logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy
LEKTOR
XML

Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej na przebudowę budynków gospodarczych na kaplice ekumeniczną oraz salę bankietową z zapleczem noclegowym wraz z infrastrukturą towarzysząca w Pawłowicach na działkach Nr 416 i 417/3 (k.m. 1) obręb Pawłowice

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego

1.

Numer wpisu

2010/A/47

 

2.

Zakres przedmiotowy wniosku

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na przebudowę budynków gospodarczych na kaplice ekumeniczną oraz salę bankietową z zapleczem noclegowym wraz z infrastrukturą towarzysząca w Pawłowicach na działkach Nr 416 i 417/3 (k.m. 1) obręb Pawłowice

 

3.

Znak sprawy

PIŚ-IV-7624-19/2010

 

4.

Data złożenia

2010-05-07

 

5.

Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)

Godyla Beniamin

 

6.

Wyszczególnienie załączników do wniosku

- karta informacyjna przedsięwzięcia

 

7.

Nazwa organu - adresata wniosku

Burmistrz Gorzowa Śląskiego

 

8.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim; ul. Wojska Polskiego 15; 46-310 Gorzów Śląski Referat Planowania Przestrzennego, Inwestycji i Ochrony Środowiska; pok. 21; tel. 034 3594 004

 

9.

Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)

2010/B/43

 

10.

Zastrzeżenia dotycz±ce nieudostępniania informacji

brak

 

11.

Numery innych kart w wykazie, dotycz±cych wnioskodawcy

brak

 

12.

Uwagi

brak

 

nowa podstrona, dodana 2010-07-21

 

Podmiot udostępniający: wpisz nazwę podmiotu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: wpisz imię i nazwisko
Data wytworzenia: wpisz datę (rok-miesiąc-dzień)

Metryka

Liczba odwiedzin 1117
Osoba wprowadzająca informację Roland Fabianek
Osoba publikująca informację Roland Fabianek
Osoba odpowiedzialna za informację Roland Fabianek
Data opublikowania 2010-07-21 12:27:23
Zmodyfikował Roland Fabianek
Data ostatniej aktualizacji 2010-07-21 12:27:23