logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy
Przeglądasz archiwalną wersję tego artykułu z dnia 07.10.2019
Przejdź do wersji aktualnej

INFORMACJA O KONSULTACJACH PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY GORZÓW ŚLĄSKI Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2020

 

INFORMACJA
BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO
z dnia  7 października 2019 roku.

 

 

dotycząca : przeprowadzenia konsultacji w sprawie Programu Współpracy Gminy Gorzów Śląski  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok.


            Na podstawie Zarządzenia Nr 0050.86.2019 Burmistrza Gorzowa Śląskiego z dnia 7 października 2019 rok w sprawie : konsultacji Programu współpracy Gminy Gorzów Śląski  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2020.

 

Burmistrz Gorzowa Śląskiego informuje o poddaniu konsultacjom projekt Uchwały Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Gorzów Śląski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 
            Konsultacje przeprowadza się w celu uzyskania opinii rad działalności pożytku publicznego lub organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz.688 ze zm.) w sprawie projektu w/w uchwały.

Termin przeprowadzenia konsultacji upływa z dniem 21 października 2019 roku.
Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Pan Kamil Surowiec inspektor ds. gospodarki mieszkaniowej i współpracy z organizacjami pozarządowymi. Uwagi, opinie proponowanych zmian w programie współpracy należy złożyć w formie papierowej w sekretariacie  Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim lub przesłać na poniższy adres do dnia 21 października 2019 roku:

 

Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim

Ul. Wojska Polskiego 15

46- 310 Gorzów Śląski

Z dopiskiem „Konsultacje”


                                                                         BURMISTRZ GORZOWA ŚLĄSKIEGO

                                                                                            ARTUR TOMALA

Do pobrania

Metryka

Osoba wprowadzająca informację Kamil Surowiec
Osoba publikująca informację Kamil Surowiec
Osoba odpowiedzialna za informację Kamil Surowiec
Data opublikowania 2019-10-07 13:21:20
Zmodyfikował Kamil Surowiec
Data ostatniej aktualizacji 2019-10-07 13:21:20

Historia zmian

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2019-10-22 10:15:46 Kamil Surowiec Edycja artykułu
2019-10-07 13:21:20 Kamil Surowiec Publikacja artykułu