logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy
LEKTOR
XML

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 drzew w Zdziechowicach

Lp.

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Zdziechowicach

1.

Numer wpisu

2009/A/7

2.

Zakres przedmiotowy wniosku

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 drzew w Zdziechowicach

3.

Znak sprawy

PIŚ-IV-7635/4/09

4.

Data złożenia

23-01-2009

5.

Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)

Urszula Żółtaszek

6.

Wyszczególnienie załączników do wniosku

wypis z rejestru gruntów

7.

Nazwa organu - adresata wniosku

Burmistrz Gorzowa Śląskiego

8.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim; ul. Wojska Polskiego 15; 46-310 Gorzów Śląski Referat Planowania przestrzennego, Inwestycji i Ochrony Środowiska; pok. 21; tel. 034 3594 004

 

9.

Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)

2009/B/9

10.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

 

11.

Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy

 

12.

Uwagi

 

Metryka

Liczba odwiedzin 1690
Osoba wprowadzająca informację Roland Fabianek
Osoba publikująca informację Roland Fabianek
Osoba odpowiedzialna za informację Roland Fabianek
Data opublikowania 2009-01-27 14:11:20
Zmodyfikował Roland Fabianek
Data ostatniej aktualizacji 2009-01-27 14:11:20