logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy
Przeglądasz archiwalną wersję tego artykułu z dnia 09.03.2020
Przejdź do wersji aktualnej

Urząd Stanu Cywilnego USC

Wojska Polskiego 15
II piętro , pok. 23
tel. +48 34 350 57 10 wew. 39, 67
Email: um@gorzowslaski.pl

 

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego - mgr inż. Donata Orzeszyna-Gajewska

 


 

Do  zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy:

 • Rejestracja zdarzeń z zakresu stanu cywilnego dotycząca urodzeń, małżeństw i zgonów oraz wydawanie odpisów i zaświadczeń z tych aktów
 • Transkrypcja i odtwarzanie aktów stanu cywilnego w polskich księgach stanu cywilnego
 • Prowadzenie akt zbiorowych do sporządzonych aktów stanu cywilnego
 • Korygowanie, uzupełnianie i aktualizacja danych zawartych w rejestrze PESEL
 • Przyjmowanie oświadczeń oraz wydawanie zaświadczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami wynikającymi z kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego oraz innych aktów prawnych
 • Przenoszenie aktów stanu cywilnego, wzmianek dodatkowych oraz przypisków do centralnego Rejestru Stanu Cywilnego prowadzonego przez ministerstwo ds. informatyzacji w systemie teleinformatycznym
 • Unieważnianie aktów stanu cywilnego bądź wzmianek dodatkowych błędnie zarejestrowanych w systemie
 • Przyjmowanie zgłoszeń o jubileuszu długoletniego pożycia małżeńskiego i inicjowanie wszczęcia przez Wojewodę Opolskiego procedury odznaczenia jubilatów medalem za długoletnie pożycie małżeńskie
 • Wydawanie decyzji o zmianie imion i nazwisk
 • Współpraca z zagranicznymi urzędami stanu cywilnego w zakresie międzynarodowej wymiany informacji dotyczącej stanu cywilnego, w tym współpraca z polskimi i zagranicznymi placówkami dyplomatycznymi
 • Prowadzenie korespondencji z organami administracji publicznej i instytucjami w sprawie zapisów w aktach stanu cywilnego
 • Zarządzanie księgami i rocznikami stanu cywilnego
 • Prowadzenie archiwum USC oraz przekazywanie ksiąg stanu cywilnego i akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego do archiwum państwowego po upływie ich przechowywania
 • Pozyskiwanie i przekazywanie danych dla potrzeb statystyki publicznej

Metryka

Osoba wprowadzająca informację Lidia Famuła
Osoba publikująca informację Lidia Famuła
Osoba odpowiedzialna za informację Marian Grajcarek
Data opublikowania 2020-03-09 12:33:56
Zmodyfikował Lidia Famuła
Data ostatniej aktualizacji 2020-03-09 12:33:56

Historia zmian

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2023-07-20 11:34:45 Lidia Famuła Edycja artykułu
2023-02-10 12:22:05 Lidia Famuła Edycja artykułu
2023-02-09 13:27:44 Lidia Famuła Edycja artykułu
2021-03-01 14:37:17 Lidia Famuła Edycja artykułu
2021-03-01 14:32:41 Lidia Famuła Edycja artykułu
2020-09-02 13:35:52 Lidia Famuła Edycja artykułu
2020-09-02 13:34:59 Lidia Famuła Edycja artykułu
2020-03-09 13:28:41 Lidia Famuła Edycja artykułu
2020-03-09 13:24:09 Lidia Famuła Edycja artykułu
2020-03-09 12:56:19 Lidia Famuła Edycja artykułu
2020-03-09 12:39:40 Lidia Famuła Edycja artykułu
2020-03-09 12:35:58 Lidia Famuła Edycja artykułu
2020-03-09 12:33:56 Lidia Famuła Publikacja artykułu