logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu miejskiego w Gorzowie Śląskim

logo gminy
LEKTOR
XML

NIERUCHOMOŚCI GMINNE DO 2014-07- INFORMACJA O PRZETARGACH NA SPRZEDAŻ, DZIERŻAWĘ LUB NAJEM

Burmistrz Gorzowa Śl. ogłasza I publiczny przetarg ustny  nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Zdziechowicach.
1.
Informacje dotyczące sprzedawanej nieruchomości:
 
a)
Nieruchomość gruntowa, oznaczona jako działka nr 545/5 o pow. 0,7234 ha,  o kształcie      litery L, stanowiąca użytek rolny w kl.IVa oraz pastwisko, położona w Zdziechowicach,      km 3, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej oraz upraw rolnych,
 
b)
Posiada urządzoną KW OP1L/00029185/1, gdzie w działach III i IV brak jest zapisów      obciążających nieruchomość. Nieruchomość wolna jest  od wszelkich zobowiązań.
 
c)
Uzbrojenie: nieruchomość położona przy asfaltowej drodze gminnej, możliwość podłączenia do sieci wodociągowej, energetycznej
 
d)
Dla nieruchomości brak jest planu zagospodarowania przestrzennego, wg. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego –położona częściowo w strefie zabudowy mieszkaniowej, częściowo użytki rolne.
 
e)
Cena wywoławcza : 37.000 zł
2.
Przetarg odbędzie się dnia 4 kwietnia 2014r o godz.900 w siedzibie tut. Urzędu pok nr 5.
3.
Wadi  
Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej tj.3.700 zł należy wpłacić do dnia  01.04.2014 r. (data wpływu) na konto gminy Gorzów Śl. nr   54- 8909- 1058- 2005- 0000- 0013- 0005.

 

 

 

 

 

 

Burmistrz Gorzowa Śl.I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w częściach wspólnych budynku i gruntu.
1.
Informacje dotyczące sprzedawanej nieruchomości:
 
a)
Lokal mieszkalny nr 2, o pow. 68,31 m2, wyodrębniony na parterze budynku 4 -lokalowego, znajdującego się w Gorzowie Śl; przy ul. Wojska Polskiego 20, składający się    z kuchni, 2 pokoi, korytarza, łazienki, przedpokoju, wraz  z pomieszczeniem przynależnym    w piwnicy o powierzchni 68,42 m2 oraz udziałem wynoszącym 2295/10000  w częściach    wspólnych budynku oraz gruntu tj. działki nr 2023/2 o pow.0,1509 ha.
 
b)
Nieruchomość posiada urządzoną KW OP1L/00011156/0,gdzie w działach III i IV     brak jest zapisów obciążających nieruchomość. Dla lokalu nie urządzono odrębnej KW.
 
c)
Uzbrojenie : posesja położona przy drodze asfaltowej (krajowej), sieć wodociągowa, kanalizacyjna i energetyczna,  ogrzewanie –piec węglowy w piwnicy.
 
d)
Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest planu zagospodarowania przestrzennego
 
e)
Cena wywoławcza – 60.000 złotych.
2.
Przetarg odbędzie się dnia 4 marca  2014 r. o godz. 900  w siedzibie tut. Urzędu Miejskiego  pok. nr 5.
3.
Wadi  
Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej czyli 6.000 zł należy wpłacić do dnia
 28.02.2014r (data wpływu wadium na konto) na konto Gminy Gorzów Śl nr 54-89-1058-
 2005-0000-0013-0005 Bank Spółdzielczy w Zawadzkiem O/Gorzów Śl.
 

 

 

 

 

 

 

      Burmistrz Gorzowa Śl. informuje, że w obrębie wsi Jamy w sąsiedztwie przedszkola przeznaczono do sprzedaży w trybie przetargu 8 działek budowlanych o powierzchni od 799 m2 do 952 m2 w cenach od 12.000 zł do 15.000 zł. Terminy przetargów zostaną podane w kolejnych ogłoszeniach. Szczegółowe informacje na temat nieruchomości  można uzyskać pod nr tel. 034-359004 wew. nr 26, lub w biurze nr 5 i 6. Ogłoszenia o przetargach zostaną zamieszczone na stronie internetowej urzędu bip.gorzowslaski.pl 

 

  

ROZSTRZYGNIĘTE PRZETARGI NA NIERUCHOMOŚCI GMINNE

 

 

Burmistrz Gorzowa Śl. informuje, iż dnia 04.04.2014r o godz. 900 w tutejszym urzędzie odbył się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  nieruchomości niezabudowanej, rolnej, oznaczonej jako działka nr 545/5 o pow. 0,7234 ha, położonej w Zdziechowicach, km 3, opisanej w KW OP1L/00029185/1.
Wadium na w/w przetarg wpłacił 1 oferent, którzy spełnił  warunki dopuszczenia do przetargu .
Cena  wywoławcza  nieruchomości 37.000 zł
W wyniku przetargu osiągnięto cenę  sprzedaży  – 37.370 zł
Nabywcą działki została Pani Anna Krzyszczuk.
 

 

 

 

Burmistrz Gorzowa Śląskiego informuje, iż dnia 04.03.2014r o godz. 900 w tutejszym urzędzie odbył się I przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2, o powierzchni 68,31 m2, wyodrębnionego na parterze budynku znajdującego się w Gorzowie Śl. przy ul. Wojska Polskiego 20, wraz z przynależnym pomieszczeniem w piwnicy udziałem w częściach wspólnych budynku  i gruntu tj. działki nr 2023/2 o pow. 0,1509 ha. Przedmiotowa nieruchomość posiada urządzoną KW nr OP1L/00011156/0
Do uczestniczenia w przetargu zakwalifikowały się dwie osoby.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 60.000 zł
W wyniku przetargu osiągnięto cenę sprzedaży 60.600 zł
Nabywcą  w/w nieruchomości  lokalowej został Pan Dawid Wewiór.
 

