logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy
LEKTOR
XML

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Gorzów Śl., dnia 2008-03-13

INFORMACJA
o zamieszczeniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w publicznie dostępnym wykazie danych

Na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.) Burmistrz Gorzowa Śląskiego informuje, że w prowadzonym publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie została zamieszczona decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie mostu w ciągu drogi krajowej nr 42 w km 49+872 w miejscowości Gorzów Śląski, ul. Chopina.

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie znajduje się w Referacie Planowania Przestrzennego, Inwestycji i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim, ul. Wojska Polskiego 15, 46-310 Gorzów Śląski pokój nr 21 i udostępniony jest w godz. od 8.00 do 15.00.

Zamieszczono:
1. Strona internetowa BIP Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim.
2. Tablica ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim
3. Miejsce planowanego przedsięwzięcia.
4. a/a
Sporzadziła: Iwona Mycka-Kocemba

Gorzów Śl., dnia 2008-02-25

INFORMACJA
o zamieszczeniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w publicznie dostępnym wykazie danych

Na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.) Burmistrz Gorzowa Śląskiego informuje, że w prowadzonym publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie została zamieszczona decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na adaptacji istniejących budynków gospodarczych na stolarnię – usługi stolarskie w Zdziechowicach na działce Nr 376/2 (k.m. 2).

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie znajduje się w Referacie Planowania Przestrzennego, Inwestycji i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim, ul. Wojska Polskiego 15, 46-310 Gorzów Śląski pokój nr 21 i udostępniony jest w godz. od 8.00 do 15.00.

Zamieszczono:
1. Strona internetowa BIP Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim.
2. Tablica ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim
3. Miejsce planowanego przedsięwzięcia.
4. a/a
Sporzadziła: Iwona Mycka-KocembaGorzów Śl., dnia 2008-02-15

INFORMACJA
o zamieszczeniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia w publicznie dostępnym wykazie danych

Na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.) Burmistrz Gorzowa Śląskiego informuje, że w prowadzonym publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie została zamieszczony wniosek Pana Romualda Maciantowicza właściciela firmy “AKWA-Serwis”, Staniszcze Małe działającego w imieniu Gminy Gorzów Śląski, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jastrzygowice i Gorzów Śląski, ul. Oleska, gmina Gorzów Śląski.

Zainteresowane osoby mogą, w terminie 21 dni od dnia zamieszczenia niniejszej informacji, zapoznać się dokumentacją w Referacie Planowania Przestrzennego, Inwestycji i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim, ul. Wojska Polskiego 15, 46-310 Gorzów Śląski pokój nr 21, składać uwagi i wnioski.

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie znajduje się w Referacie Planowania Przestrzennego, Inwestycji i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim, ul. Wojska Polskiego 15, 46-310 Gorzów Śląski pokój nr 21 i udostępniony jest w godz. od 8.00 do 15.00.

Zamieszczono:
1. Strona internetowa BIP Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim.
2. Tablica ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim
3. Miejsce planowanego przedsięwzięcia.
4. a/a
Sporządziła: Iwona Mycka-Kocemba


Gorzów Śl., dnia 2008-01-14

INFORMACJA
o zamieszczeniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia w publicznie dostępnym wykazie danych

Na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.) Burmistrz Gorzowa Śląskiego informuje, że w prowadzonym publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie została zamieszczony wniosek Pana Macieja Kopel przedstawiciela firmy TARCOPOL Sp. z o.o. Oddział Wrocław TPM Consulting, ul. Stanisławowska 27, 54-611 Wrocław działającego w imieniu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Opolu, ul. Niedziałkowskiego 6, 45-085 Opolu, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie mostu w ciągu drogi krajowej nr 42 w km 49+872 w miejscowości Gorzów Śląski, ul. Chopina.

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie znajduje się w Referacie Planowania Przestrzennego, Inwestycji i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim, ul. Wojska Polskiego 15, 46-310 Gorzów Śląski pokój nr 21 i udostępniony jest w godz. od 8.00 do 15.00.

