logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy
LEKTOR
XML

Zawiadomienie stron postępowania o wydaniu postanowienia

Gorzów Śląski, dnia 2010-02-26

 

PIŚ-IV-7624-11/5/2010

 

 

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) Burmistrz Gorzowa Śląskiego

 

zawiadamia strony postępowania

 

o wydaniu postanowienia Nr PIŚ-IV-7624-11/4/2010 z dnia 2010-02-25 o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ulic: Kluczborskiej, Kościelnej, Rynek, Byczyńskiej, Małej wraz z wymiana kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej w Gorzowie Śląskim

 Z treścią postanowienia można zapoznać się w Referacie Planowania Przestrzennego, Inwestycji i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim przy ulicy Wojska Polskiego 15 w pokoju nr 21, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 do 15.00 lub na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim: http://bip.gorzowslaski.pl/

 
Od niniejszego postanowienia służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Gorzowa Śląskiego w terminie 7 dni od dnia doręczenia decyzji. Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Podmiot udostępniający: wpisz nazwę podmiotu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: wpisz imię i nazwisko
Data wytworzenia: wpisz datę (rok-miesiąc-dzień)

 

Do pobrania

Metryka

Liczba odwiedzin 1242
Osoba wprowadzająca informację Roland Fabianek
Osoba publikująca informację Roland Fabianek
Osoba odpowiedzialna za informację Roland Fabianek
Data opublikowania 2010-02-26 11:29:00
Zmodyfikował Roland Fabianek
Data ostatniej aktualizacji 2010-03-01 12:49:09

Historia zmian

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2010-03-01 12:49:09 Roland Fabianek Edycja artykułu
2010-03-01 12:48:36 Roland Fabianek Publikacja artykułu