logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy
LEKTOR
XML

Postanowienie o braku potrzeby sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia, polegającego na adaptacji zabytkowego pałacu w Pawłowicach na hotel wraz z centrum rekreacji

Lp.

Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne

1.

Numer wpisu

2009/B/2

2.

Zakres przedmiotowy postanowienia

Postanowienie o braku potrzeby sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia, polegającego na adaptacji zabytkowego pałacu w Pawłowicach na hotel wraz z centrum rekreacji, zlokalizowanego w Pawłowicach (działka nr 446 k.m. 1 obręb Pawłowice )

3.

Znak sprawy

PIŚ-IV-7624-6/29/08

4.

Data i miejsce wydania

Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim ul. Wojska Polskiego 15, 46-310 Gorzów Śląski

5.

Nazwa organu, który wydał postanowienie

Burmistrz Gorzowa Śląskiego

6.

Nazwa podmiotu, którego postanowienie dotyczy

Ewa i Beniamin Godyla

7.

Numer wpisu wniosku dotyczącego postanowienia

 

8.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim, ul. Wojska Polskiego 15, 46-310 Gorzów Śląski; Referat Planowania Przestrzennego, Inwestycji i Ochrony Środowiska, pok. 21 nr tel. 034 3594 004

9.

Informacja, czy postanowienie jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania postanowienia lub o dokonanych w nich zmianach

 

10.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

 

11.

Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy postanowienie

 

12.

Uwagi

 

Metryka

Liczba odwiedzin 1625
Osoba wprowadzająca informację Roland Fabianek
Osoba publikująca informację Roland Fabianek
Osoba odpowiedzialna za informację Roland Fabianek
Data opublikowania 2009-01-05 13:29:32
Zmodyfikował Roland Fabianek
Data ostatniej aktualizacji 2009-01-06 17:58:51