logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy

Zamównienia publiczne 2021 - poniżej 130 000 złotych

Wykonanie oświetlenia drogowego na terenie gminy Gorzów Śląski

Zapytanie ofertowe prowadzone jest przez Gminę Gorzów Śląski na platformie zakupowej 

Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn.: "Przebudowa drogi gminnej nr 100823 O oraz drogi gminnej wewnętrznej w Skrońsku"

Zapytanie ofertowe prowadzone jest przez Gminę Gorzów Śląski na platformie zakupowej 

Remonty cząstkowe dróg gminnych

Zapytanie ofertowe prowadzone jest przez Gminę Gorzów Śląski na platformie zakupowej 

UNIESZKODLIWIANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY GORZÓW ŚLĄSKI W ROKU 2021

  dot. postępowania na „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z tereny gminy Gorzów Śląski w roku

Odbiór i zagospodarowanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej w Gminie Gorzów Śląski

Zapytanie ofertowe prowadzone jest przez Gminę Gorzów Śląski na platformie zakupowej 

Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr 467/31; 468/31; 470/31; 305/65 w Kozłowicach - Etap I

Zapytanie ofertowe prowadzone jest przez Gminę Gorzów Śląski na platformie zakupowej 

Wymiana okien w budynkach komunalnych w gminie Gorzów Śląski oraz w budynku OSP w Kozłowicach

Zapytanie ofertowe prowadzone jest przez Gminę Gorzów Śląski na platformie zakupowej 

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Zdziechowicach, gm. Gorzów Śląski"

Zapytanie ofertowe prowadzone jest przez Gminę Gorzów Śląski na platformie zakupowej 

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: 1. Modernizacja i przebudowa dachów na budynkach komunalnych: "Remont pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Gorzowie Śląskim" 2. "Przebudowa sali wiejskiej w budynku OSP w Jamach"

Zapytanie ofertowe prowadzone jest przez Gminę Gorzów Śląski na platformie zakupowej 

Postawienie kredytu do dyspozycji z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów

Zapytanie ofertowe prowadzone jest przez Gminę Gorzów Śląski na platformie zakupowej 

"Modernizacja i przebudowa dachów na budynkach komunalnych: "Remont pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Gorzowie Śląskim przy ul. Kościelnej 7"

Zapytanie ofertowe prowadzone jest przez Gminę Gorzów Śląski na platformie zakupowej 

Dostawa tłucznia bazaltowego na drogi gminne

Zapytanie ofertowe prowadzone jest przez Gminę Gorzów Śląski na platformie zakupowej 

Czyszczenie przewodów kominowych dymowych i spalinowych oraz przewodów wentylacyjnych w budynkach komunalnych administrowanych przez Gminę Gorzów Śląski w roku 2021

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.:"Budowa, rozbudowa oraz przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Gorzów Śląski"

Zapytanie ofertowe prowadzone jest przez Gminę Gorzów Śląski na platformie zakupowej 

Zakup regałów do archiwum Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim

Zapytanie ofertowe prowadzone jest przez Gminę Gorzów Śląski na platformie zakupowej