logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy
LEKTOR
XML

Ogłoszenie II publicznego przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej nr 64, położonej w Kobylej Górze.

OGŁOSZENIE  O PRZETARGU

 

              Na podstawie art. 39 ust.1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2014r poz.518 ) oraz §3  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004r r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207,poz.2108 z dnia 22.09.2004r)

       BURMISTRZ GORZOWA ŚlĄSKIEGO

ogłasza II publiczny przetarg ustny  nieograniczony  na  sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej  w Kobylej Górze.

 I. Informacje dotyczące sprzedawanej nieruchomości:

  1.Działka niezabudowana nr 64 o pow. 0,2800 ha, oznaczona wg. ewidencji gruntów jako  nieużytek, położona w Kobylej Górze, km 1, w             sąsiedztwie gruntów ornych.

  2.Dla działki prowadzona jest KW OP1L/00052434/2 w Sądzie Rejonowym w Oleśnie,  bez obciążeń. Nieruchomość wolna jest od                        wszelkich zobowiązań.

 3.Uzbrojenie: nieruchomość nie ma bezpośredniego dostępu do mediów, dojazd z drogi      gminnej drogą polną.

  4.Nieruchomość leży poza zasięgiem planu zagospodarowania przestrzennego.

  5. Cena wywoławcza : 3.000 zł.

II.  Przetarg odbędzie się dnia 2 grudnia 2014r o godz. 930 w siedzibie tut.  Urzędu       pok. nr 5.

III. Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej  tj. 300,00 zł  należy wpłacić do dnia       28.11.2014r. (data wpływu) na konto Gminy Gorzów Śląski nr   54- 8909- 1058- 2005-       0000- 0013- 0005. Wadium zwraca się natychmiast po przetargu z zastrzeżeniem, że wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny       nabycia. W przypadku uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia  umowy notarialnej, wadium przepada na rzecz sprzedającego.

IV. Wysokość minimalnego postąpienia wynosi 1 % ceny wywoławczej.

V.. Przetarg zorganizowany dnia 20.10.2014r na sprzedaż w/w nieruchomości,     zakończył  się  wynikiem negatywnym, ponieważ nikt nie              wpłacił wadium.

VI. Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia, o czym powiadomi zainteresowane strony.

Szczegółowe informacje o sprzedawanej nieruchomości uzyskać można w siedzibie tut. Urzędu pok. nr 6, ul. Wojska Polskiego 15 lub telefonicznie pod nr 0-34 3594004, 3505710 wew. 26 lub 25

 

                                                                                                                                   Burmistrz Gorzowa Śląskiego

                                                                                               Artur Tomala

 

 

 

 

Gorzów Śl. dnia 28.10.2014r.

Metryka

Liczba odwiedzin 1782
Osoba wprowadzająca informację Jadwiga Wiejowska
Osoba publikująca informację Jadwiga Wiejowska
Osoba odpowiedzialna za informację Jadwiga Wiejowska
Data opublikowania 2014-10-30 10:18:46
Zmodyfikował Jadwiga Wiejowska
Data ostatniej aktualizacji 2014-10-30 10:18:46