 

Burmistrz Gorzowa Śl. informuje, iż dnia 28.02.2014r o godz. 900 w tutejszym urzędzie odbył się I przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego nr 4, o powierzchni 62,87 m2, wyodrębnionego na parterze budynku znajdującego się w Gorzowie Śl. przy ul. Wojska Polskiego 20, wraz z przynależnym pomieszczeniem w piwnicy udziałem w częściach wspólnych budynku  i gruntu tj. działki nr 2023/2 o pow. 0,1509 ha. Przedmiotowa nieruchomość posiada urządzoną KW nr OP1L/00011156/0
Do uczestniczenia w przetargu zakwalifikowały się cztery osoby.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 50.200 zł
W wyniku przetargu osiągnięto cenę sprzedaży 51.500 zł
Nabywcą  w/w nieruchomości  lokalowej został Pan Jerzy Wewiór.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

informację wytworzył(a): M.wieczorek
za treść odpowiada: M.Mrugała
data wytworzenia: 15.02.2013r.

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 
 

Do pobrania

Metryka

Liczba odwiedzin 1376
Osoba wprowadzająca informację Roland Fabianek
Osoba publikująca informację Roland Fabianek
Osoba odpowiedzialna za informację Roland Fabianek
Data opublikowania 2005-08-23 09:06:04
Zmodyfikował Roland Fabianek
Data ostatniej aktualizacji 2014-07-07 11:20:42

