logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy
LEKTOR
XML

Zgłaszanie przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych

Tytuł:

 

 

Zgłaszanie  przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych

Komórka  organizacyjna:

Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska
/IZS-IV/

Osoba odpowiedzialna:

Rafał Meryk – podinspektor ds. gospodarki odpadami

Nr pokoju:

21a (II piętro)

Kontakt:

 

Tel. 034 35 05 710 wew. 54

e-mail: rm.izs@gorzowslaski.pl

Podmioty uprawnione:

Właściciele nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych w myśl ustawy  z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016 poz. 250)

Wymagania i potrzebne dokumenty:

 

Druk zgłoszenia obejmujący co najmniej: adres nieruchomości, dane osobowe właściciela nieruchomości, ustalenia merytoryczne takie jak data odbioru odpadów, frakcja odpadu.

Opłaty:

 

Nie dotyczy

 

Miejsce składania wniosku:

Sekretariat Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim
pok. 13

Organ właściwy:

 

Burmistrz Gorzowa Śląskiego

Termin załatwiania sprawy:

 

Do 30 dni

Sposób załatwienia sprawy

Odpowiedź na złożoną reklamację zostanie przekazana w takiej formie w jakiej została złożona chyba, że składający reklamację określi inny sposób w jaki ma być udzielona odpowiedź.  

Tryb odwoławczy:

 

 

Nie dotyczy

Podstawa prawna:

 

 

·         art. 6r ust. 3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. (Dz.U. z 2016 poz. 250)

·         § 5 uchwały Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 2 listopada 2017 r.  w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów NR XXXV/242/2017

 

Dodatkowe informacje:

 

W przypadku niewłaściwego świadczenia usług odbioru odpadów lub niewłaściwego prowadzenia punktu selektywnego zbierania odpadów, właściciel nieruchomości przesyła o tym informację w formie pisemnej na adres Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim lub elektronicznej na adres poczty elektronicznej Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim tj. um@gorzowslaski.pl. Informacja może być przekazywana również w formie ustnej lub telefonicznej poprzez wpisanie do protokołu.

Metryka

Liczba odwiedzin 2042
Osoba wprowadzająca informację Rafał Meryk
Osoba publikująca informację Rafał Meryk
Osoba odpowiedzialna za informację Rafał Meryk
Data opublikowania 2017-01-10 13:46:33
Zmodyfikował Iwona Mycka-Kocemba
Data ostatniej aktualizacji 2020-03-10 10:29:27

Historia zmian

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2020-03-10 10:29:27 Iwona Mycka-Kocemba Edycja artykułu
2018-04-30 09:12:41 Rafał Meryk Edycja artykułu
2017-01-10 13:46:33 Rafał Meryk Publikacja artykułu