logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy

OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

08 04/2020

Budowa elektrowni słonecznej Pawłowice-5 wraz z infrastrukturą towarzyszącą na nieruchomości położonej w miejscowości Pawłowice na części działki ewidencyjnej nr 450/4 w gminie Gorzówn Śląski

Przedsięwzięcie polegać będzie na budowie instalacji ogniw (paneli) fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Farma fotowoltaiczna,
08 04/2020

Budowa elektrowni słonecznej Pawłowice-4 wraz z infrastrukturą towarzyszącą na nieruchomości położonej w miejscowości Pawłowice na części działki ewidencyjnej nr 450/4 w gminie Gorzów Śląski

Przedsięwzięcie polegać będzie na budowie instalacji ogniw (paneli) fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Farma fotowoltaiczna,
08 04/2020

Budowa elektrowni słonecznej Pawłowice-3 wraz z infrastrukturą towarzyszącą na nieruchomości położonej w miejscowości Pawłowice na części działki ewidencyjnej nr 450/4 w gminie Gorzów Śląski

Przedsięwzięcie polegać będzie na budowie instalacji ogniw (paneli) fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Farma fotowoltaiczna,
08 04/2020

Budowa elektrowni slonecznej Pawłowice-2 wraz z infrastrukturą towarzyszącą na nieruchomości położonej w miejscowości Pawłowice na działce ewidencyjnej nr 652/1 w gminie Gorzów Śląski

  Przedsięwzięcie polegać będzie na budowie instalacji ogniw (paneli) fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Farma
08 04/2020

Budowa elektrowni słonecznej Pawłowice-1 wraz z infrastrukturą towarzyszącą na nieruchomościach położonych w miejscowości Pawłowice na działkach ewidencyjnych nr 631, 632, 633, 634 w gminie Gorzów Śląski

Przedsięwzięcie polegać będzie na budowie instalacji ogniw (paneli) fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Farma fotowoltaiczna,
01 04/2020

PUNKT ZBIERANIA ZŁOMU W GORZOWIE ŚLĄSKIM PRZY UL. TOWAROWEJ 1

01 04/2020

BUDOWA ELELKTROWNI SŁONECZNEJ "ZDZIECHOWICE" WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ NA DZIAŁKACH NR 602 ORAZ 603 W ZDZIECHOWICACH

Przedsięwzięcia będzie polegało na budowie   elektrowni słonecznej o mocy do 1MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Inwestycja
27 03/2020

BUDOWA ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNEJ (SPV GOŁA-2) O MOCY DO 2.0 MW WŁĄCZNIE WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ NA DZIAŁCE O NR EW. 136, OBRĘB GOŁA, GMINA GORZÓW ŚLĄSKI

27 03/2020

BUDOWA ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNEJ (SPV GOŁA-1) O MOCY DO 10.0 MW WŁĄCZNIE WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ NA DZIAŁCE O NR EW. 217, 218, 219/1 OBRĘB GOŁA, GMINA GORZÓW ŚLĄSKI

25 03/2020

PROGRAM OCHRONY POWIETRZA DLA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

OBWIESZCZENIE Zarząd Województwa Opolskiego
17 01/2020

ODWIERT STUDNI GŁĘBINOWEJ NA DZIAŁCE O NR EWID. 137 W MIEJSCOWOŚCI GOŁA

Przedsięwzięcie będzie polegało na wykonaniu ujęcia jednootworowego służącego do poboru wód podziemnych na terenie działki nr ew. 137 w
20 12/2019

PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W MIEJSCOWOŚCI JASTRZYGOWICE

Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego pod nazwą:"PRZEBUDOWA DROGI
09 10/2019

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Gorzów Śląski

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. 2019, poz. 755 ze zm.) Wójt (burmistrz, prezydent miasta)
28 06/2019

ROZBUDOWA HALI PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWEJ O POWIERZCHNIĘ PRODUKCYJNĄ - ODLEWNIA I OBRÓBKA ODLANYCH DETALI ZE STOPÓW ALUMINIUM

Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego pod nazwą: ROZBUDOWA HALI
25 03/2019

BUDOWA OSIEDLA DOMKÓW JEDNORODZINNYCH NA TERENIE MIEJSCOWOŚCI BUDZÓW

Planowane przedsięwzięcie będzie polegać na budowie osiedla domków jednorodzinnych w miejscowości Budzów, gmina Gorzów
03 08/2018

OPRACOWANIE PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY GORZÓW ŚLĄSKI NA LATA 2018-2021 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2025

15 06/2018

Podanie do publicznej wiadomości informacji o wydanych decyzjach środowiskowych

07 06/2018

BUDOWA BUDYNKU CHLEWNI WRAZ Z TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ

09 05/2017

BUDOWA OBWODNICY PRASZKI W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 45

29 11/2016

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 19020 O POLEGAJĄCA NA BUDOWIE DROGI ROWEROWEJ W MIEJSCOWOŚCI USZYCE

29 11/2016

BUDOWA DROGI ROWEROWEJ PO TRASIE BYŁEJ LINII KOLEJOWEJ PRASZKA - OLESNO