logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy
LEKTOR
XML

Zgłaszanie eksploatacji zbiornika bezodpływowego

Tytuł:

 

 

Zgłaszanie eksploatacji zbiornika bezodpływowego

Komórka  organizacyjna:

Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska
/IZS-IV/

Osoba odpowiedzialna:

Rafał Meryk – podinspektor ds. gospodarki odpadami

Nr pokoju:

21a (II piętro)

Kontakt:

 

Tel. 034 35 05 710 wew. 54

e-mail: rm.izs@gorzowslaski.pl

Podmioty uprawnione:

Każdy

Wymagania i potrzebne dokumenty:

 

druk zgłoszenia eksploatacji zbiornika bezodpływowego

załączniki:                                                                                          

·         powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna

·         kopia zgłoszenia zezwalającego na rozpoczęcie robót budowlanych lub kopia pozwolenia na budowę

Opłaty:

 

Nie dotyczy

 

Miejsce składania wniosku:

Sekretariat Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim
pok. 13

Organ właściwy:

 

Burmistrz Gorzowa Śląskiego

Termin załatwiania sprawy:

 

Do 30 dni

Sposób załatwienia sprawy

Dokonanie wpisu do ewidencji zbiorników bezodpływowych w Gorzowie Śląskim

Tryb odwoławczy:

 

 

Nie dotyczy

Podstawa prawna:

 

 

art. 3 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. (Dz.U. z 2016 poz. 250)

 

Dodatkowe informacje:

 

Właściciel nieruchomości ma obowiązek zawarcia umowy na opróżnianie zbiornika bezodpływowego z podmiotem uprawnionym do świadczenia tego typu usług na terenie Gminy Gorzów Śląski.

Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Gorzów Śląski:

·         Przedsiębiorstwo Produkcyjno–Usługowe „GOSKOM” Spółka z o.o., ul. Powstańców Śl. 23, 46-320 Praszka 

·         Usługi Komunalne „SOBEK” Andrzej Sobek ul. Powstańców Śląskich 7 46-200 Kluczbork

·         Zakład Usług Komunalnych w Gorzowie Śląskim, ul. Wojska Polskiego 13a, 46-310 Gorzów Śląski

Do pobrania

Metryka

Liczba odwiedzin 2118
Osoba wprowadzająca informację Rafał Meryk
Osoba publikująca informację Rafał Meryk
Osoba odpowiedzialna za informację Rafał Meryk
Data opublikowania 2017-01-10 13:35:16
Zmodyfikował Rafał Meryk
Data ostatniej aktualizacji 2021-09-09 08:35:38

Historia zmian

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2021-09-09 08:35:38 Rafał Meryk Edycja artykułu
2020-03-10 10:29:56 Iwona Mycka-Kocemba Edycja artykułu
2017-01-10 13:35:16 Rafał Meryk Publikacja artykułu