logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy
LEKTOR
XML

Nabór na rachmistrzów spisowych w Powszechnym Spisie Rolnym 2010r.

Komisarz Spisowy ogłasza nabór na rachmistrzów spisowych w Powszechnym Spisie Rolnym 2010r.
1 WRZEŚNIA – 31 PAŹDZIERNIKA 2010R.

                             
Liczba rachmistrzów spisowych w Gminie Gorzów Śl. : 4 + 10% rezerwy

 

Nabór na rachmistrzów spisowych odbywa się w terminie:  do  14 czerwca 2010 r.

W przypadku większej ilości zgłoszeń rachmistrze zostaną wyłonieni w drodze weryfikacji.

 

 

 

Wyłonieni kandydaci zostaną powiadomieni o tym fakcie drogą elektroniczną lub telefonicznie, na podany przez nich adres e-mail lub numer telefonu. 

Kandydaci na rachmistrzów muszą złożyć oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie ( w tym przestępstwo skarbowe).

Wymagania:

 1. ukończone 18 lat,
   
 2. wykształcenie minimum średnie, preferowani studenci studiów wyższych, uczelni rolniczych, geodezyjnych,
   
 3. pełna sprawność fizyczna,
   
 4. posiadanie umiejętności interpersonalnych (łatwość w nawiązywaniu kontaktów, komunikatywność, asertywność, uprzejmość, cierpliwość, radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych),
   
 5. bardzo dobra znajomość komputera i łatwość obsługi telefonów komórkowych, szybkość w uczeniu się aplikacji informatycznych,
   
 6. podstawowa wiedza z zakresu rolnictwa, umiejętność praktycznego wykorzystywania map cyfrowych
   
 7. posiadanie pełni praw publicznych,
   
 8. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie (w tym przestępstwa skarbowe),
   
 9. miejsce zamieszkania, pracy lub nauki na terenie gminy Gorzów Śl.
   
 10. dyspozycyjność w okresie szkoleń dla rachmistrzów spisowych (20 czerwca do 31 lipca 2010 r.), obchodu przedspisowego (9 - 23 sierpnia 2010 r.), odprawy przedspisowej (6 - 7 września 2010 r.) oraz trwania spisu, tj. od 8 września do 31 października 2010 r.
   

Kandydaci na rachmistrzów spisowych zostaną zgłoszeni do Wojewódzkiego Biura Spisowego. Przejdą 4-dniowe szkolenie., zakończone egzaminem. Ukończenie egzaminu z wynikiem pozytywnym daje podstawę do zawarcia z kandydatem umowy – zlecenia.

Rachmistrz spisowy składa na piśmie przyrzeczenie o bezwzględnym przestrzeganiu tajemnicy statystycznej (art. 10 ustawy o statystyce publicznej). Zobowiązany jest do przestrzegania zapisów ustawy o ochronie danych osobowych. Udostępnianie lub wykorzystywanie danych uzyskanych w spisie dla celów innych niż spis rolny, podlega odpowiedzialności karnej.

Rachmistrzowi spisowemu podczas wykonywania czynności spisowych przysługuje ochrona prawna dla funkcjonariuszy publicznych.

 dodano 2010-06-07

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Małgorzata Mrugała
Data wytworzenia: 2010-06-07

 

 
 

Metryka

Liczba odwiedzin 3753
Osoba wprowadzająca informację Roland Fabianek
Osoba publikująca informację Roland Fabianek
Osoba odpowiedzialna za informację Waldemar Drajok
Data opublikowania 2010-06-07 13:34:00
Zmodyfikował Iwona Mycka-Kocemba
Data ostatniej aktualizacji 2019-12-20 08:06:12

Historia zmian

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2019-12-20 08:06:12 Iwona Mycka-Kocemba Edycja artykułu
2010-06-07 13:34:00 Roland Fabianek Publikacja artykułu