logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

24 06/2022

ZARZĄDZENIE NR 0050.122.2022 BURMISTRZA GORZOWA ŚL. W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA

24 06/2022

ZARZĄDZENIE NR 0050.122.2022 BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 24.06.2022 R. W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA POŁOŻONYCH W MIEJSCOWOŚCI GOŁA

ZARZĄDZENIE NR 0050.122.2022 BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 24.06.2022 R. W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA
13 05/2022

ZARZĄDZENIE NR 0050.99.2022 BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 13.05.2022 R. W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI SKROŃSKO

11 05/2022

ZARZĄDZENIE NR 0050.95.2022 BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 11.05.2022 R. W SPRAWIE: OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI PAWŁOWICE

11 05/2022

ZARZĄDZENIE NR 0050.93.2022 BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 11.05.2022 R. W SPRAWIE: OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI DĘBINA

11 05/2022

ZARZĄDZENIE NR 0050.92.2022 BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 11.05.2022 R. W SPRAWIE: OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI PAKOSZÓW

09 05/2022

ZARZĄDZENIE NR 0050.90.2022 BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 09.05.2022 R. W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI GOŁA

09 05/2022

ZARZĄDZENIE NR 0050.89.2022 BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 09.05.2022 R. W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI GOŁA

09 05/2022

ZARZĄDZENIE NR 0050.88.2022 BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 09.05.2022 R. W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI GOŁA

31 03/2022

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.57.2022 Z DNIA 31.03.2022 R. W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA POŁOŻONYCH W MIEJSCOWOŚCI JAMY

01 03/2022

ZARZĄDZENIE NR 0050.33.2022 BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 1.03.2022 R. W SPRAWIE: OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA

21 01/2022

ZARZĄDZENIE NR 0050.14.2022 BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 21 STYCZNIA 2022 R. W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY GORZÓW ŚLĄSKI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ POPRZEZ WNIESIENIE WKŁADU NIEPIENIĘŻNEGO (APORTU) DO SPÓŁKI PN. ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W GORZOWIE ŚLĄSKIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

03 11/2021

ZARZĄDZENIE NR 0050.145.2021 BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 03.11.2021 R. W SPRAWIE: OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA

01 10/2021

ZARZĄDZENIE Nr 0050.131.2021 Burmistrza Gorzowa Śląskiego z dnia 01.10.2021r. w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 0050.54.2020 z dnia 10.06.2020r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia

21 07/2021

ZARZĄDZENIE Nr 0050.96.2021 Burmistrza Gorzowa Śląskiego z dnia 21.07.2021r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia

21 07/2021

ZARZĄDZENIE Nr 0050.95.2021 Burmistrza Gorzowa Śląskiego z dnia 21.07.2021r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia

07 07/2021

ZARZĄDZENIE Nr 0050.90.2021 Burmistrza Gorzowa Śląskiego z dnia 07.07.2021r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia

21 04/2021

WYKAZ ZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ POPRZEZ WNIESIENIE JAKO WKŁADU NIEPIENIĘŻNEGO (APORTU) DO ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W GORZOWIE ŚLĄSKIM SPÓŁKI Z O.O.

WYKAZ ZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ O NUMERZE
07 12/2020

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.134.2020 W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA

25 09/2020

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.93.2020 W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA

27 08/2020

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.81.2020 W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA

26 08/2020

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.81.2020 W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA

10 06/2020

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.54.2020 W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA

08 05/2020

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.44.2020 W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU LOKALU MIESZKALNEGO PRZEZNACZONEGO DO ZBYCIA

08 05/2020

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.43.2020 W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU LOKALU MIESZKALNEGO PRZEZNACZONEGO DO ZBYCIA

14 10/2019

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.91.2019 W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA

01 08/2019

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.65.2019 W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA

08 05/2019

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.35.2019 W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA

13 04/2017

Wykaz gruntów przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Pawłowicach

16 03/2017

Wykaz do sprzedaży -działka niezabudowana położona w Pawłowicach

05 01/2017

Wykaz działek położonych w Kozłowicach, przeznaczonych do sprzedaży

16 12/2016

Wykaz działek budowlanych przeznaczonych do sprzedaży, połozonych w Zdziechowicach

24 11/2016

Wykaz gruntów połozonych w Gorzowie Śl., przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym,

24 11/2016

Wykaz gruntów położonych w Gorzowie Śl., przeznaczonych do zamiany

17 11/2016

Wykaz -grunt do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

26 05/2016

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, położonych w Jamach.

ZARZĄDZENIE Nr 0050. 2.2015 Burmistrza Gorzowa Śląskiego z dnia 7