logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy

Zamówienia publiczne 2023 - poniżej 130 000 złotych

Bieżące utrzymanie czystości na terenie gminy Gorzów Śląski

Postępowanie prowadzone jest przez Gminę Gorzów Śląski na platformie

Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych przebudowy dróg gminnych oraz wykonania przejść dla pieszych na terenie miasta i gminy Gorzów Śląski

Postępowanie prowadzone jest przez Gminę Gorzów Śląski na platformie

Termomodernizacja budynku ul. Rynek 12 w Gorzowie Śląskim

Postępowanie prowadzone jest przez Gminę Gorzów Śląski na platformie

PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO DLA ZADANIA PN.: ,,PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY GORZÓW ŚLĄSKI''

Postępowanie prowadzone jest przez Gminę Gorzów Śląski na platformie

WYMIANA OKIEN I DRZWI W BUDYNKACH KOMUNALNYCH W GMINIE GORZÓW ŚLĄSKI

Postępowanie prowadzone jest przez Gminę Gorzów Śląski na platformie

UTWORZENIE SPORTOWO-REKREACYJNYCH MIEJSC W MIEJSCOWOŚCI GORZÓW ŚLĄSKI

Postępowanie prowadzone jest przez Gminę Gorzów Śląski na platformie

UTWORZENIE SPORTOWO-REKREACYJNEGO MIEJSCA SPOTKAŃ W MIEJSCOWOŚCI KOZŁOWICE

Postępowanie prowadzone jest przez Gminę Gorzów Śląski na platformie zakupowej 

UTWORZENIE SPORTOWO-REKREACYJNEGO MIEJSCA SPOTKAŃ W MIEJSCOWOŚCI KOZŁOWICE

Postępowanie prowadzone jest przez Gminę Gorzów Śląski na platformie zakupowej 

UNIESZKODLIWIANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY GORZÓW ŚLĄSKI W ROKU 2023

Postępowanie prowadzone jest przez Gminę Gorzów Śląski na platformie zakupowej 

WYMIANA I REMONTY POKRYĆ DACHOWYCH NA BUDYNKACH KOMUNALNYCH W GORZOWIE ŚLĄSKIM

Postępowanie prowadzone jest przez Gminę Gorzów Śląski na platformie zakupowej