logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy
LEKTOR
XML

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy -specjalista ds. organizacyjno- promocyjnych i współpracy w Stowarzyszeniu LGD Górna Prosna

 

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Górna Prosna” z siedzibą w Rudnikach przy ul. Wojska Polskiego 12 ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy -specjalista ds. organizacyjno- promocyjnych i współpracy.
 
Do bezpośrednich zadań pracownika należy:
 1. prowadzenie działań informacyjnych, promocyjnych i kulturalnych związanych z obszarem LGD, realizacją LSR oraz działalnością LGD,
 2. przygotowywanie udziału LGD w targach, konferencjach, szkoleniach, imprezach społeczno- kulturalnych i innych wydarzeniach mogących pomóc w promocji LGD,
 3. współpraca z mediami – w tym odpowiadanie na interwencje i organizowanie konferencji prasowych,
 4. organizowanie szkoleń, konferencji i innych imprez zaplanowanych przez LGD,
 5. koordynacja działań związanych aktualizacją LSR,
 6. realizacja projektów Stowarzyszenia, w szczególności w zakresie organizacyjno – promocyjnym
 7. wykonanie innych prac wynikających z bieżących działań Biura LGD w tym prowadzenie sekretariatu.
 
Wymagane kwalifikacje:
1.      wykształcenie wyższe,
2.      staż pracy min. 3 lata,
3.      dobra znajomość języka angielskiego lub niemieckiego,
4.      umiejętność obsługi komputera w zakresie : edytorów tekstu i programów do prezentacji,
5.      prawo jazdy kat. B.
 
 
Pożądane kwalifikacje:
 1. wykształcenie wyższe na kierunku zarządzanie, marketing lub innym o profilu zbliżonym do zakresu obowiązków,
 2. doświadczenie w przygotowaniu kampanii informacyjno- promocyjnych, organizowaniu szkoleń, znajomość rynku mediów itp.
 3. znajomość problematyki w zakresie realizacji projektów ze środków UE,
 4. znajomość problematyki zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich,
 5. znajomość problematyki Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007- 2013
 6. systematyczność, dokładność, odpowiedzialność, samodzielność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole. 
 
Wymagane dokumenty:
 1. Życiorys (CV)
 2. list motywacyjny
 3. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 4. kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,
 5. podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych,
 6. podpisane oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne,
 7. podpisana klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002r Ne 101, poz. 926 ze zm.  
 
Sposób i termin składania ofert:
Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są od 24.08.2009 do 10.09.2009 w zamkniętych kopertach, z dopiskiem (nabór na stanowisko specjalista ds. organizacyjno- promocyjnych i współpracy w Biurze Stowarzyszenia LGD „Górna Prosna”)
 
W/w dokumenty można składać osobiście w Biurze Stowarzyszenia w godzinach od 8.00 do 14.00, od poniedziałku do piątku lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres Stowarzyszenia, w taki sposób aby dotarły do biura najpóźniej w ostatnim dniu terminu składania dokumentów określonego w ogłoszeniu.
 
 
Adres do korespondencji:
Stowarzyszenie LGD „Górna Prosna”
ul. Wojska Polskiego 12
46 -325 Rudniki
Tel. 034/ 343 57 54
 
 
Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Górna Prosna”
 

 

 

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy -specjalista ds. organizacyjno- promocyjnych i współpracy w Stowarzyszeniu LGD Górna Prosna, dodana 2009-08-25 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Gorzowie Śl.
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Roland Fabianek
Data wytworzenia: 2009-08-25

Metryka

Liczba odwiedzin 1124
Osoba wprowadzająca informację Roland Fabianek
Osoba publikująca informację Roland Fabianek
Osoba odpowiedzialna za informację Roland Fabianek
Data opublikowania 2009-08-25 09:42:48
Zmodyfikował Roland Fabianek
Data ostatniej aktualizacji 2009-08-25 09:42:48