logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy
Przeglądasz archiwalną wersję tego artykułu z dnia 10.03.2020
Przejdź do wersji aktualnej

Referat Spraw Obywatelskich SO-VI

Wojska Polskiego 15
II piętro , pok. 23
tel. +48 34 350 57 10 wew. 39, 67
Email: um@gorzowslaski.pl

 

Kierownik Referatu -  mgr inż. Donata Orzeszyna-Gajewska

 


 

Do zadań prowadzonych przez Referat Spraw Obywatelskich należy: 

 

Sprawy obywatelskie i ewidencja ludności

 • prowadzenie rejestru mieszkańców,
 • prowadzenie rejestru cudzoziemców,
 • przyjmowanie i ewidencjonowanie zgłoszeń meldunkowych,
 • wydawanie poświadczeń, zaświadczeń oraz udostępnianie danych zgodnie z ustawą o ewidencji ludności i dowodach osobistych,
 • prowadzenie postępowań w sprawach meldunkowych oraz przygotowanie projektów decyzji,
 • aktualizacja rejestru PESEL,
 • realizacja zadań wynikająca z ustawy o dowodach osobistych z zakresu obsługi wydawania i unieważniania dowodów osobistych, prowadzenia dokumentacji oraz udostępniania danych z rejestru,
 • prowadzenie rejestru wyborców,
 • wydawanie decyzji o wpisaniu lub odmowie wpisania do stałego rejestru wyborców,
 • powadzenie spraw związanych z repatriacją,
 • wprowadzanie, weryfikacja i aktualizowanie danych w Rejestrze Danych Kontaktowych,
 • Ścisła współpraca z Wydziałem Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim,
 • Sporządzanie statystyk i sprawozdań w ramach zadań realizowanych w referacie.

 

Wybory i referenda

 • prowadzenie całokształtu spraw związanych z wyborami Prezydenta RP, do Sejmu i Senatu, Europarlamentu oraz organów jednostek samorządu terytorialnego,
 • prowadzenie całokształtu spraw związanych z przeprowadzeniem referendów oraz innych wyborów wynikających z obowiązujących przepisów.

 

Prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie realizacji zadań referatu

 

Kancelaria materiałów niejawnych

 • przyjmowanie i ewidencjonowanie korespondencji wpływającej i wychodzącej z kancelarii materiałów niejawnych,
 • przekazywanie właściwym referatom i samodzielnym stanowiskom zadekretowanej zgodnie z kompetencjami korespondencji niejawnej,
 • prowadzenie ewidencji materiałów zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • bieżąca kontrola terminowego załatwiania spraw,
 • zabezpieczenie pomieszczenia kancelarii materiałów niejawnych.

Metryka

Osoba wprowadzająca informację Lidia Famuła
Osoba publikująca informację Lidia Famuła
Osoba odpowiedzialna za informację Marian Grajcarek
Data opublikowania 2016-07-14 15:13:56
Zmodyfikował Lidia Famuła
Data ostatniej aktualizacji 2020-03-10 09:28:05

Historia zmian

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2021-03-01 14:41:03 Lidia Famuła Edycja artykułu
2021-01-20 11:09:15 Lidia Famuła Edycja artykułu
2020-03-10 09:39:17 Lidia Famuła Edycja artykułu
2020-03-10 09:28:05 Lidia Famuła Edycja artykułu
2020-03-09 12:52:07 Lidia Famuła Edycja artykułu
2020-03-09 12:50:45 Lidia Famuła Edycja artykułu
2016-12-02 14:41:39 Jowita Maćczak Edycja artykułu
2016-12-02 11:57:21 Jowita Maćczak Edycja artykułu
2016-12-02 11:30:43 Jowita Maćczak Edycja artykułu
2016-09-12 09:23:27 Jowita Maćczak Edycja artykułu
2016-08-12 09:54:57 Lidia Famuła Edycja artykułu
2016-07-14 15:22:31 Lidia Famuła Edycja artykułu
2016-07-14 15:13:56 Lidia Famuła Publikacja artykułu