logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy
LEKTOR
XML

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA O NUMERACH I GRANICACH OBWODÓW WYBORCZYCH

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Burmistrza Gorzowa Śląskiego

z dnia 17 września 2007 roku

 

Na podstawie art. 32 ust.1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 Ordynacja Wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 46, poz. 499 ze zmianami, podaje się do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach obwodów wyborczych oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień  21 października 2007 roku.

 

Nr obwodu

głosowania

Granice obwodu

Siedziby obwodowych komisji wyborczych

1

Budzów, Kobyla Góra, Pakoszów, Dębina

Budynek w Gorzowie Śląskim

ul. Kluczborska 5

2

Gorzów Śląski ulice: Boczna, Byczyńska, Chopina, Gorzołki, Kluczborska, Kolorowa, Kościelna, Krasickiego, Kwiatowa, Lompy, Mała, Młyńska, Miarki, Mickiewicza, Moniuszki, Morcinka, Parkowa, Piaskowa, Pieloka, Piłsudskiego, Polna, Powstańców, Rynek, Sienkiewicza, Skłodowskiej Curie, Słowackiego, Sportowa, Stawowa, Stalmacha, Tylna, Wojska Polskiego, Zielona, Złota, Golska, Grzybowa, Jabłonkowa, Jaronia, Krótka, Leśna, Leśniki, Łąkowa, Okólna, Oleska, Sosnowa, Towarowa, Słoneczna, Wałowa, Wąska

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury

 w Gorzowie Śląskim ul. Rynek 4

 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych 

 

3

Jastrzygowice, Skrońsko,

Kozłowice ulice: Czerwone Osiedle, Gorzowska, Kluczborska, Krzywa, Nowa, Oleska, Osiedle Dęby, Polna, Siwe Osiedle, Zamkowa

Pawłowice, Jamy

Publiczna Szkoła

w Kozłowicach

4

Uszyce

Publiczna Szkoła

w Uszycach

5

Goła, Krzyżanowice, Nowa Wieś, Zdziechowice

Publiczne Przedszkole

w Zdziechowicach

Głosowanie odbędzie się w dniu 21 października 2007 roku  od  godz.  6ºº do godz20ºº .

                                                                              Burmistrz Gorzowa Śląskiego

                                                                                        /-/ Artur Tomala

 

                       

Zarządzenie Nr 0151/72/2007

 

Burmistrza Gorzowa Śląskiego

 z dnia 10 września 2007 roku

 

 

w sprawie: ustanowienia koordynatora ds. obsługi informatycznej Gminnej

                               Komisji Wyborczej w Urzędzie Miejskim w Gorzowie Śląskim.

 

 

 

     Na podstawie art.51 ust.3 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 roku Ordynacja wyborcza  do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz.499 ze zmianami)

z a r z ą d z a m, co następuje:

 

§ 1.

 

Ustanawiam Pana Wiesława Kuliga koordynatorem ds. obsługi informatycznej w Urzędzie Miejskim w Gorzowie Śląskim.

 

§ 2.

 

Do zadań urzędnika wyborczego należy zapewnienie realizacji zadań, związanych z obsługą informatyczną w wyborczych, w tym:

- do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw,

- do sejmu i senatu,

wynikających z obowiązujących przepisów.

§ 3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                            Burmistrz Gorzowa Śląskiego

                                                                                                                        /-/ Artur Tomala

 

Zarządzenie Nr 0151/71/2007

Burmistrza Gorzowa Śląskiego z dnia 10 września 2007 roku

 w sprawie: ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów-urzędnika wyborczego        

                   w Urzędzie Miejskim w Gorzowie Śląskim.

 

 

 

     Na podstawie art.23 ust.2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw / t. j. Dz. U. z 2003 roku  Nr 159 poz.1547 z późniejszymi zmianami/

z a r z ą d z a m, co następuje:

 

§ 1.

 

Ustanawiam Pana Rolanda Fabianka – Sekretarza Miasta pełnomocnikiem do spraw wyborów – urzędnikiem wyborczym w Urzędzie Miejskim w Gorzowie Śląskim.

 

§ 2.

 

Do zadań urzędnika wyborczego należy zapewnienie realizacji zadań wyborczych, w tym:

- do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw,

- do sejmu i senatu,

- do przeprowadzenia referendum

wynikających z obowiązujących przepisów.

§ 3.

 

Traci moc Zarządzenie Burmistrza Gorzowa Śląskiego Nr 0151/55/2007 z dnia 14 września 2007 roku w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów – urzędnika wyborczego w Urzędzie Miejskim w Gorzowie Śląskim.

 

§ 4.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                              Burmistrz Gorzowa Śląskiego

                                                                                        /-/ Artur Tomala

 

                                                                                                               

Metryka

Liczba odwiedzin 1258
Osoba wprowadzająca informację Roland Fabianek
Osoba publikująca informację Roland Fabianek
Osoba odpowiedzialna za informację Roland Fabianek
Data opublikowania 2007-09-20 10:32:39
Zmodyfikował Roland Fabianek
Data ostatniej aktualizacji 2007-09-26 09:39:21

Historia zmian

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2007-09-26 09:39:21 Roland Fabianek Edycja artykułu
2007-09-26 09:57:25 Roland Fabianek Edycja artykułu
2007-09-26 09:28:41 Roland Fabianek Publikacja artykułu