Zamieszczono:
1. Strona internetowa BIP Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim.
2. Tablica ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim
3. Miejsce planowanego przedsięwzięcia.
4. a/a
Sporządziła: Iwona Mycka-KocembaGorzów Śl., dnia 2007-10-19

INFORMACJA
o wydaniu decyzji w sprawie umorzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
polegającego na przebudowie naziemnej stacji paliw o pojemności 20 000 litrów usytuowanej na terenie zakładu w miejscowości Kozłowice na działce nr 421 k.m. 3, na wniosek spółki z o.o. CERPOL - KOZŁOWICE, Kozłowice, ul. Nowa 4, 46-310 Gorzów Śląski.

D
ecyzją Nr PIŚ-IV-7624/5/07 z dnia 2007-10-15 Burmistrz Gorzowa Śląskiego umorzył postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie naziemnej stacji paliw o pojemności 20 000 litrów usytuowanej na terenie zakładu w miejscowości Kozłowice na działce nr 421 k.m. 3.

Zgodnie z art. 73 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071
z późniejszymi zmianami) Strony mają prawo przeglądać akta sprawy, zgłaszać uwagi i wnioski oraz sporządzać notatki i odpisy. Akta sprawy znajdują się w Referacie Planowania Przestrzennego, Inwestycji i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim,
ul. Wojska Polskiego 15, 46-310 Gorzów Śląski, pokój nr 21.
Sporządziła: Iwona Mycka-Kocemba, dnia 2007-10-19


Gorzów Śl., dnia 2007-10-09

I N F O R M A C J A
o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.) Burmistrz Gorzowa Śląskiego informuje, że w prowadzonym publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie został zamieszczony wniosek Pana Edwarda Modłasiak zamieszkałego w Zdziechowicach, z dnia 9 października 2007 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na adaptacji istniejących budynków gospodarczych na stolarnię – usługi stolarskie w Zdziechowicach na działce Nr 376/2 (k.m. 2).

P
ublicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie znajduje się w Referacie Planowania Przestrzennego, Inwestycji i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim, ul. Wojska Polskiego 15, 46-310 Gorzów Śląski, pokój nr 21i udostępniony jest w godz. od 8.00 do 15.00.
Sporządziła: Iwona Mycka-KocembaGorzów Śl., dnia 2007-08-08

I N F O R M A C J A
o zamieszczeniu wniosku
w publicznie dostępnym wykazie danych
o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia

Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm. Burmistrz Gorzowa Śląskiego informuje, że w prowadzonym publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie został zamieszczony wniosek firmy CERPOL-KOZŁOWICE spółka z o.o. w Kozłowicach, ul. Nowa 4, 46-310 Gorzów Śląski, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie naziemnej stacji paliw o pojemności 20 000 litrów usytuowanego na terenie zakładu w miejscowości Kozłowice na działce ewidencyjnej Nr 421/74 k.m. 3.

Zainteresowane osoby mogą w terminie 21 dni od dnia zamieszczenia niniejszej informacji, zapoznać się z dokumentacją w Referacie Planowania Przestrzennego, Inwestycji i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim, ul. Wojska Polskiego 15, 46-310 Gorzów Śląski, pokój nr 21, składać uwagi i wnioski.

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie znajduje się w Referacie Planowania Przestrzennego, Inwestycji i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim, ul. Wojska Polskiego 15, 46-310 Gorzów Śląski, pokój nr 21 i udostępniony jest w godz. od 8.00 do 15.00.
Sporządziła:Iwona Mycka-Kocemba, dnia 2007-08-08


Gorzów Śl., dnia 2007-02-01

I N F O R M A C J A
o zamieszczeniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w publicznie dostępnym wykazie danych

Na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zmianami) Burmistrz Gorzowa Śląskiego informuje, że w prowadzonym publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie została zamieszczona decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej Ø 125/11.4 i Ø 110/10 PE Gorzów Śląski – Leśniki oraz budowie sieci wodociągowej Ø 160/14.6 i Ø 125/11.4 PE Uszyce, na terenie gminy Gorzów Śląski.

Zainteresowane osoby mogą w terminie 21 dni od dnia zamieszczenia niniejszej informacji, zapoznać się z dokumentacją w Referacie Planowania Przestrzennego, Inwestycji i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim, ul. Wojska Polskiego 15, pokój nr 21, składać uwagi i wnioski.

