logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy
LEKTOR
XML

Burmistrz Gorzowa Śląskiego

 576eb34d53ee8.jpg

Burmistrz Gorzowa Śląskiego 

mgr inż. Artur Tomala

 


46 - 310 Gorzów Śląski
ul. Wojska Polskiego 15
tel.  +48 34 350 57 10 
fax. +48 34 350 57 10 wew. 42
e-mail: um@gorzowslaski.pl

 


Burmistrz kieruje pracą Urzędu przy pomocy Sekretarza.

W razie nieobecności Burmistrza lub niemożności pełnienia przezeń obowiązków funkcję Burmistrza pełni Sekretarz na podstawie udzielonego upoważnienia.

Burmistrz wykonuje czynności zastrzeżone dla niego w przepisach szczególnych, a przede wszystkim :

 • kieruje bieżącymi sprawami Gminy.
 • reprezentuje Gminę na zewnątrz.
 • wydaje decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.
 • może upoważnić swojego Sekretarza lub innych pracowników Urzędu do wydawania decyzji administracyjnych w jego imieniu.

Burmistrzowi podlega bezpośrednio:

 • Sekretarz Miasta /SEK/,
 • Skarbnik Miasta /SK/,
 • Administrator Bezpieczeństwa Informacji /ABI/,
 • Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych /PIN/,
 • Referat Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Leśnictwa /GRL-III/,
 • Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska /IZS-IV/,
 • Referat Spraw Obywatelskich i USC /SO-VI/.

 

 

Do zadań Burmistrza, jako kierownika Urzędu należy:

 • Wykonywanie funkcji zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu oraz dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych.
 • Nadzorowanie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i współpraca z organami tej administracji.
 • Wykonywanie zadań szefa obrony cywilnej.
 • Dokonywanie okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników mianowanych w oparciu o wyniki ich pracy po zasięgnięciu opinii Sekretarza.
 • Zatwierdzanie zakresów czynności i odpowiedzialności dla pracowników Urzędu.
 • Rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między komórkami organizacyjnymi Urzędu i jednostkami organizacyjnymi Gminy.
 • Zlecanie przeprowadzania kontroli wewnętrznych i zewnętrznych.
 • Wykonywanie innych obowiązków nałożonych przez przepisy prawa.

 Skargi i wnioski

Skargi i wnioski Burmistrz Gorzowa Śląskiego przyjmuje w każdą środę w godzinach od 14.30 do 15.30

 

 

Metryka

Liczba odwiedzin 12525
Osoba wprowadzająca informację Marek Morawiec
Osoba publikująca informację Marek Morawiec
Osoba odpowiedzialna za informację Marek Morawiec
Data opublikowania 2016-06-25 18:45:12
Zmodyfikował Lidia Famuła
Data ostatniej aktualizacji 2016-09-12 14:33:17

Historia zmian

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2016-09-12 14:33:17 Lidia Famuła Edycja artykułu
2016-06-25 19:52:49 Lidia Famuła Edycja artykułu
2016-06-25 18:53:54 Marek Morawiec Edycja artykułu
2016-06-25 18:52:23 Marek Morawiec Edycja artykułu
2016-06-25 18:52:04 Marek Morawiec Edycja artykułu
2016-06-25 18:46:04 Marek Morawiec Edycja artykułu
2015-04-09 11:34:10 Kamil Surowiec Publikacja artykułu