logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie

ZARZĄDZENIE NR 0050.73.2023 BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 02.06.2023 R. W SPRAWIE ODDANIE W UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY GORZÓW ŚLĄSKI ORAZ OGŁOSZENIE WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W UŻYCZENIE

ZARZĄDZENIE NR 0050.72.2023 BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 02.06.2023 R. W SPRAWIE ODDANIE W UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY GORZÓW ŚLĄSKI ORAZ OGŁOSZENIE WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W UŻYCZENIE

ZARZĄDZENIE NR 0050.229.2022 BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 17.11.2022 R. W SPRAWIE ODDANIA W UŻYCZENIE LOKALU STANOWIĄCEGO WŁASNOŚĆ GMINY GORZÓW ŚLĄSKI ORAZ OGŁOSZENIA WYKAZU LOKALU PRZEZNACZONEGO DO ODDANIA W UŻYCZENIE

ZARZĄDZENIE NR 0050.181.2022 BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 8.09.2022 R. W SPRAWIE ODDANIA W UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY GORZÓW ŚLĄSKIM ORAZ OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W UŻYCZENIE

ZARZĄDZENIE NR 0050.104.2022 BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 24.05.2022 R. W SPRAWIE ODDANIA W UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY GORZÓW ŚL. ORAZ OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W UŻYCZENIE

ZARZĄDZENIE NR 0050.64.2022 W SPRAWIE ODDANIA W UŻYCZENIE LOKALU UŻYTKOWEGO STANOWIĄCEGO WŁASNOŚĆ GMINY GORZÓW ŚL. ORAZ OGŁOSZENIA WYKAZU LOKALI UŻYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W UŻYCZENIE

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.28.2022 W SPRAWIE ODDANIA W UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY GORZÓW ŚL. ORAZ OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W UŻYCZENIE

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.168.2021 W SPRAWIE ODDANIA W UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY GORZÓW ŚL. ORAZ OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W UŻYCZENIE

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.125.2021 W SPRAWIE ODDANIA W UŻYCZENIE POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-BIUROWYM ORAZ GARAŻY STANOWIACYCH WŁASNOŚĆ GMINY GORZÓW ŚLĄSKI

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.78.2021 W SPRAWIE ODDANIA W UŻYCZENIE W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY GORZÓW ŚL. ORAZ OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W UŻYCZENIE

Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w użyczenie

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.15.2021 W SPRAWIE ODDANIA W UŻYCZENIE W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM NIERUCHOMOŚCI GRUTNOWYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY GORZÓW ŚL. ORAZ OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W UŻYCZENIE

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.118.2020 W SPRAWIE ODDANIA W UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY GORZÓW ŚL. ORAZ OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W UŻYCZENIE

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.73.2020 W SPRAWIE ODDANIA W UŻYCZENIE W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY GORZÓW ŚL. ORAZ OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W UŻYCZENIE

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 0050.92.2019 W SPRAWIE ODDANIA W UŻYCZENIE W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY GORZÓW ŚL ORAZ OGŁOSZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W UŻYCZENIE