Historia zmian

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2014-07-07 11:20:42 Roland Fabianek Edycja artykułu
2014-07-07 11:19:57 Roland Fabianek Edycja artykułu
2014-07-07 11:05:11 Roland Fabianek Edycja artykułu
2014-06-06 12:21:00 Michalina Stelmach Edycja artykułu
2014-05-02 10:34:54 Roland Fabianek Edycja artykułu
2014-04-15 11:58:21 Roland Fabianek Edycja artykułu
2014-04-15 10:04:57 Roland Fabianek Edycja artykułu
2014-04-15 10:01:56 Roland Fabianek Edycja artykułu
2014-04-15 10:01:25 Roland Fabianek Edycja artykułu
2014-03-12 10:15:23 Roland Fabianek Edycja artykułu
2014-03-12 10:13:34 Roland Fabianek Edycja artykułu
2014-03-10 10:27:51 Roland Fabianek Edycja artykułu
2014-03-10 10:25:30 Roland Fabianek Edycja artykułu
2014-03-10 10:24:36 Roland Fabianek Edycja artykułu
2014-03-10 10:23:50 Roland Fabianek Edycja artykułu
2014-03-10 10:23:04 Roland Fabianek Edycja artykułu
2014-03-10 10:21:39 Roland Fabianek Edycja artykułu
2014-03-10 10:19:59 Roland Fabianek Edycja artykułu
2014-03-10 10:15:44 Roland Fabianek Edycja artykułu
2014-03-10 10:12:35 Roland Fabianek Edycja artykułu
2014-03-10 10:07:51 Roland Fabianek Edycja artykułu
2014-03-10 09:55:48 Roland Fabianek Edycja artykułu
2014-03-10 09:50:31 Roland Fabianek Edycja artykułu
2014-03-10 09:44:15 Roland Fabianek Edycja artykułu
2014-03-10 09:39:12 Roland Fabianek Edycja artykułu
2014-03-10 09:35:28 Roland Fabianek Edycja artykułu
2014-03-10 09:31:57 Roland Fabianek Edycja artykułu
2014-03-10 09:28:19 Roland Fabianek Edycja artykułu
2014-03-10 09:26:09 Roland Fabianek Edycja artykułu
2014-03-10 09:17:25 Roland Fabianek Edycja artykułu
2014-03-10 09:13:32 Roland Fabianek Edycja artykułu
2014-03-10 09:07:57 Roland Fabianek Edycja artykułu
2014-03-10 09:05:04 Roland Fabianek Edycja artykułu
2014-03-10 08:51:07 Roland Fabianek Edycja artykułu
2014-03-04 11:04:27 Roland Fabianek Edycja artykułu
2014-03-04 10:59:37 Roland Fabianek Edycja artykułu
2014-02-25 10:57:44 Roland Fabianek Edycja artykułu
2014-02-25 10:51:42 Roland Fabianek Edycja artykułu
2014-02-25 10:35:39 Roland Fabianek Edycja artykułu
2014-02-12 12:04:49 Roland Fabianek Edycja artykułu
2014-02-12 11:58:55 Roland Fabianek Edycja artykułu
2014-02-03 09:34:17 Roland Fabianek Edycja artykułu
2014-02-03 09:31:38 Roland Fabianek Edycja artykułu
2014-01-29 13:07:11 Roland Fabianek Edycja artykułu
2014-01-29 13:03:38 Roland Fabianek Edycja artykułu
2014-01-23 12:04:54 Roland Fabianek Edycja artykułu
2014-01-17 10:43:59 Roland Fabianek Edycja artykułu
2014-01-17 10:41:26 Roland Fabianek Edycja artykułu
2014-01-17 10:24:11 Roland Fabianek Edycja artykułu
2014-01-10 09:46:41 Roland Fabianek Edycja artykułu
2014-01-10 09:41:47 Roland Fabianek Edycja artykułu
2014-01-09 14:29:38 Roland Fabianek Edycja artykułu
2014-01-09 14:28:09 Roland Fabianek Edycja artykułu
2014-01-09 14:25:39 Roland Fabianek Edycja artykułu
2014-01-09 14:20:00 Roland Fabianek Edycja artykułu
2014-01-09 14:12:59 Roland Fabianek Edycja artykułu
2013-12-16 12:40:59 Roland Fabianek Edycja artykułu
2013-12-05 11:23:43 Roland Fabianek Edycja artykułu
2013-12-05 11:21:02 Roland Fabianek Edycja artykułu
2013-12-05 11:19:32 Roland Fabianek Edycja artykułu
2013-12-05 11:05:17 Roland Fabianek Edycja artykułu
2013-09-30 09:03:07 Roland Fabianek Edycja artykułu
2013-08-20 14:06:51 Roland Fabianek Edycja artykułu
2013-08-20 13:58:50 Roland Fabianek Edycja artykułu
2013-08-19 12:07:32 Roland Fabianek Edycja artykułu
2013-08-19 12:03:33 Roland Fabianek Edycja artykułu
2013-08-19 12:01:04 Roland Fabianek Edycja artykułu
2013-08-19 11:59:21 Roland Fabianek Edycja artykułu
2013-08-19 11:32:58 Roland Fabianek Edycja artykułu
2013-08-07 11:39:38 Roland Fabianek Edycja artykułu
2013-07-23 13:44:11 Roland Fabianek Edycja artykułu
2013-07-11 09:51:49 Roland Fabianek Edycja artykułu
2013-07-04 09:29:37 Roland Fabianek Edycja artykułu
2013-07-04 09:21:00 Roland Fabianek Edycja artykułu
2013-06-27 12:27:47 Roland Fabianek Edycja artykułu
2013-06-27 12:24:47 Roland Fabianek Edycja artykułu
2013-06-27 12:23:02 Roland Fabianek Edycja artykułu
2013-06-26 08:11:46 Roland Fabianek Edycja artykułu
2013-06-17 13:21:05 Roland Fabianek Edycja artykułu
2013-06-13 12:31:58 Roland Fabianek Edycja artykułu
2013-06-13 12:25:58 Roland Fabianek Edycja artykułu
2013-06-13 11:45:55 Roland Fabianek Edycja artykułu
2013-06-13 11:43:57 Roland Fabianek Edycja artykułu
2013-06-13 11:25:12 Roland Fabianek Edycja artykułu
2013-06-13 11:19:40 Roland Fabianek Edycja artykułu
2013-06-12 13:37:25 Roland Fabianek Edycja artykułu
2013-06-12 13:32:31 Roland Fabianek Edycja artykułu
2013-06-12 13:20:31 Roland Fabianek Edycja artykułu
2013-06-12 13:18:51 Roland Fabianek Edycja artykułu
2013-06-11 11:33:15 Roland Fabianek Edycja artykułu
2013-06-11 11:31:34 Roland Fabianek Edycja artykułu
2013-05-17 13:00:22 Roland Fabianek Edycja artykułu
