logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy
LEKTOR
XML

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Gorzowie Śląskim

Lp.

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa

1.

Numer wpisu

2009/A/14

2.

Zakres przedmiotowy wniosku

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Gorzowie Śląskim

3.

Znak sprawy

 

4.

Data złożenia

30-01-2009

5.

Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)

Józef Schoenfeld

6.

Wyszczególnienie załączników do wniosku

akt notarialny

7.

Nazwa organu - adresata wniosku

Burmistrz Gorzowa Śląskiego

8.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim; ul. Wojska Polskiego 15; 46-310 Gorzów Śląski Referat Planowania przestrzennego, Inwestycji i Ochrony Środowiska; pok. 21; tel. 034 3594 004

9.

Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)

2009/B/16

10.

Zastrzeżenia dotycz±ce nieudostępniania informacji

 

11.

Numery innych kart w wykazie, dotycz±cych wnioskodawcy

2009/B/16

12.

Uwagi

 

Metryka

Liczba odwiedzin 1478
Osoba wprowadzająca informację Roland Fabianek
Osoba publikująca informację Roland Fabianek
Osoba odpowiedzialna za informację Roland Fabianek
Data opublikowania 2009-02-03 08:59:14
Zmodyfikował Roland Fabianek
Data ostatniej aktualizacji 2009-02-03 08:59:14