logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy
LEKTOR
XML

Miejsca do plakatowania - wybory ponowne

ZARZĄDZENIE Nr 0050.17.2015

Burmistrza Gorzowa Śląskiego

z dnia 9 lutego 2015 roku.

 

w sprawie:  wyznaczenia  na  obszarze  Gminy Gorzów Śląski miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych                            obwieszczeń i ogłoszeń wyborczych w związku z wyborami ponownymi do Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim                                w okręgu wyborczym nr 4.

 

Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r.- Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112, ze zm.) w związku z Zarządzeniem 6/15 z dnia 13 stycznia 2015 w sprawie zarządzenia wyborów ponownych do Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim w okręgu wyborczym nr 4, zarządzam co następuje :

§ 1.

Miejscami przeznaczonymi na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych     i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w związku z  ponownymi wyborami do Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim w okręgu wyborczym nr4, zarządzonych na dzień 22 lutego 2015 roku są tablice informacyjne ustawione w poszczególnych miejscowościach gminy Gorzów Śląski wg. załącznika do niniejszego Zarządzenia

 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

/-/ Burmistrz Gorzowa Śląskiego

 

 

 

 

Załącznik do

ZARZĄDZENIA NR 0050.17.2015

Burmistrza Gorzowa Śląskiego

z dnia 9 lutego 2015 roku.

 

 

Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich  komitetów wyborczych:

 

 1. Budzów - obok posesji Nr 16
 2. Gorzów Śląski - ul. Wojska Polskiego 15 tablica ogłoszeń, słup ogłoszeniowy ul. Rynek, słup ogłoszeniowy na skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego i Chopina, ul. Wojska Polskiego 1 (drewniana brama)
 3. Goła - obok posesji Nr 24
 4. Dębina - obok posesji 40 i 14
 5. Jamy - obok posesji Nr 23
 6. Jastrzygowice - obok posesji Nr 18
 7. Kozłowice - obok posesji Nr ul. Gorzowska 2
 8. Kobyla Góra - obok przystanku PKS
 9. Krzyżanowice - obok posesji Nr 25
 10. Nowa Wieś - obok posesji Nr 61
 11. Pawłowice - obok posesji Nr 47 i 28
 12. Pakoszów - obok posesji Nr 8
 13. Skrońsko - obok posesji Nr 26
 14. Uszyce - obok posesji 106
 15. Zdziechowice - obok posesji Nr 194

Metryka

Liczba odwiedzin 4827
Osoba wprowadzająca informację Kamil Surowiec
Osoba publikująca informację Kamil Surowiec
Osoba odpowiedzialna za informację Kamil Surowiec
Data opublikowania 2015-02-11 09:52:35
Zmodyfikował Kamil Surowiec
Data ostatniej aktualizacji 2015-02-11 09:53:20