logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy
LEKTOR
XML

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów w Gorzowie Śląskim

Lp.

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów

1.

Numer wpisu

2009/A/16

2.

Zakres przedmiotowy wniosku

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów [Brzoza brodawkowata, Olsza szara] w Gorzowie Śląskim

3.

Znak sprawy

 

4.

Data złożenia

03-02-2009

5.

Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)

Henryk Czajkowski

6.

Wyszczególnienie załączników do wniosku

Akt notarialny

7.

Nazwa organu - adresata wniosku

Burmistrz Gorzowa Śląskiego

8.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim; ul. Wojska Polskiego 15; 46-310 Gorzów Śląski Referat Planowania przestrzennego, Inwestycji i Ochrony Środowiska; pok. 21; tel. 034 3594 004

9.

Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)

 

10.

Zastrzeżenia dotycz±ce nieudostępniania informacji

 

11.

Numery innych kart w wykazie, dotycz±cych wnioskodawcy

 

12.

Uwagi

 

Metryka

Liczba odwiedzin 864
Osoba wprowadzająca informację Roland Fabianek
Osoba publikująca informację Roland Fabianek
Osoba odpowiedzialna za informację Roland Fabianek
Data opublikowania 2009-02-05 12:36:43
Zmodyfikował Roland Fabianek
Data ostatniej aktualizacji 2009-02-05 12:36:43