logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy
LEKTOR
XML

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1913 O Gorzów Śląski - Pawłowice - Boroszów

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego

1.

Numer wpisu

2009/A/2

2.

Zakres przedmiotowy wniosku

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1913 O Gorzów Śląski - Pawłowice - Boroszów

3.

Znak sprawy

Brak

4.

Data złożenia

08-01-2009

5.

Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)

Powiat Oleski, ul. Pieloka 46-300 Olesno

6.

Wyszczególnienie załączników do wniosku

Kopia mapy ewidencyjnej, raport o oddziaływaniu na środowisko

7.

Nazwa organu - adresata wniosku

Burmistrz Gorzowa Śląskiego

8.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim; ul. Wojska Polskiego 15; 46-310 Gorzów Śląski Referat Planowania przestrzennego, Inwestycji i Ochrony Środowiska; pok. 21; tel. 034 3594 004

9.

Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)

 

10.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

 

11.

Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy

 

12.

Uwagi

 

Metryka

Liczba odwiedzin 1006
Osoba wprowadzająca informację Roland Fabianek
Osoba publikująca informację Roland Fabianek
Osoba odpowiedzialna za informację Roland Fabianek
Data opublikowania 2009-01-12 08:47:42
Zmodyfikował Roland Fabianek
Data ostatniej aktualizacji 2009-01-12 08:59:30

Historia zmian

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2009-01-12 08:59:30 Roland Fabianek Edycja artykułu
2009-01-12 09:00:28 Roland Fabianek Edycja artykułu
2009-01-12 09:00:07 Roland Fabianek Publikacja artykułu