2013-05-17 12:48:16 Roland Fabianek Edycja artykułu
2013-05-17 11:20:23 Roland Fabianek Edycja artykułu
2013-05-10 09:29:37 Roland Fabianek Edycja artykułu
2013-04-30 13:37:57 Roland Fabianek Edycja artykułu
2013-04-30 13:34:19 Roland Fabianek Edycja artykułu
2013-04-30 08:37:07 Roland Fabianek Edycja artykułu
2013-04-30 08:35:26 Roland Fabianek Edycja artykułu
2013-04-30 08:29:14 Roland Fabianek Edycja artykułu
2013-04-29 11:34:39 Roland Fabianek Edycja artykułu
2013-04-29 11:33:04 Roland Fabianek Edycja artykułu
2013-04-29 11:30:58 Roland Fabianek Edycja artykułu
2013-04-29 11:28:46 Roland Fabianek Edycja artykułu
2013-04-29 11:23:36 Roland Fabianek Edycja artykułu
2013-04-29 11:16:31 Roland Fabianek Edycja artykułu
2013-04-29 11:05:35 Roland Fabianek Edycja artykułu
2013-04-29 10:58:13 Roland Fabianek Edycja artykułu
2013-04-29 10:56:36 Roland Fabianek Edycja artykułu
2013-04-22 11:25:21 Roland Fabianek Edycja artykułu
2013-04-22 11:21:57 Roland Fabianek Edycja artykułu
2013-04-22 11:18:58 Roland Fabianek Edycja artykułu
2013-03-27 14:06:39 Roland Fabianek Edycja artykułu
2013-03-25 11:27:51 Roland Fabianek Edycja artykułu
2013-03-25 11:23:53 Roland Fabianek Edycja artykułu
2013-03-21 11:27:16 Roland Fabianek Edycja artykułu
2013-03-21 11:23:49 Roland Fabianek Edycja artykułu
2013-03-12 08:45:11 Roland Fabianek Edycja artykułu
2013-02-21 12:58:41 Roland Fabianek Edycja artykułu
2013-02-21 12:58:01 Roland Fabianek Edycja artykułu
2013-02-21 12:57:39 Roland Fabianek Edycja artykułu
2013-02-21 12:38:24 Roland Fabianek Edycja artykułu
2013-02-15 14:18:05 Roland Fabianek Edycja artykułu
2013-02-07 12:38:54 Roland Fabianek Edycja artykułu
2013-02-07 12:34:26 Roland Fabianek Edycja artykułu
2013-02-07 12:16:45 Roland Fabianek Edycja artykułu
2013-01-17 10:45:32 Roland Fabianek Edycja artykułu
2013-01-17 10:43:26 Roland Fabianek Edycja artykułu
2013-01-17 10:37:12 Roland Fabianek Edycja artykułu
2013-01-17 10:04:02 Roland Fabianek Edycja artykułu
2013-01-16 13:13:30 Roland Fabianek Edycja artykułu
2013-01-16 12:48:48 Roland Fabianek Edycja artykułu
2013-01-09 13:26:51 Roland Fabianek Edycja artykułu
2013-01-09 13:21:27 Roland Fabianek Edycja artykułu
2013-01-09 10:41:12 Roland Fabianek Edycja artykułu
2013-01-04 13:02:55 Roland Fabianek Edycja artykułu
2012-12-07 14:35:27 Roland Fabianek Edycja artykułu
2012-12-07 14:33:12 Roland Fabianek Edycja artykułu
2012-12-07 14:28:54 Roland Fabianek Edycja artykułu
2012-12-07 14:10:38 Roland Fabianek Edycja artykułu
2012-12-07 14:06:01 Roland Fabianek Edycja artykułu
2012-12-07 13:58:51 Roland Fabianek Edycja artykułu
2012-12-07 13:56:59 Roland Fabianek Edycja artykułu
2012-11-27 13:53:12 Roland Fabianek Edycja artykułu
2012-11-21 12:36:13 Roland Fabianek Edycja artykułu
2012-11-21 12:32:26 Roland Fabianek Edycja artykułu
2012-11-21 12:15:58 Roland Fabianek Edycja artykułu
2012-10-24 11:27:09 Roland Fabianek Edycja artykułu
2012-10-24 11:25:04 Roland Fabianek Edycja artykułu
2012-10-11 10:39:10 Roland Fabianek Edycja artykułu
2012-10-11 10:36:03 Roland Fabianek Edycja artykułu
2012-10-11 10:16:12 Roland Fabianek Edycja artykułu
2012-10-11 10:14:47 Roland Fabianek Edycja artykułu
2012-10-11 08:57:26 Roland Fabianek Edycja artykułu
2012-10-02 11:24:47 Roland Fabianek Edycja artykułu
2012-10-02 11:24:33 Roland Fabianek Edycja artykułu
2012-10-02 11:10:08 Roland Fabianek Edycja artykułu
2012-09-18 10:04:48 Roland Fabianek Edycja artykułu
2012-09-18 10:01:21 Roland Fabianek Edycja artykułu
2012-09-07 08:53:25 Roland Fabianek Edycja artykułu
2012-08-30 14:09:58 Roland Fabianek Edycja artykułu
2012-08-30 14:01:25 Roland Fabianek Edycja artykułu
2012-08-30 09:59:12 Roland Fabianek Edycja artykułu
2012-08-29 13:45:05 Roland Fabianek Edycja artykułu
2012-08-29 13:41:41 Roland Fabianek Edycja artykułu
2012-08-29 10:44:41 Roland Fabianek Edycja artykułu
2012-08-29 10:19:16 Roland Fabianek Edycja artykułu
2012-08-23 11:16:40 Roland Fabianek Edycja artykułu
2012-08-23 11:12:56 Roland Fabianek Edycja artykułu
2012-08-07 14:13:10 Roland Fabianek Edycja artykułu
2012-08-07 14:07:52 Roland Fabianek Edycja artykułu
2012-08-07 13:56:08 Roland Fabianek Edycja artykułu
2012-08-07 13:52:02 Roland Fabianek Edycja artykułu
2012-08-07 13:40:41 Roland Fabianek Edycja artykułu
2012-08-07 13:36:23 Roland Fabianek Edycja artykułu
2012-08-06 09:34:44 Roland Fabianek Edycja artykułu
2012-08-06 09:29:24 Roland Fabianek Edycja artykułu
2012-07-30 12:04:28 Roland Fabianek Edycja artykułu
2012-07-30 11:53:39 Roland Fabianek Edycja artykułu
2012-07-19 10:51:12 Roland Fabianek Edycja artykułu
2012-07-19 10:45:14 Roland Fabianek Edycja artykułu
2012-07-19 10:42:33 Roland Fabianek Edycja artykułu
2012-07-19 10:40:43 Roland Fabianek Edycja artykułu
2012-07-19 10:36:36 Roland Fabianek Edycja artykułu
2012-07-19 10:28:39 Roland Fabianek Edycja artykułu
