logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy
LEKTOR
XML

Obwieszczenie Burmistrza Gorzowa Śląskiego z dnia 28 października 2010 roku.

nowa podstrona, dodana 2010-10-29

 

O B W I E S Z C Z E N I E


 

Burmistrza Gorzowa Śląskiego

z dnia 28 października 2010 roku

 

Na podstawie art. 32 ustawy  z dnia 16 lipca 1988 roku- ordynacja  wyborcza do rad gmin, rad

powiatów i sejmików województw (DZ.U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 z późniejszymi zmianami)

oraz  Uchwały  Nr XXVIII/212/2009 Rady  Miejskiej  w  Gorzowie  Śląskim z  dnia  25  marca

2009 roku w sprawie podziału gminy Gorzów Śląski na stałe obwody głosowania, podaję

do wiadomości publicznej


 

informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach

obwodowych komisji wyborczych na terenie Miasta i Gminy Gorzów Śląski w wyborach do

rad gmin, rad powiatów i sejmików województw zarządzonych na dzień 21 listopada 2010

roku.


 


 

Nr obwodu

głosowania

Granice obwodu

Siedziby obwodowych komisji wyborczych

1

Budzów, Kobyla Góra, Pakoszów, Dębina

Budynek w Gorzowie Śląskim, Kluczborska 5, Gorzów Śląski

2

  1. Gorzów Śląski ulice: Boczna, Byczyńska, Chopina, Golska, Golska, Gorzołki, Jabłonkowa, Jaronia, Kluczborska, Kolorowa, Kościelna, Krasickiego, Krótka, Kwiatowa, Leśna, Leśniki, Lompy, Łąkowa, Mała, Miarki, Mickiewicza, Młyńska, Moniuszki, Morcinka, Okólna, Oleska, Parkowa, Piaskowa, Pieloka, Piłsudskiego, Polna, Powstańców, Rynek, Sienkiewicza, Skłodowskiej, Słoneczna, Słowackiego, Sosnowa, Sportowa, Stalmacha, Stawowa, Towarowa, Tylna, Wałowa, Wąska, Wojska Polskiego, Zielona, Złota,


 

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury

w Gorzowie Śląskim ul. Rynek 4,

Gorzów Śląski


 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych


 

3

Jastrzygowice, Skrońsko,

Kozłowice ulice: Czerwone Osiedle, Gorzowska, Kluczborska, Krzywa, Nowa, Oleska, Osiedle Dęby, Polna, Siwe Osiedle, Zamkowa

Pawłowice, Jamy

Szkoła Publiczna

w Kozłowicach, ul. Nowa 2, Kozłowice,

4

Uszyce

Publiczna Szkoła

w Uszycach,

Uszyce 35,

Uszyce

5

Goła, Krzyżanowice, Nowa Wieś, Zdziechowice

Publiczne Przedszkole

w Zdziechowicach,

Zdziechowice 98,

Zdziechowice

Głosowanie odbędzie się w dniu 21 listopada 2010 roku w godzinach od 8 ºº do 22 ºº.

Burmistrz Gorzowa Śląskiego

/-/ Artur Tomala

 

Podmiot udostępniający: wpisz nazwę podmiotu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: wpisz imię i nazwisko
Data wytworzenia: wpisz datę (rok-miesiąc-dzień)

Metryka

Liczba odwiedzin 4100
Osoba wprowadzająca informację Roland Fabianek
Osoba publikująca informację Roland Fabianek
Osoba odpowiedzialna za informację Roland Fabianek
Data opublikowania 2010-10-29 09:43:03
Zmodyfikował Roland Fabianek
Data ostatniej aktualizacji 2010-10-29 09:43:42