logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy
LEKTOR
XML

Ogłoszenie I publicznego przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki niezabudowanej nr 64, położonej w Kobylej Górze

OGŁOSZENIE  O PRZETARGU

              Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2014r poz.518 ) oraz §3  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004r r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207,poz.2108 z dnia 22.09.2004r)

       BURMISTRZ   GORZOWA ŚlĄSKIEGO

ogłasza I publiczny przetarg ustny  nieograniczony  na  sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej  w Kobylej Górze

 I. Informacje dotyczące sprzedawanej nieruchomości:

  1.Działka niezabudowana nr 64 o pow. 0,2800 ha, oznaczona wg. ewidencji gruntów jako      nieużytek, położona w Kobylej Górze, km 1, w sąsiedztwie gruntów ornych.

  2.Dla działki prowadzona jest KW OP1L/00052434/2 w Sądzie Rejonowym w Oleśnie, bez obciążeń. Nieruchomość  wolna jest od  wszelkich zobowiązań.

 3.Uzbrojenie: nieruchomość nie ma bezpośredniego dostępu do mediów, dojazd z drogi gminnej drogą polną.

  4.Nieruchomość leży poza zasięgiem planu zagospodarowania przestrzennego.

  5. Cena wywoławcza : 4.500 zł

II.  Przetarg odbędzie się dnia 20 października 2014r o godz. 930 w siedzibie tut.Urzędu pok. nr 5.

III. Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej  tj. 450,00 zł  należy wpłacić do dnia 17.10.2014r. (data wpływu) na konto Gminy Gorzów Śl nr   54- 8909- 1058- 2005-       0000- 0013- 0005. Wadium zwraca się natychmiast po przetargu z zastrzeżeniem, że wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. W przypadku uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy notarialnej, wadium przepada na rzecz sprzedającego.

IV. Wysokość minimalnego postąpienia wynosi 1 % ceny wywoławczej.

V. Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia, o czym powiadomi zainteresowane strony.  

Szczegółowe informacje o sprzedawanej nieruchomości uzyskać można w siedzibie tut. Urzędu pok. nr 6, ul. Wojska Polskiego 15 lub telefonicznie pod nr 0-34 3594004, 3505710 wew. 26 lub 25

 

                                                                                                  Burmistrz Gorzowa Śląskiego

                Artur Tomala

 

Gorzów Śl. dnia 16.09.2014r.

Metryka

Liczba odwiedzin 1649
Osoba wprowadzająca informację Jadwiga Wiejowska
Osoba publikująca informację Jadwiga Wiejowska
Osoba odpowiedzialna za informację Jadwiga Wiejowska
Data opublikowania 2014-09-18 10:59:36
Zmodyfikował Jadwiga Wiejowska
Data ostatniej aktualizacji 2014-09-18 10:59:36