logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy
LEKTOR
XML

Obwieszczenie Burmistzra Gorzowa Śląskiego o nr i granicach obwodów głosowania

nowa podstrona, dodana 2011-09-19

 


 

O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrza Gorzowa Śląskiego

z dnia 24 sierpnia 2011 roku

 

Na podstawie art. 16 §1 oraz 61a § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112) podaje się do wiadomości publicznej informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i do Senatu RP zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku


 

Nr obwodu

głosowania

Granice obwodu

Siedziby obwodowych komisji wyborczych

1

Budzów, Dębina, Kobyla Góra, Pakoszów,

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury

w Gorzowie Śląskim ul. Rynek 4, lokal nr 2

Gorzów Śląski

2

Gorzów Śląski ulice: Boczna, Byczyńska, Chopina, Golska, Gorzołki, Grzybowa, Jabłonkowa, Jaronia, Kluczborska, Kolorowa, Kościelna, Krasickiego, Krótka, Kwiatowa, Leśna, Leśniki, Lompy, Łąkowa, Mała, Miarki, Mickiewicza, Młyńska, Moniuszki, Morcinka, Ogrodowa, Okólna, Oleska, Parkowa, Piaskowa, Pieloka, Piłsudskiego, Polna, Poprzeczna, Powstańców, Rynek, Sienkiewicza, Skłodowskiej- Curie, Słoneczna, Słowackiego, Sosnowa, Sportowa, Stalmacha, Stawowa, Towarowa, Tylna, Wałowa, Wąska, Wojska Polskiego, Zielona, Złota,


 

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury

w Gorzowie Śląskim ul. Rynek 4, lokal nr 1

Gorzów Śląski


 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 

Możliwość głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych*.

3

Jastrzygowice, Skrońsko,

Kozłowice ulice: Czerwone Osiedle, Gorzowska, Kluczborska, Krzywa, Nowa, Oleska, Osiedle Dęby, Polna, Siwe Osiedle, Zamkowa

Pawłowice, Jamy

Szkoła Publiczna

w Kozłowicach, ul.Nowa 2, Kozłowice,

4

Uszyce

Publiczna Szkoła

w Uszycach,

Uszyce 35,

Uszyce

5

Goła, Krzyżanowice, Nowa Wieś, Zdziechowice

Publiczne Przedszkole

w Zdziechowicach,

Zdziechowice 98,

Zdziechowice

Głosowanie odbędzie się w dniu 9 października 2011 roku w godzinach od 7 ººdo 21 ºº.

"Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych może głosować korespondencyjnie w wyznaczonej w tym celu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2. Zamiar głosowania korespondencyjnego zgodnie z ustawą - Kodeks wyborczy z dnia 5 stycznia 2011 r. (Dziennik Ustaw Nr 21, poz. 112, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881 oraz Nr 149, poz. 889) wyborca powinien zgłosić Wójtowi/Burmistrzowi/Prezydentowi Miasta w terminie do dnia 19 września 2011 r. (termin wydłużony zgodnie z art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego).

Bliższe informacje udostępniane są  w Urzędzie Miejskim w Gorzowe Śląskim lub telefonicznie pod numerem 34 3594004 oraz zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Gorzów Śląski


 

Burmistrz Gorzowe Śląskiego

/-/ Artur Tomala 

Podmiot udostępniający: wpisz nazwę podmiotu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: wpisz imię i nazwisko
Data wytworzenia: wpisz datę (rok-miesiąc-dzień)

Metryka

Liczba odwiedzin 4571
Osoba wprowadzająca informację Roland Fabianek
Osoba publikująca informację Roland Fabianek
Osoba odpowiedzialna za informację Roland Fabianek
Data opublikowania 2011-09-19 11:01:23
Zmodyfikował Roland Fabianek
Data ostatniej aktualizacji 2011-09-19 11:01:23