logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy
Przeglądasz archiwalną wersję tego artykułu z dnia 01.03.2021
Przejdź do wersji aktualnej

Urząd Stanu Cywilnego USC

Wojska Polskiego 15
II piętro , pok. 23
tel. +48 34 350 57 10 wew. 139, 150
Email: um@gorzowslaski.pl

 

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego - mgr inż. Donata Orzeszyna-Gajewska

 


 

Do  zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy:

 • sporządzanie aktów stanu cywilnego oraz odpisów i zaświadczeń z tych aktów,
 • prowadzenie akt zbiorowych do sporządzanych aktów urodzeń, małżeństw i zgonów,
 • transkrypcja i odtwarzanie zagranicznych aktów stanu cywilnego w polskich księgach stanu cywilnego,
 • aktualizacja aktów stanu cywilnego,
 • wydawanie zaświadczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami, m.in.:
  1. stwierdzających zdolność prawną do zawarcia małżeństwa za granicą,
  2. stwierdzających zdolność prawną do zawarcia wyznaniowego ze skutkiem cywilnym,
  3. o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby,
  4. o braku księgi stanu cywilnego,
  5. o stanie cywilnym. 
 • wprowadzanie aktów stanu cywilnego do centralnego Rejestru Stanu Cywilnego prowadzonego przez ministerstwo ds. informatyzacji w systemie teleinformatycznym,
 • współpraca z zagranicznymi urzędami stanu cywilnego w zakresie międzynarodowej wymiany informacji dotyczących stanu cywilnego, w tym współpraca z polskimi i zagranicznymi placówkami dyplomatycznymi,
 • organizowanie uroczystości związanych z przyjmowaniem oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński oraz jubileuszami długotrwałego pożycia małżeńskiego,
 • prowadzenie innych spraw wynikających z Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, Kodeksu cywilnego, Prawa o aktach stanu cywilnego oraz innych aktów prawnych,
 • zarządzanie księgami i rocznikami stanu cywilnego,
 • archiwizacja ksiąg, roczników i pojedynczych aktów stanu cywilnego.

 

Metryka

Osoba wprowadzająca informację Lidia Famuła
Osoba publikująca informację Lidia Famuła
Osoba odpowiedzialna za informację Tomasz Olejnik
Data opublikowania 2020-03-09 12:33:56
Zmodyfikował Lidia Famuła
Data ostatniej aktualizacji 2021-03-01 14:37:17

Historia zmian

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2023-07-20 11:34:45 Lidia Famuła Edycja artykułu
2023-02-10 12:22:05 Lidia Famuła Edycja artykułu
2023-02-09 13:27:44 Lidia Famuła Edycja artykułu
2021-03-01 14:37:17 Lidia Famuła Edycja artykułu
2021-03-01 14:32:41 Lidia Famuła Edycja artykułu
2020-09-02 13:35:52 Lidia Famuła Edycja artykułu
2020-09-02 13:34:59 Lidia Famuła Edycja artykułu
2020-03-09 13:28:41 Lidia Famuła Edycja artykułu
2020-03-09 13:24:09 Lidia Famuła Edycja artykułu
2020-03-09 12:56:19 Lidia Famuła Edycja artykułu
2020-03-09 12:39:40 Lidia Famuła Edycja artykułu
2020-03-09 12:35:58 Lidia Famuła Edycja artykułu
2020-03-09 12:33:56 Lidia Famuła Publikacja artykułu