logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy
LEKTOR
XML

Obwieszczenie o numerach i granicach okręgów wyborczych

nowa podstrona, dodana 2010-10-13


 

O B W I E S Z C Z E N I E
Burmistrza Gorzowa Śląskiego
z dnia 20 września 2010 roku
         Na podstawie art. 94 ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku- ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 159, poz.1547 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Nr VII/54/2006 Rady Miejskiej w Gorzowie Ślaskim w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/2002 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 21 czerwca 2002 roku              w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze, ich granice i numery oraz ustalenie liczby radnych wybieranych w każdym okręgu, podaję do wiadomości publicznej
 
informację o numerach i granicach okręgów wyborczych, liczbie wybieranych radnych oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w wyborach do rad gmin, rad powiatów     i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 roku.
 

Nr
okręgu
Granice  okręgu
Liczba
wybieranych
radnych
1
Sołectwo: Budzów, Kobyla Góra, Pakoszów, Dębina
1
2
miasto Gorzów Śląski (osiedle centrum), ulice: Boczna,
                           Byczyńska, Chopina, Gorzołki,  
                           Kluczborska od nr 1 – 70, Kolorowa,
                           Kościelna, Krasickiego, Kwiatowa, Lompy       
                           Mała, Młyńska, Miarki, Mickiewicza, 
                           Moniuszki, Morcinka, Ogrodowa,Parkowa,
                           Piaskowa, Pieloka, Piłsudskiego, Polna,
                           Poprzeczna, Powstańców, Rynek,             
                           Sienkiewicza, Skłodowskiej Curie,
                           Słowackiego,Sportowa, Stawowa,
                           Stalmacha, Tylna, Wojska Polskiego,
                           Wrzosowa, Zielona, Złota
4
3
miasto Gorzów Śląski (osiedla północ, zachód, południe)
                           ulice: Golska, Grzybowa, Jabłonkowa,   
                           Jaronia, Kluczborska od nr 71 – 88, 
                           Krótka, Leśna, Leśniki, Łąkowa, Okólna,
                           Oleska, Sosnowa, Towarowa, Słoneczna, 
                           Wałowa, Wąska
1
4
sołectwo: Jastrzygowice, Skrońsko
1
5
sołectwo: Jamy
1
6
sołectwo: Kozłowice
1
7
sołectwo: Pawłowice
1
8
sołectwo: Uszyce
2
9
sołectwo: Goła, Nowa Wieś
1
10
sołectwo: Krzyżanowice, Zdziechowice
2

Siedziba Miejskiej Komisji Wyborczej – mieści się w budynku Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim przy ul. Wojska Polskiego 15.
                                                                                                                                        Burmistrz Gorzowa Ślaskiego
                                                                                                                                         /-/ Artur Tomala


 

Podmiot udostępniający: wpisz nazwę podmiotu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: wpisz imię i nazwisko
Data wytworzenia: wpisz datę (rok-miesiąc-dzień)

Metryka

Liczba odwiedzin 4177
Osoba wprowadzająca informację Roland Fabianek
Osoba publikująca informację Roland Fabianek
Osoba odpowiedzialna za informację Roland Fabianek
Data opublikowania 2010-10-13 11:06:05
Zmodyfikował Roland Fabianek
Data ostatniej aktualizacji 2010-10-13 11:06:05