logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy
LEKTOR
XML

Informacja o konsultacjach Programu Współpracy Gminy Gorzów Śląski z Organizacjami Pozarządowymi na na rok 2015

Konsultacje przeprowadza się w celu uzyskania opinii rad działalności pożytku publicznego lub organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234,poz. 1538 z późn. zm.). w sprawie projektu w/w uchwały.

Termin przeprowadzenia konsultacji upływa z dniem 04. listopada 2014 roku.
Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Pan Tomasz Olejnik  - Inspektor ds. OC, Wojskowości, BHP i Zarządzania Kryzysowego. Spotkanie w sprawie proponowanych zmian w programie współpracy odbędzie się 04. listopada 2014r. o godz. 14:00 W Urzędzie Miejskim w Gorzowie Śląskim na Sali Ślubów.

koniec tekstu promocyjnego

INFORMACJA
BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO
z dnia  16 października 2014 roku.

 

dotycząca : przeprowadzenia konsultacji w sprawie Programu Współpracy Gminy Gorzów Śląski  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok.


            Na podstawie Uchwały XLVI/358/2010 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia              30 września 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawnych miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Burmistrz Gorzowa Śląskiego informuje o poddaniu konsultacjom projekt Uchwały Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Gorzów Śląski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.                                                                         

            Konsultacje przeprowadza się w celu uzyskania opinii rad działalności pożytku publicznego lub organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234,poz. 1538 z późn. zm.). w sprawie projektu w/w uchwały.

Termin przeprowadzenia konsultacji upływa z dniem 04. listopada 2014 roku.
Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Pan Tomasz Olejnik  - Inspektor ds. OC, Wojskowości, BHP i Zarządzania Kryzysowego. Spotkanie w sprawie proponowanych zmian w programie współpracy odbędzie się 04. listopada 2014r. o godz. 14:00 W Urzędzie Miejskim w Gorzowie Śląskim na Sali Ślubów.

 

                                                                         BURMISTRZ GORZOWA ŚLĄSKIEGO

                                                                                            ARTUR TOMALA

 

w załączeniu projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia Programu Wspólpracy Gminy Gorzów Śląski z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2015 wraz z projektem współpracy Programu Wspólpracy Gminy Gorzów Śląski z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2015.


 

 

Do pobrania

Metryka

Liczba odwiedzin 4558
Osoba wprowadzająca informację Roland Fabianek
Osoba publikująca informację Roland Fabianek
Osoba odpowiedzialna za informację Roland Fabianek
Data opublikowania 2014-10-16 08:15:03
Zmodyfikował Roland Fabianek
Data ostatniej aktualizacji 2014-10-16 08:17:24