2012-07-19 10:20:23 Roland Fabianek Edycja artykułu
2012-07-19 10:17:20 Roland Fabianek Edycja artykułu
2012-07-19 09:00:21 Roland Fabianek Edycja artykułu
2012-07-17 12:36:29 Roland Fabianek Edycja artykułu
2012-07-17 12:34:16 Roland Fabianek Edycja artykułu
2012-07-17 12:27:17 Roland Fabianek Edycja artykułu
2012-07-12 13:50:01 Roland Fabianek Edycja artykułu
2012-07-12 13:46:34 Roland Fabianek Edycja artykułu
2012-07-12 13:45:46 Roland Fabianek Edycja artykułu
2012-06-27 09:08:58 Roland Fabianek Edycja artykułu
2012-06-27 09:05:56 Roland Fabianek Edycja artykułu
2012-06-27 09:03:54 Roland Fabianek Edycja artykułu
2012-06-20 09:38:31 Roland Fabianek Edycja artykułu
2012-06-20 09:33:24 Roland Fabianek Edycja artykułu
2012-06-20 09:30:12 Roland Fabianek Edycja artykułu
2012-06-20 09:28:17 Roland Fabianek Edycja artykułu
2012-06-20 09:21:03 Roland Fabianek Edycja artykułu
2012-06-20 08:58:35 Roland Fabianek Edycja artykułu
2012-06-11 14:31:00 Roland Fabianek Edycja artykułu
2012-06-11 14:24:33 Roland Fabianek Edycja artykułu
2012-06-11 14:02:15 Roland Fabianek Edycja artykułu
2012-06-11 13:58:59 Roland Fabianek Edycja artykułu
2012-06-11 13:52:42 Roland Fabianek Edycja artykułu
2012-06-05 13:54:31 Roland Fabianek Edycja artykułu
2012-06-05 13:52:55 Roland Fabianek Edycja artykułu
2012-06-05 13:51:41 Roland Fabianek Edycja artykułu
2012-06-05 13:49:24 Roland Fabianek Edycja artykułu
2012-05-30 11:46:29 Roland Fabianek Edycja artykułu
2012-05-17 14:43:18 Roland Fabianek Edycja artykułu
2012-05-10 10:23:22 Roland Fabianek Edycja artykułu
2012-05-10 10:21:14 Roland Fabianek Edycja artykułu
2012-05-10 10:18:43 Roland Fabianek Edycja artykułu
2012-05-10 10:05:02 Roland Fabianek Edycja artykułu
2012-05-10 10:00:36 Roland Fabianek Edycja artykułu
2012-05-10 09:57:05 Roland Fabianek Edycja artykułu
2012-04-26 09:01:01 Roland Fabianek Edycja artykułu
2012-04-24 08:04:15 Roland Fabianek Edycja artykułu
2012-04-23 11:03:07 Roland Fabianek Edycja artykułu
2012-04-23 10:55:23 Roland Fabianek Edycja artykułu
2012-04-23 10:51:41 Roland Fabianek Edycja artykułu
2012-04-23 10:43:34 Roland Fabianek Edycja artykułu
2012-04-23 10:07:51 Roland Fabianek Edycja artykułu
2012-04-23 09:59:34 Roland Fabianek Edycja artykułu
2012-04-23 09:57:17 Roland Fabianek Edycja artykułu
2012-04-23 09:53:19 Roland Fabianek Edycja artykułu
2012-04-23 09:49:51 Roland Fabianek Edycja artykułu
2012-04-23 09:48:48 Roland Fabianek Edycja artykułu
2012-04-23 09:43:49 Roland Fabianek Edycja artykułu
2012-04-23 09:42:30 Roland Fabianek Edycja artykułu
2012-04-23 09:41:22 Roland Fabianek Edycja artykułu
2012-04-18 09:06:57 Roland Fabianek Edycja artykułu
2012-04-12 10:16:24 Roland Fabianek Edycja artykułu
2012-04-02 10:42:47 Roland Fabianek Edycja artykułu
2012-04-02 10:38:38 Roland Fabianek Edycja artykułu
2012-03-16 11:40:08 Roland Fabianek Edycja artykułu
2012-03-16 11:37:08 Roland Fabianek Edycja artykułu
2012-03-15 11:54:09 Roland Fabianek Edycja artykułu
2012-03-15 11:47:21 Roland Fabianek Edycja artykułu
2012-03-15 11:44:21 Roland Fabianek Edycja artykułu
2012-03-15 11:42:01 Roland Fabianek Edycja artykułu
2012-03-12 14:03:12 Roland Fabianek Edycja artykułu
2012-03-12 13:54:47 Roland Fabianek Edycja artykułu
2012-03-12 13:08:17 Roland Fabianek Edycja artykułu
2012-03-12 13:06:01 Roland Fabianek Edycja artykułu
2012-03-05 11:46:38 Roland Fabianek Edycja artykułu
2012-03-05 11:36:28 Roland Fabianek Edycja artykułu
2012-03-05 11:30:13 Roland Fabianek Edycja artykułu
2012-03-05 11:27:37 Roland Fabianek Edycja artykułu
2012-03-05 11:20:05 Roland Fabianek Edycja artykułu
2012-02-29 09:53:56 Roland Fabianek Edycja artykułu
2012-02-29 09:53:02 Roland Fabianek Edycja artykułu
2012-02-29 09:45:58 Roland Fabianek Edycja artykułu
2012-02-20 08:51:49 Roland Fabianek Edycja artykułu
2012-02-20 08:44:27 Roland Fabianek Edycja artykułu
2012-02-20 08:43:32 Roland Fabianek Edycja artykułu
2012-02-20 08:33:34 Roland Fabianek Edycja artykułu
2012-02-09 08:06:55 Roland Fabianek Edycja artykułu
2012-02-09 07:55:26 Roland Fabianek Edycja artykułu
2012-02-09 07:52:32 Roland Fabianek Edycja artykułu
2012-02-09 07:51:26 Roland Fabianek Edycja artykułu
2012-02-09 07:51:13 Roland Fabianek Edycja artykułu
2012-02-09 07:49:15 Roland Fabianek Edycja artykułu
2012-02-03 10:40:47 Roland Fabianek Edycja artykułu
2012-01-20 12:11:06 Roland Fabianek Edycja artykułu
2012-01-20 12:04:23 Roland Fabianek Edycja artykułu
2012-01-17 13:21:36 Roland Fabianek Edycja artykułu
2012-01-17 13:15:17 Roland Fabianek Edycja artykułu
2012-01-17 12:42:55 Roland Fabianek Edycja artykułu
2012-01-17 12:34:07 Roland Fabianek Edycja artykułu
2012-01-12 10:24:27 Roland Fabianek Edycja artykułu
2012-01-12 10:06:08 Roland Fabianek Edycja artykułu
2012-01-05 12:14:53 Roland Fabianek Edycja artykułu
2012-01-05 12:04:14 Roland Fabianek Edycja artykułu
2012-01-05 11:54:37 Roland Fabianek Edycja artykułu
