logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy
LEKTOR
XML

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów dziki bez czarny, róża dzika z działki 208/30 km 7 obręb kozłowice

Lp.

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów 

1.

Numer wpisu

2009/A/6

2.

Zakres przedmiotowy wniosku

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów dziki bez czarny, róża dzika z działki 208/30 km 7 obręb kozłowice

3.

Znak sprawy

 

4.

Data złożenia

12-01-2009

5.

Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)

Józef Mann

6.

Wyszczególnienie załączników do wniosku

Akt notarialny, mapka ewidencyjna

7.

Nazwa organu - adresata wniosku

Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim; ul. Wojska Polskiego 15; 46-310 Gorzów Śląski

8.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim; ul. Wojska Polskiego 15; 46-310 Gorzów Śląski Referat Planowania przestrzennego, Inwestycji i Ochrony Środowiska; pok. 21; tel. 034 3594 004

9.

Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)

2009/B/8

10.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

 

11.

Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy

2009/B/8

12.

Uwagi

 

Metryka

Liczba odwiedzin 1130
Osoba wprowadzająca informację Roland Fabianek
Osoba publikująca informację Roland Fabianek
Osoba odpowiedzialna za informację Roland Fabianek
Data opublikowania 2009-01-15 08:08:35
Zmodyfikował Roland Fabianek
Data ostatniej aktualizacji 2009-01-15 08:08:35