logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy

Nabór na wolne stanowiska

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU Zakładu Usług Komunalnych w Gorzowie Śląskim spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gorzowie Śląskim

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO DYREKTORA PUBLICZNEGO ŻŁOBKA "ISKIERKA" W GORZOWIE ŚL.

INFORMACJA DOT. NABORU NA DYREKTORA PUBLICZNEGO ŻŁOBKA "ISKERKA" W GORZOWIE ŚL.

ZARZĄDZENIE NR 0050.114.2022 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE OGŁOSZENIA KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA PUBLICZNEGO ŻŁOBKA "ISKIERKA" W GORZOWIE ŚL.

ZARZĄDZENIE NR 0050.54.2022 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE OGŁOSZENIA KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W ZDZIECHOWICACH, KTÓREGO ORGANEM PROWADZĄCYM JEST GMINA GORZÓW ŚL.

ZARZĄDZENIE NR 0050.53.2022 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE OGŁOSZENIA KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W KOZŁOWICACH, KTÓREGO ORGANEM PROWADZĄCYM JEST GMINA GORZÓW ŚL.

ZARZĄDZENIE NR 0050.52.2022 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE OGŁOSZENIA KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTOTA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOZŁOWICACH, KTÓREJ ORGANEM PROWADZĄCYM JEST GMINA GORZÓW ŚL.

ZARZĄDZENIE NR 0050.51.2022 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE OGŁOSZEIA KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GORZOWIE ŚL., KTÓREJ ORGANEM PROWADZĄCYM JEST GMINA GORZÓW ŚL,.

MGOPS GORZÓW ŚL. - NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Informacja o wynikach przeprowadzonego naboru

Informacja o wynikach przeprowadzonego naboru

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU - GMINNY KOORDYNATOR PROGRAMU OCHRONY POWIETRZA

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE NA STANOWISKO GMINNEGO KOORDYNATORA PROGRAMU OCHRONY POWIETRZA

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - GMINNY KOORDYNATOR PROGRAMU OCHRONY POWIETRZA

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Gminny Koordynator Programu Ochrony Powietrza

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.65.2021 W SPRAWIE OGŁOSZENIA KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA PUBLICZNEGO ŻŁOBKA "ISKIERKA" W GORZOWIE ŚL.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

LISTA KANDYDATÓW DO NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - REFERENTA

ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH NA STANOWISKO REFERENT DS. OBRONY CYWILNEJ, OBRONNOŚCI, ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BHP

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

KOMUNIKAT W SPRAWIE WYBORU PREZESA ZARZĄDU

NABÓR NA PRACOWNIKÓW DO PUBLICZNEGO ŻŁOBKA "ISKIERKA" W GORZOWIE ŚL.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU SPÓŁKI

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.124.2020 W SPRAWIE OGŁOSZENIA KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA PUBLICZNEGO ŻŁOBKA "ISKIERKA" W GORZOWIE ŚLĄSKIM

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.57.2020 W SPRAWIE OGŁOSZENIA KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W GORZOWIE ŚL., KTÓREGO ORGANEM PROWADZĄCYM JEST GMINA GORZÓW ŚL.

Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta w Urzędzie Miejskim

Informacja o osobach zakwalifikowanych do konkursu na wolne stanowisko urzędnicze

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.26.2019 W SPRAWIE OGŁOSZENIA KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. EMANUELA KANI W USZYCACH, KTÓREGO ORGANEM PROWADZĄCYM JEST GMINA GORZÓW ŚL.

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.10.2018 W SPRAWIE OGŁOSZENIA KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W ZDZIECHOWICACH, KTÓREGO ORGANEM PROWADZĄCYM JEST GMINA GORZÓW ŚLĄSKI

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - PODINSPEKTORA D/S WYMIARU PODATKÓW

LISTA KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - PODINSPEKTORA D/S INWESTYCJI

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

LISTA KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKA DYREKTORÓW PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

  Burmistrz Gorzowa Śląskiego