2012-01-05 11:52:59 Roland Fabianek Edycja artykułu
2012-01-05 11:50:52 Roland Fabianek Edycja artykułu
2012-01-05 11:48:36 Roland Fabianek Edycja artykułu
2012-01-05 11:46:26 Roland Fabianek Edycja artykułu
2012-01-05 11:44:50 Roland Fabianek Edycja artykułu
2011-12-23 10:23:43 Roland Fabianek Edycja artykułu
2011-12-23 10:09:35 Roland Fabianek Edycja artykułu
2011-12-23 10:05:43 Roland Fabianek Edycja artykułu
2011-12-16 11:07:11 Roland Fabianek Edycja artykułu
2011-12-16 11:03:30 Roland Fabianek Edycja artykułu
2011-12-13 10:04:45 Roland Fabianek Edycja artykułu
2011-12-13 10:04:06 Roland Fabianek Edycja artykułu
2011-12-12 09:52:46 Roland Fabianek Edycja artykułu
2011-12-12 09:48:25 Roland Fabianek Edycja artykułu
2011-12-12 09:46:40 Roland Fabianek Edycja artykułu
2011-12-12 09:38:28 Roland Fabianek Edycja artykułu
2011-11-28 11:19:50 Roland Fabianek Edycja artykułu
2011-11-28 10:59:18 Roland Fabianek Edycja artykułu
2011-11-28 10:46:31 Roland Fabianek Edycja artykułu
2011-11-25 13:17:55 Roland Fabianek Edycja artykułu
2011-11-25 13:15:07 Roland Fabianek Edycja artykułu
2011-11-25 13:03:31 Roland Fabianek Edycja artykułu
2011-11-25 12:54:32 Roland Fabianek Edycja artykułu
2011-11-24 12:40:03 Roland Fabianek Edycja artykułu
2011-11-24 12:39:30 Roland Fabianek Edycja artykułu
2011-11-24 12:38:55 Roland Fabianek Edycja artykułu
2011-11-24 12:36:03 Roland Fabianek Edycja artykułu
2011-11-24 12:33:29 Roland Fabianek Edycja artykułu
2011-11-24 12:29:12 Roland Fabianek Edycja artykułu
2011-11-24 12:26:51 Roland Fabianek Edycja artykułu
2011-11-24 12:05:38 Roland Fabianek Edycja artykułu
2011-11-24 12:03:18 Roland Fabianek Edycja artykułu
2011-11-24 12:01:29 Roland Fabianek Edycja artykułu
2011-11-24 11:57:57 Roland Fabianek Edycja artykułu
2011-11-24 11:56:46 Roland Fabianek Edycja artykułu
2011-11-17 14:23:01 Roland Fabianek Edycja artykułu
2011-11-17 08:59:32 Roland Fabianek Edycja artykułu
2011-11-14 10:08:39 Roland Fabianek Edycja artykułu
2011-11-14 09:58:55 Roland Fabianek Edycja artykułu
2011-11-14 09:28:03 Roland Fabianek Edycja artykułu
2011-11-08 10:58:02 Roland Fabianek Edycja artykułu
2011-11-08 10:56:45 Roland Fabianek Edycja artykułu
2011-11-03 08:44:32 Roland Fabianek Edycja artykułu
2011-11-03 08:33:33 Roland Fabianek Edycja artykułu
2011-11-03 08:11:20 Roland Fabianek Edycja artykułu
2011-10-21 13:06:18 Roland Fabianek Edycja artykułu
2011-10-21 12:48:12 Roland Fabianek Edycja artykułu
2011-10-21 12:41:32 Roland Fabianek Edycja artykułu
2011-10-21 11:12:51 Roland Fabianek Edycja artykułu
2011-10-21 11:06:32 Roland Fabianek Edycja artykułu
2011-10-21 10:47:22 Roland Fabianek Edycja artykułu
2011-10-21 10:42:14 Roland Fabianek Edycja artykułu
2011-10-14 09:02:13 Roland Fabianek Edycja artykułu
2011-10-11 08:54:06 Roland Fabianek Edycja artykułu
2011-10-11 08:32:36 Roland Fabianek Edycja artykułu
2011-10-11 08:31:24 Roland Fabianek Edycja artykułu
2011-10-11 08:23:00 Roland Fabianek Edycja artykułu
2011-10-11 08:20:33 Roland Fabianek Edycja artykułu
2011-10-10 10:01:18 Roland Fabianek Edycja artykułu
2011-10-10 09:55:33 Roland Fabianek Edycja artykułu
2011-10-10 09:36:50 Roland Fabianek Edycja artykułu
2011-10-10 09:36:10 Roland Fabianek Edycja artykułu
2011-10-03 13:32:04 Roland Fabianek Edycja artykułu
2011-10-03 08:29:03 Roland Fabianek Edycja artykułu
2011-09-30 11:21:15 Roland Fabianek Edycja artykułu
2011-09-30 11:17:45 Roland Fabianek Edycja artykułu
2011-09-30 11:07:45 Roland Fabianek Edycja artykułu
2011-09-30 11:06:42 Roland Fabianek Edycja artykułu
2011-09-30 11:02:46 Roland Fabianek Edycja artykułu
2011-09-26 12:12:36 Roland Fabianek Edycja artykułu
2011-09-19 12:25:08 Roland Fabianek Edycja artykułu
2011-09-19 11:56:58 Roland Fabianek Edycja artykułu
2011-09-15 10:25:58 Roland Fabianek Edycja artykułu
2011-09-15 10:22:57 Roland Fabianek Edycja artykułu
2011-09-15 10:15:50 Roland Fabianek Edycja artykułu
2011-09-15 10:11:10 Roland Fabianek Edycja artykułu
2011-09-15 09:54:32 Roland Fabianek Edycja artykułu
2011-09-08 14:31:31 Roland Fabianek Edycja artykułu
2011-09-08 14:29:04 Roland Fabianek Edycja artykułu
2011-09-08 13:53:04 Roland Fabianek Edycja artykułu
2011-09-08 13:50:55 Roland Fabianek Edycja artykułu
2011-09-06 10:10:23 Roland Fabianek Edycja artykułu
2011-09-02 12:39:05 Roland Fabianek Edycja artykułu
2011-09-02 12:32:27 Roland Fabianek Edycja artykułu
2011-09-02 11:58:59 Roland Fabianek Edycja artykułu
2011-09-02 11:50:19 Roland Fabianek Edycja artykułu
2011-09-01 13:52:14 Roland Fabianek Edycja artykułu
2011-09-01 13:36:47 Roland Fabianek Edycja artykułu
2011-09-01 13:09:18 Roland Fabianek Edycja artykułu
2011-09-01 12:55:05 Roland Fabianek Edycja artykułu
2011-09-01 12:19:50 Roland Fabianek Edycja artykułu
2011-08-31 12:15:17 Roland Fabianek Edycja artykułu
2011-08-29 11:47:42 Roland Fabianek Edycja artykułu
