logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy
LEKTOR
XML

Zarządzenie Burmistrza w sprawie miejsc do plakatowania

 

ZARZĄDZENIE  BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO

z dnia 10 marca 2014 roku.

w sprawie: wyznaczenia na obszarze Gminy Gorzów Śląski miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych   obwieszczeń i ogłoszeń wyborczych

Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r.- Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) zarządzam co następuje :

§ 1.

Miejscami przeznaczonymi na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego są tablice informacyjne ustawione w poszczególnych miejscowościach gminy Gorzów Śląski wg. załącznika do niniejszego Zarządzenia

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim i stronie internetowej Gminy Gorzów Śląski.

 

                                                                                  Załącznik do ZARZĄDZENIA NR 0050.13.2014

                                                                   Burmistrza Gorzowa Śląskiego z dnia 10 marca 2014roku.

                                                 

Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych:

1. Budzów - obok posesji Nr 16

2. Gorzów Śląski - ul. Wojska Polskiego 15 tablica ogłoszeń, słup ogłoszeniowy ul. Rynek, słup ogłoszeniowy na skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego i Chopina, ul. Wojska Polskiego 1 (drewniana brama)

3. Goła - obok posesji Nr 24

4. Dębina - obok posesji 40 i 14

5. Jamy - obok posesji Nr 23

6. Jastrzygowice - obok posesji Nr 18

7. Kozłowice - obok posesji Nr ul. Gorzowska 2

8. Kobyla Góra - obok przystanku PKS

9. Krzyżanowice - obok posesji Nr 25

10. Nowa Wieś - obok posesji Nr 61

11. Pawłowice - obok posesji Nr 47 i 28

12. Pakoszów - obok posesji Nr 8

13. Skrońsko - obok posesji Nr 26

14. Uszyce - obok posesji 106

15. Zdziechowice - obok posesji Nr 194

 

 

ZARZĄDZENIE Nr 0050.13.2014

 

Metryka

Liczba odwiedzin 4381
Osoba wprowadzająca informację Roland Fabianek
Osoba publikująca informację Roland Fabianek
Osoba odpowiedzialna za informację Roland Fabianek
Data opublikowania 2014-03-17 10:48:13
Zmodyfikował Roland Fabianek
Data ostatniej aktualizacji 2014-03-17 10:48:13