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie znajduje się w Referacie Planowania Przestrzennego, Inwestycji i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim, ul. Wojska Polskiego 15, pokój nr 21 i udostępniany jest w godz. od 8.00 do 15.00.
Sporządziła:Iwona Mycka-Kocemba, dnia 2007-02-01Gorzów Śl., dnia 2006-10-30

I N F O R M A C J A
o zamieszczeniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w publicznie dostępnym wykazie danych

Na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zmianami) Burmistrz Gorzowa Śląskiego informuje, że w prowadzonym publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie została zamieszczona decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej Nr 100801 O: Uszyce – granica województwa (Dzietrzkowice), na terenie gminy Gorzów Śląski.

Zainteresowane osoby mogą w terminie 21 dni od dnia zamieszczenia niniejszej informacji, zapoznać się z dokumentacją w Referacie Planowania Przestrzennego, Inwestycji i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim, ul. Wojska Polskiego 15, pokój nr 21, składać uwagi i wnioski.

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie znajduje się w Referacie Planowania Przestrzennego, Inwestycji i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim, ul. Wojska Polskiego 15, pokój nr 21 i udostępniany jest w godz. od 8.00 do 15.00.
Sporządziła: Iwona Mycka-Kocemba, dnia 2006-10-30Gorzów Śl., dnia 2006-08-21

I N F O R M A C J A
o zamieszczeniu wniosku w publicznie dostępnym wykazie danych o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zmianami) Burmistrz Gorzowa Śląskiego informuje, że w prowadzonym publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie został zamieszczony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego
na przebudowie drogi gminnej Nr 100801 O: Uszyce – granica województwa (Dzietrzkowice) na terenie gminy Gorzów Śląski.

Zainteresowane osoby mogą w terminie 21 dni od dnia zamieszczenia niniejszej informacji, zapoznać się z dokumentacją w Referacie Planowania Przestrzennego, Inwestycji i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim, ul. Wojska Polskiego 15, pokój nr 21, składać uwagi i wnioski.

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie znajduje się w Referacie Planowania Przestrzennego, Inwestycji i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim, ul. Wojska Polskiego 15, pokój nr 21 i udostępniany jest w godz. od 8.00 do 15.00.
Sporządziła:Iwona Mycka-Kocemba, dnia 2006-08-21


Gorzów Śl., dnia 2006-08-07

I N F O R M A C J A
o zamieszczeniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w publicznie dostępnym wykazie danych

Na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zmianami) Burmistrz Gorzowa Śląskiego informuje, że w prowadzonym publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie została zamieszczona decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie obory bezuwięzowej na 250 stanowisk z zapleczem, budowie płyty obornikowej, budowie zbiornika na odchody płynne, budowie zbiornika ścieków sanitarnych, budowie zbiornika ścieków technologicznych z przyłączami usytuowanego w miejscowości Uszyce na działce ewidencyjnej Nr 620/10 (k.m. 7).

Zainteresowane osoby mogą w terminie 21 dni od dnia zamieszczenia niniejszej informacji, zapoznać się z dokumentacją w Referacie Planowania Przestrzennego, Inwestycji i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim, ul. Wojska Polskiego 15, pokój nr 21, składać uwagi i wnioski.

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie znajduje się w Referacie Planowania Przestrzennego, Inwestycji i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim, ul. Wojska Polskiego 15, pokój nr 21 i udostępniany jest w godz. od 715 do 1500, w środy od 730 do 1600.
Sporządziła:Iwona Mycka-Kocemba, dnia 2006-08-07


Metryka

Liczba odwiedzin 1226
Osoba wprowadzająca informację Roland Fabianek
Osoba publikująca informację Roland Fabianek
Osoba odpowiedzialna za informację Roland Fabianek
Data opublikowania 2007-08-09 12:56:05
Zmodyfikował Roland Fabianek
Data ostatniej aktualizacji 2008-03-13 14:10:56

Historia zmian

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2008-03-13 14:10:56 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-02-26 10:28:38 Roland Fabianek Publikacja artykułu