2011-08-29 11:36:39 Roland Fabianek Edycja artykułu
2011-08-23 10:14:59 Roland Fabianek Edycja artykułu
2011-08-23 10:10:06 Roland Fabianek Edycja artykułu
2011-08-23 09:59:52 Roland Fabianek Edycja artykułu
2011-08-16 14:12:28 Roland Fabianek Edycja artykułu
2011-08-16 14:06:36 Roland Fabianek Edycja artykułu
2011-08-16 13:57:30 Roland Fabianek Edycja artykułu
2011-08-12 12:34:29 Roland Fabianek Edycja artykułu
2011-08-12 12:27:48 Roland Fabianek Edycja artykułu
2011-08-12 12:22:55 Roland Fabianek Edycja artykułu
2011-08-12 12:20:46 Roland Fabianek Edycja artykułu
2011-08-12 12:17:30 Roland Fabianek Edycja artykułu
2011-08-09 14:52:10 Roland Fabianek Edycja artykułu
2011-08-09 14:28:20 Roland Fabianek Edycja artykułu
2011-08-09 14:22:27 Roland Fabianek Edycja artykułu
2011-08-09 12:17:24 Roland Fabianek Edycja artykułu
2011-08-04 12:16:58 Roland Fabianek Edycja artykułu
2011-08-04 12:14:00 Roland Fabianek Edycja artykułu
2011-08-04 12:09:22 Roland Fabianek Edycja artykułu
2011-08-04 12:04:18 Roland Fabianek Edycja artykułu
2011-08-04 11:59:44 Roland Fabianek Edycja artykułu
2011-08-04 11:57:35 Roland Fabianek Edycja artykułu
2011-08-04 11:53:14 Roland Fabianek Edycja artykułu
2011-08-04 11:50:54 Roland Fabianek Edycja artykułu
2011-08-04 11:49:37 Roland Fabianek Edycja artykułu
2011-08-04 11:47:08 Roland Fabianek Edycja artykułu
2011-08-01 13:02:04 Roland Fabianek Edycja artykułu
2011-08-01 12:54:31 Roland Fabianek Edycja artykułu
2011-08-01 12:45:50 Roland Fabianek Edycja artykułu
2011-08-01 12:23:39 Roland Fabianek Edycja artykułu
2011-08-01 10:15:05 Roland Fabianek Edycja artykułu
2011-07-29 14:22:51 Roland Fabianek Edycja artykułu
2011-07-27 12:30:13 Roland Fabianek Edycja artykułu
2011-07-25 13:01:06 Roland Fabianek Edycja artykułu
2011-07-25 12:55:44 Roland Fabianek Edycja artykułu
2011-07-25 12:47:14 Roland Fabianek Edycja artykułu
2011-07-25 12:40:43 Roland Fabianek Edycja artykułu
2011-07-25 12:36:42 Roland Fabianek Edycja artykułu
2011-07-25 12:36:00 Roland Fabianek Edycja artykułu
2011-07-21 14:36:22 Roland Fabianek Edycja artykułu
2011-07-21 14:31:19 Roland Fabianek Edycja artykułu
2011-07-21 14:14:24 Roland Fabianek Edycja artykułu
2011-07-21 14:08:41 Roland Fabianek Edycja artykułu
2011-07-21 14:03:27 Roland Fabianek Edycja artykułu
2011-07-21 14:00:25 Roland Fabianek Edycja artykułu
2011-07-01 12:39:47 Roland Fabianek Edycja artykułu
2011-07-01 12:36:42 Roland Fabianek Edycja artykułu
2011-06-28 13:24:54 Roland Fabianek Edycja artykułu
2011-06-28 13:15:30 Roland Fabianek Edycja artykułu
2011-06-24 11:07:18 Roland Fabianek Edycja artykułu
2011-06-24 10:13:49 Roland Fabianek Edycja artykułu
2011-06-24 10:05:02 Roland Fabianek Edycja artykułu
2011-06-24 09:56:13 Roland Fabianek Edycja artykułu
2011-06-24 09:49:37 Roland Fabianek Edycja artykułu
2011-06-20 14:32:40 Roland Fabianek Edycja artykułu
2011-06-20 14:30:42 Roland Fabianek Edycja artykułu
2011-06-20 14:22:37 Roland Fabianek Edycja artykułu
2011-06-20 14:16:16 Roland Fabianek Edycja artykułu
2011-06-20 14:07:53 Roland Fabianek Edycja artykułu
2011-05-26 12:43:56 Roland Fabianek Edycja artykułu
2011-05-26 12:28:28 Roland Fabianek Edycja artykułu
2011-05-26 12:04:05 Roland Fabianek Edycja artykułu
2011-05-24 10:33:04 Roland Fabianek Edycja artykułu
2011-05-24 10:27:54 Roland Fabianek Edycja artykułu
2011-05-24 10:26:12 Roland Fabianek Edycja artykułu
2011-05-24 10:21:00 Roland Fabianek Edycja artykułu
2011-05-18 11:30:50 Roland Fabianek Edycja artykułu
2011-05-18 11:21:28 Roland Fabianek Edycja artykułu
2011-05-18 11:18:05 Roland Fabianek Edycja artykułu
2011-05-18 11:17:15 Roland Fabianek Edycja artykułu
2011-05-18 11:14:26 Roland Fabianek Edycja artykułu
2011-05-18 11:10:33 Roland Fabianek Edycja artykułu
2011-05-18 11:08:26 Roland Fabianek Edycja artykułu
2011-04-18 13:31:45 Roland Fabianek Edycja artykułu
2011-04-18 13:26:41 Roland Fabianek Edycja artykułu
2011-04-18 13:02:05 Roland Fabianek Edycja artykułu
2011-04-18 12:37:54 Roland Fabianek Edycja artykułu
2011-04-18 12:27:59 Roland Fabianek Edycja artykułu
2011-04-18 10:02:02 Roland Fabianek Edycja artykułu
2011-04-15 12:34:27 Roland Fabianek Edycja artykułu
2011-04-15 12:31:07 Roland Fabianek Edycja artykułu
2011-04-15 12:29:33 Roland Fabianek Edycja artykułu
2011-04-12 10:30:33 Roland Fabianek Edycja artykułu
2011-04-12 10:19:48 Roland Fabianek Edycja artykułu
2011-04-07 14:35:41 Roland Fabianek Edycja artykułu
2011-04-07 14:28:48 Roland Fabianek Edycja artykułu
2011-04-07 14:25:35 Roland Fabianek Edycja artykułu
2011-04-07 14:04:41 Roland Fabianek Edycja artykułu
2011-04-07 13:57:21 Roland Fabianek Edycja artykułu
2011-03-28 13:10:04 Roland Fabianek Edycja artykułu
2011-03-08 14:01:46 Roland Fabianek Edycja artykułu
2011-03-08 13:58:59 Roland Fabianek Edycja artykułu
2011-03-04 14:02:35 Roland Fabianek Edycja artykułu
2011-03-01 14:33:15 Roland Fabianek Edycja artykułu
