logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy

Wybory samorządowe 2024

OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Gorzowie Śląskim z dnia 4 marca 2024 r. dotyczące dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku

Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 4 marca 2024 r. w sprawie odmowy przyjęcia zgłoszenia listy kandydatów na radnych komitetu wyborczego komitet wyborczy wyborców śląscy samorządowcy w okręgu nr 13

dyżury Miejskiej komisji wyborczej w gorzowie śląskim dla przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnego

Postanowienia Komisarzy Wyborczych w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych (wykaz osób powołanych)

HARMONOGRAM DYŻURÓW URZĘDNIKA WYBORCZEGO

OBWIESZCZENIE Burmistrza Gorzowa Śląskiego o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Gorzowie Śląskim w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

O B W I E S Z C Z E N I E Marszałka Województwa Opolskiego o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Opolu w wyborach do Sejmiku Województwa Opolskiego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

ZARZĄDZENIE NR 0050.16.2024 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE WYZNACZENIA NA OBSZARZE MIASTA I GMINY GORZOW ŚL. MIEJSC PRZEZNACZONYCH NA BEZPŁATNE UMIESZCZANIE URZĘDOWYCH OBWIESZCZEŃ WYBORCZYCH I PLAKATÓW KOMITETÓW WYBORCZYCH W WYBORACH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 7 KWIETNIA 2024

Szczegółowe informacje oraz wzory dokumentów - rejestracja komitetów wyborczych

Najważniejsze akty prawne dotyczące zarządzonych wyborów

Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie zarządzenia wyborów wraz z kalendarzem wyborczym

POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W SPRAWIE PODZIAŁU GMINY NA OKRĘGI WYBORCZE

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach w 2024 do Sejmiku Województwa Opolskiego, rad powiatów i rad gmin w województwie opolskim