logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy

Wybory samorządowe 2024

obwieszczenie komisarza wyborczego w opolu I z dnia 9 kwietnia 2024 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa opolskiego

rozpoczęcie pracy obwodowych komisji wyborczych

HARMONOGRAM DYŻURÓW URZĘDNIKA WYBORCZEGO

INFORMACJA O ORGANIZACJI GMINNEGO PRZEWOZU PASAŻERSKIEGO w dniu 7 kwietnia 2024 r.

zmiany w obwodowej komisji wyborczej nr 1 oraz nr 3

Bezpłatny transport do lokalu wyborczego w dniu wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku

OBWIESZCZENIE PKW W OLEŚNIE O ZAREJESTROWANYCH LISTACH KANDYDATÓW NA RADNYCH W WYBORACH ORGANÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 7 KWIETNIA 2024 ROKU

Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych na obszarze Gminy Gorzów Śląski

obwieszczenie MKW w gorzowie śl. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego bez głosowania w okręgu nr 9

obwieszczenie MKW w gorzowie śl. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego bez głosowania w okręgu nr 13

obwieszczenie MKW w gorzowie śl. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego bez głosowania w okręgu nr 5

obwieszczenie MKW w gorzowie śl. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego bez głosowania w okręgu nr 8

obwieszczenie MKW w gorzowie śl. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego bez głosowania w okręgu nr 15

obwieszczenie MKW w gorzowie śl. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego bez głosowania w okręgu nr 7

obwieszczenie MKW w gorzowie śl. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego bez głosowania w okręgu nr 4

obwieszczenie MKW w gorzowie śl. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego bez głosowania w okręgu nr 2

obwieszczenie MKW w gorzowie śl. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego bez głosowania w okręgu nr 12

obwieszczenie MKW w gorzowie śl. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego bez głosowania w okręgu nr 11

obwieszczenie MKW w gorzowie śl. obsadzeniu mandatu radnego w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego bez głosowania w okręgu nr 6

obwieszczenie miejskiej komisji wyborczej w gorzowie śląskim o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza

uchwała miejskiej komisji wyborczej w sprawie przyznania numerów zarejestowanym listom kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego

postanowienia w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.:

postanowienia Komisarzy Wyborczych w Opolu I, II i III z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.:

OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Gorzowie Śląskim z dnia 14 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

obwieszczenie o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.:

Obwieszczenie Miejskiej komisji wyborczej do dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na burmistrza w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

HARMONOGRAM DYŻURÓW URZĘDNIKA WYBORCZEGO

Informacje Komisarzy Wyborczych w Opolu o losowaniach oraz możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń do obwodowych komisji wyborczych przez komitety wyborcze

ZARZĄDZENIE NR 0050.38.2024 BURMISTRZA GORZOWA ŚL.W SPRAWIE POWOŁANIA KOORDYNATORA GMINNEGO D/S OBSŁUGI INFORMATYKI W WYBORACH DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW ORAZ W WYBORCH WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 7 KWIETNIA 2024 ROKU

Postanowienia komisarza wyborczego w Opolu w sprawie utworzenia obwodów odrębnych

OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Gorzowie Śląskim z dnia 4 marca 2024 r. dotyczące dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku

Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 4 marca 2024 r. w sprawie odmowy przyjęcia zgłoszenia listy kandydatów na radnych komitetu wyborczego komitet wyborczy wyborców śląscy samorządowcy w okręgu nr 13

dyżury Miejskiej komisji wyborczej w gorzowie śląskim dla przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnego

Postanowienia Komisarzy Wyborczych w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych (wykaz osób powołanych)

HARMONOGRAM DYŻURÓW URZĘDNIKA WYBORCZEGO

OBWIESZCZENIE Burmistrza Gorzowa Śląskiego o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Gorzowie Śląskim w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

O B W I E S Z C Z E N I E Marszałka Województwa Opolskiego o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Opolu w wyborach do Sejmiku Województwa Opolskiego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

ZARZĄDZENIE NR 0050.16.2024 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE WYZNACZENIA NA OBSZARZE MIASTA I GMINY GORZOW ŚL. MIEJSC PRZEZNACZONYCH NA BEZPŁATNE UMIESZCZANIE URZĘDOWYCH OBWIESZCZEŃ WYBORCZYCH I PLAKATÓW KOMITETÓW WYBORCZYCH W WYBORACH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 7 KWIETNIA 2024

Szczegółowe informacje oraz wzory dokumentów - rejestracja komitetów wyborczych

Najważniejsze akty prawne dotyczące zarządzonych wyborów

Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie zarządzenia wyborów wraz z kalendarzem wyborczym

POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W SPRAWIE PODZIAŁU GMINY NA OKRĘGI WYBORCZE

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach w 2024 do Sejmiku Województwa Opolskiego, rad powiatów i rad gmin w województwie opolskim