logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy
LEKTOR
XML

Postanowienie w sprawie projektu Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Oleskiego

Lp.

Postanowienie 

1.

Numer wpisu

2009/B/28

2.

Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*

negatywnie zaopiniowany projekt Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Oleskiego 

3.

Znak sprawy

PIŚ-IV-7660/2/09

4.

Data i miejsce wydania

2009-03-12; Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim

5.

Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*

Burmistrz Gorzowa Śląskiego

6.

Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy

Powiat Oleski 

7.

Numer wpisu wniosku dotycz±cego decyzji/postanowienia*

 

8.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim; ul. Wojska Polskiego 15; 46-310 Gorzów Śląski Referat Planowania przestrzennego, Inwestycji i Ochrony Środowiska; pok. 21; tel. 034 3594 004

9.

Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach

 

10.

Zastrzeżenia dotycz±ce nieudostępniania informacji

 

11.

Numery innych kart dotycz±cych podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie*

 

12.

Uwagi

 

Metryka

Liczba odwiedzin 1179
Osoba wprowadzająca informację Roland Fabianek
Osoba publikująca informację Roland Fabianek
Osoba odpowiedzialna za informację Roland Fabianek
Data opublikowania 2009-03-12 14:16:25
Zmodyfikował Roland Fabianek
Data ostatniej aktualizacji 2009-03-12 14:16:25