logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy
LEKTOR
XML

Usługa oświetlenia miejsc publicznych oraz dróg na terenie Gminy Gorzów Śląski.

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

 

          Burmistrz Gorzowa Śląskiego, działający w imieniu Gminy Gorzów Śląski,

informuje że w dniu 27-01-2010 roku, została zawarta umowa, zgodnie z art. 67 ust.1. pkt.1a ustawy Prawo zamówień publicznych na:

„Usługę oświetlenia miejsc publicznych oraz dróg na terenie Gminy Gorzów Śląski”

z firmą  ENION SA Oddział w Częstochowie, Zakład Energetyczny Częstochowa,

Al. Armii Krajowej 5, 42-201 Częstochowa, wpisanym do ewidencji KRS pod  numerem 0000012216 w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieście w  Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; reprezentowanym przez:

1.      Andrzeja Górskiego - Dyrektora Rejonu Dystrybucji Lubliniec,

2.      Leszka Świdra – Kierownika Wydziału Zarządzania Siecią

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy wynosi: 694 oprawy oświetleniowe po 7,30 zł plus 22% VAT za 1 sztukę miesięcznie – (8,91 zł brutto/oprawa)

Termin wykonania od 1 lutego 2010 roku do 31 stycznia 2011 roku.

 

Łączne wynagrodzenie netto – 60.794,40 zł

Łączne wynagrodzenie brutto – 74.169,17 zł

OpublikowaŁ: Marcin Grabowski 2010-02-01

 

Podmiot udostępniający: UM Gorzów Śląski
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Marcin Grabowski
Data wytworzenia: 2010-02-01

Metryka

Liczba odwiedzin 1108
Osoba wprowadzająca informację Roland Fabianek
Osoba publikująca informację Roland Fabianek
Osoba odpowiedzialna za informację Roland Fabianek
Data opublikowania 2010-02-01 11:58:50
Zmodyfikował Roland Fabianek
Data ostatniej aktualizacji 2010-02-01 11:58:50