logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy
LEKTOR
XML

Informacja o konsultacjach Programu Współpracy Gminy Gorzów Śląski z Organizacjami Pozarządowymi na na rok 2016

INFORMACJA
BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO
z dnia  30 października 2015 roku.

 

dotycząca : przeprowadzenia konsultacji w sprawie Programu Współpracy Gminy Gorzów Śląski  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok.


            Na podstawie Uchwały XLVI/358/2010 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 30 września 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawnych miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Burmistrz Gorzowa Śląskiego informuje o poddaniu konsultacjom projekt Uchwały Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Gorzów Śląski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.                                                                         

            Konsultacje przeprowadza się w celu uzyskania opinii rad działalności pożytku publicznego lub organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, poz. 1138 poz. 1146 z 2015r. poz. 1255, poz. 1339). w sprawie projektu w/w uchwały.

Termin przeprowadzenia konsultacji upływa z dniem 16 listopada 2015 roku.
Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Pan Kamil Surowiec Referent ds. Promocji. Uwagi, opinie proponowanych zmian w programie współpracy należy złożyć w formie papierowej w sekretariacie  Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim lub przesłać na poniższy adres do dnia 16 listopada 2015 roku:

Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim

Ul. Wojska Polskiego 15

46- 310 Gorzów Śląski

Z dopiskiem „Konsultacje”

 


                                                                         BURMISTRZ GORZOWA ŚLĄSKIEGO

                                                                                            ARTUR TOMALA

 


 

Do pobrania

Metryka

Liczba odwiedzin 4768
Osoba wprowadzająca informację Kamil Surowiec
Osoba publikująca informację Kamil Surowiec
Osoba odpowiedzialna za informację Kamil Surowiec
Data opublikowania 2015-11-02 15:01:14
Zmodyfikował Marek Morawiec
Data ostatniej aktualizacji 2016-05-26 15:37:36

Historia zmian

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2016-05-26 15:37:36 Marek Morawiec Edycja artykułu
2015-11-03 14:16:20 Kamil Surowiec Edycja artykułu
2015-11-03 14:16:20 Marek Morawiec Publikacja artykułu