logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy
LEKTOR
XML

Zaciągnięcie kredytu długoterminowego do kwoty 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów


Opublikował: Marcin Grabowski 28.07.2015r.


Opublikował: Marcin Grabowski 16.07.2015r.

 

Pytania i odpowiedzi do SIWZ z 06.07.2015r.

W związku z otrzymaniem w dniu 06.07.2015r, zapytania dotyczącego treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2013 r. poz.907 z późn. zm.),  , Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2013 r. poz.907 z późn. zm.),udziela odpowiedzi, jednocześnie informując że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.
 
 
 
 

Opublikował: Marcin Grabowski 06.07.2015r. 

 

Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu

 
Opublikował: marcin Grabowski 06.07.2015r.

 

 

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

 
Opublikował: Marcin Grabowski 06.07.2015r.

 

Pytania i odpowiedzi do SIWZ z 02.07.2015r.

W związku z otrzymaniem w dniu 02.07.2015r, zapytania dotyczącego treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych(Dz. U. z 2013 r. poz.907 z późn. zm.),  , Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust.2
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2013 r. poz.907 z późn. zm.),udziela odpowiedzi, jednocześnie informując że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.
 
Opublikował: Marcin Grabowski 03.07.2015r.

 

Pytania i odpowiedzi do SIWZ z 01.07.2015r.

W związku z otrzymaniem w dniu 01.07.2015r, zapytania dotyczącego treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2013 r. poz.907 z późn. zm.),  , Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust.2
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2013 r. poz.907 z późn. zm.),udziela odpowiedzi, jednocześnie informując że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Pytanie:
W związku z ogłoszonym przez Gminę przetargiem na „Zaciągnięcie kredytu długoterminowego do kwoty 1 000 000 zł” Zwracamy się z prośbą o przygotowanie dokumentów zgonie z załącznikiem 1,6 oraz wypełnienie załączników 1,3 oraz 1,4 jak również umieszczenie na stronie gminy załączników do SIWZ 1,2,3,4 z rozszerzeniem doc lub docx.

Odpowiedź:
Załącznik 1,6:

Pyt. -  1. Uchwała Rady w sprawie absolutorium dla organu wykonawczego za ostatni rok.
Odp. – Uchwała zamieszczona w zał. nr 20 do SIWZ.

Pyt. - 2. Uchwała o powołaniu skarbnika.
Odp. –  Uchwała zamieszczona w zał. nr 13 do SIWZ.

Pyt. -  3. Roczne sprawozdania z wykonania budżetów, za dwa ostatnie lata,(Rb-NDS)
a) sprawozdanie o nadwyżce/deficycie,
b) sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń.
Odp. – Sprawozdanie Rb-NDS i Rb-Z za 2013r., oraz 2014r. zamawiający zamieszcza w formacie PDF:
 

Pyt. - 4. Uchwały Składu Orzekającego RIO w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonaniu budżetów za dwa ostatnie lata.
Odp. – Opinia RIO za 2014r., została zamieszczona w zał. nr 18 do SIWZ za rok 2013 zamawiający zamieszcza w formacie PDF: 

Pyt. - 5. Uchwała Rady w sprawie uchwalenia budżetu na obecny rok budżetowy.
Odp. – Uchwała dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.gorzowslaski.pl – zakładka „finanse”.

Pyt. - 6. Uchwała/y Rady w sprawie zmiany uchwały w sprawie zmiany budżetu (ostatnia zmiana).
Odp. – Zamawiający zamieszcza w formacie PDF:

 

Pyt. - 7. Uchwała Rady w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, wraz z załącznikami i arkuszem prognozy.
Odp. – Wieloletnia prognoza zamieszczona została w zał. nr 14,15 do SIWZ., oraz dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.gorzowslaski.pl.

Pyt. - 8. Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu.
Odp. - Uchwała dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.gorzowslaski.pl – zakładka „finanse”.

Pyt. - 9. Uchwała Składu Orzekającego RIO w sprawie zaopiniowania możliwości spłaty kredytu długoterminowego.
Odp. - Opinia RIO, została zamieszczona w zał. nr 17 do SIWZ

Pyt. - 10. Ostatnia informacja o stanie mienia komunalnego.
Odp. – Zamawiający zamieszcza informację w wersji word:


 

Odp. Wypełniony załącznik 1,3


Odp.  załącznik 1,4 nie dotyczy Zamawiającego - Gminy Gorzów Śląski


Odp. Załączniki 1,2,3,4 do SIWZ w wersji (doc.)
 
Opublikował: Marcin Grabowski 03.07.2015r.

____________________________________________________________________________________________________Zał. nr1    -  
Zał. nr2    -  
Zał. nr3    -  
Zał. nr4    -  
Zał. nr5    -  
Zał. nr6    -  
Zał. nr7    -  
Zał. nr8    -  
Zał. nr9    -  
Zał. nr10   -  
Zał. nr11   -  
Zał. nr12   -  
Zał. nr13   -  
Zał. nr14   -  
Zał. nr15   -  
Zał. nr16   -  
Zał. nr17   -  
Zał. nr18   -  
Zał. nr19   -  
Zał. nr20   -  
Zał. nr21   -  

Opublikował: Marcin Grabowski 30.06.2015r.
 

Do pobrania

Metryka

Liczba odwiedzin 1417
Osoba wprowadzająca informację Marcin Grabowski
Osoba publikująca informację Marcin Grabowski
Osoba odpowiedzialna za informację Marcin Grabowski
Data opublikowania 2015-06-30 12:50:25
Zmodyfikował Marcin Grabowski
Data ostatniej aktualizacji 2015-07-28 09:32:13

Historia zmian

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2015-07-28 09:32:13 Marcin Grabowski Edycja artykułu
2015-07-16 11:06:27 Marcin Grabowski Edycja artykułu
2015-07-06 13:04:39 Marcin Grabowski Edycja artykułu
2015-07-06 09:30:13 Marcin Grabowski Edycja artykułu
2015-07-06 08:59:49 Marcin Grabowski Edycja artykułu
2015-07-03 13:59:11 Marcin Grabowski Edycja artykułu
2015-07-03 12:04:36 Marcin Grabowski Publikacja artykułu