logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy
LEKTOR
XML

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa w Krzyżanowicach

Lp.

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa w Krzyżanowicach

1.

Numer wpisu

2009/A/9

2.

Zakres przedmiotowy wniosku

  Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa w Krzyżanowicach 

3.

Znak sprawy

PIŚ-IV-7635/6/09

4.

Data złożenia

19-01-2009

5.

Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)

Werner Andrzej

6.

Wyszczególnienie załączników do wniosku

Wypis z rejestru gruntów

7.

Nazwa organu - adresata wniosku

Burmistrz Gorzowa Śląskiego

8.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim; ul. Wojska Polskiego 15; 46-310 Gorzów Śląski Referat Planowania przestrzennego, Inwestycji i Ochrony Środowiska; pok. 21; tel. 034 3594 004

9.

Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)

2009/B/11

10.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

 

11.

Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy

 

12.

Uwagi

 

Metryka

Liczba odwiedzin 1474
Osoba wprowadzająca informację Roland Fabianek
Osoba publikująca informację Roland Fabianek
Osoba odpowiedzialna za informację Roland Fabianek
Data opublikowania 2009-02-03 08:59:57
Zmodyfikował Roland Fabianek
Data ostatniej aktualizacji 2009-02-03 08:59:57