCYJNYCH)

22 10/2019

PROTOKÓŁ Z KONSULTACJI - PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY GORZÓW ŚLĄSKI Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA NA ROK 2020

07 10/2019

INFORMACJA O KONSULTACJACH PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY GORZÓW ŚLĄSKI Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2020

  INFORMACJA BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO z dnia  7 października 2019 roku.  
12 07/2019

RAPORT BURMISTRZA W SPRAWIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

29 05/2019

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.45.2019 W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W PRZEDMIOCIE ZAOPINIOWANIA PROJEKTÓW STATUTÓW SOŁECTW POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY GORZÓW ŚL.