logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy
LEKTOR
XML

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 drzew z terenu działki nr 558/18 (k.m. 3), obręb Gorzów Śląski

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego

1.

Numer wpisu

2009/A/44

 

2.

Zakres przedmiotowy wniosku

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 drzew z terenu działki nr 558/18 (k.m. 3), obręb Gorzów Śląski

 

3.

Znak sprawy

PIŚ-IV-7635

 

4.

Data złożenia

2009-07-30

 

5.

Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)

******

 

6.

Wyszczególnienie załączników do wniosku

Tytuł prawny do władania nieruchomością

 

7.

Nazwa organu - adresata wniosku

Burmistrz Gorzowa Śląskiego

 

8.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim; ul. Wojska Polskiego 15; 46-310 Gorzów Śląski Referat Planowania Przestrzennego, Inwestycji i Ochrony Środowiska; pok. 21; tel. 034 3594 004

 

9.

Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)

   

10.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

   

11.

Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy

   

12.

Uwagi

   

nowa podstrona, dodana 2009-08-11

 

Podmiot udostępniający: wpisz nazwę podmiotu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: wpisz imię i nazwisko
Data wytworzenia: wpisz datę (rok-miesiąc-dzień)

Metryka

Liczba odwiedzin 1041
Osoba wprowadzająca informację Roland Fabianek
Osoba publikująca informację Roland Fabianek
Osoba odpowiedzialna za informację Roland Fabianek
Data opublikowania 2009-08-11 14:18:18
Zmodyfikował Roland Fabianek
Data ostatniej aktualizacji 2009-08-11 14:18:18