2011-02-18 14:36:30 Roland Fabianek Edycja artykułu
2011-02-18 14:34:20 Roland Fabianek Edycja artykułu
2011-02-10 11:20:23 Roland Fabianek Edycja artykułu
2011-02-10 11:17:38 Roland Fabianek Edycja artykułu
2011-02-10 11:00:19 Roland Fabianek Edycja artykułu
2011-02-10 10:53:33 Roland Fabianek Edycja artykułu
2011-02-10 10:52:34 Roland Fabianek Edycja artykułu
2011-02-10 10:50:07 Roland Fabianek Edycja artykułu
2011-02-10 10:47:25 Roland Fabianek Edycja artykułu
2011-02-10 10:38:59 Roland Fabianek Edycja artykułu
2011-02-10 10:37:16 Roland Fabianek Edycja artykułu
2011-02-10 10:31:36 Roland Fabianek Edycja artykułu
2011-02-10 10:28:36 Roland Fabianek Edycja artykułu
2011-02-10 10:26:30 Roland Fabianek Edycja artykułu
2011-01-24 14:19:58 Roland Fabianek Edycja artykułu
2011-01-19 11:15:23 Roland Fabianek Edycja artykułu
2011-01-07 14:12:03 Roland Fabianek Edycja artykułu
2011-01-03 14:50:54 Roland Fabianek Edycja artykułu
2011-01-03 14:43:45 Roland Fabianek Edycja artykułu
2011-01-03 14:33:54 Roland Fabianek Edycja artykułu
2011-01-03 14:32:26 Roland Fabianek Edycja artykułu
2011-01-03 10:58:01 Roland Fabianek Edycja artykułu
2011-01-03 10:31:08 Roland Fabianek Edycja artykułu
2010-12-16 11:59:47 Roland Fabianek Edycja artykułu
2010-12-16 11:57:12 Roland Fabianek Edycja artykułu
2010-12-16 11:56:17 Roland Fabianek Edycja artykułu
2010-12-14 12:20:42 Roland Fabianek Edycja artykułu
2010-12-14 12:18:46 Roland Fabianek Edycja artykułu
2010-12-14 12:17:26 Roland Fabianek Edycja artykułu
2010-12-14 12:15:13 Roland Fabianek Edycja artykułu
2010-12-14 12:12:58 Roland Fabianek Edycja artykułu
2010-12-14 11:10:34 Roland Fabianek Edycja artykułu
2010-12-14 11:08:29 Roland Fabianek Edycja artykułu
2010-12-14 11:05:43 Roland Fabianek Edycja artykułu
2010-12-14 10:02:04 Roland Fabianek Edycja artykułu
2010-12-07 14:32:54 Roland Fabianek Edycja artykułu
2010-12-01 15:23:38 Roland Fabianek Edycja artykułu
2010-11-29 08:59:54 Roland Fabianek Edycja artykułu
2010-11-26 10:26:53 Roland Fabianek Edycja artykułu
2010-11-26 10:18:06 Roland Fabianek Edycja artykułu
2010-11-26 10:14:37 Roland Fabianek Edycja artykułu
2010-11-24 08:46:28 Roland Fabianek Edycja artykułu
2010-11-18 13:54:37 Roland Fabianek Edycja artykułu
2010-11-18 13:53:08 Roland Fabianek Edycja artykułu
2010-11-18 13:52:09 Roland Fabianek Edycja artykułu
2010-11-18 13:44:25 Roland Fabianek Edycja artykułu
2010-11-05 13:14:11 Roland Fabianek Edycja artykułu
2010-11-05 13:11:27 Roland Fabianek Edycja artykułu
2010-11-05 11:53:15 Roland Fabianek Edycja artykułu
2010-11-05 11:50:58 Roland Fabianek Edycja artykułu
2010-11-05 11:43:11 Roland Fabianek Edycja artykułu
2010-10-26 13:29:47 Roland Fabianek Edycja artykułu
2010-10-26 13:20:43 Roland Fabianek Edycja artykułu
2010-10-26 12:21:35 Roland Fabianek Edycja artykułu
2010-10-21 08:41:48 Roland Fabianek Edycja artykułu
2010-10-18 12:24:47 Roland Fabianek Edycja artykułu
2010-10-14 11:47:19 Roland Fabianek Edycja artykułu
2010-10-11 09:23:58 Roland Fabianek Edycja artykułu
2010-10-08 09:37:48 Roland Fabianek Edycja artykułu
2010-10-05 11:53:01 Roland Fabianek Edycja artykułu
2010-10-05 11:50:28 Roland Fabianek Edycja artykułu
2010-10-01 14:21:51 Roland Fabianek Edycja artykułu
2010-09-10 14:17:23 Roland Fabianek Edycja artykułu
2010-09-10 13:57:16 Roland Fabianek Edycja artykułu
2010-08-31 10:24:09 Roland Fabianek Edycja artykułu
2010-08-31 10:22:36 Roland Fabianek Edycja artykułu
2010-08-31 10:03:36 Roland Fabianek Edycja artykułu
2010-08-31 09:27:57 Roland Fabianek Edycja artykułu
2010-08-20 13:40:19 Roland Fabianek Edycja artykułu
2010-08-20 13:38:44 Roland Fabianek Edycja artykułu
2010-08-20 13:36:56 Roland Fabianek Edycja artykułu
2010-08-20 13:34:20 Roland Fabianek Edycja artykułu
2010-08-20 13:32:06 Roland Fabianek Edycja artykułu
2010-08-20 13:29:49 Roland Fabianek Edycja artykułu
2010-08-20 13:27:50 Roland Fabianek Edycja artykułu
2010-08-20 13:26:14 Roland Fabianek Edycja artykułu
2010-08-20 13:24:45 Roland Fabianek Edycja artykułu
2010-08-20 13:23:35 Roland Fabianek Edycja artykułu
2010-08-20 13:20:57 Roland Fabianek Edycja artykułu
2010-08-16 09:45:43 Roland Fabianek Edycja artykułu
2010-08-16 08:45:56 Roland Fabianek Edycja artykułu
2010-08-16 08:44:31 Roland Fabianek Edycja artykułu
2010-08-16 08:24:02 Roland Fabianek Edycja artykułu
2010-08-13 14:50:06 Roland Fabianek Edycja artykułu
2010-08-13 14:44:58 Roland Fabianek Edycja artykułu
2010-07-19 14:35:07 Roland Fabianek Edycja artykułu
2010-07-02 09:11:01 Roland Fabianek Edycja artykułu
2010-07-02 09:05:42 Roland Fabianek Edycja artykułu
2010-06-28 10:28:52 Roland Fabianek Edycja artykułu
2010-06-28 10:23:49 Roland Fabianek Edycja artykułu
2010-06-28 09:49:18 Roland Fabianek Edycja artykułu
2010-06-28 09:31:53 Roland Fabianek Edycja artykułu
2010-06-22 14:32:49 Roland Fabianek Edycja artykułu
2010-06-10 11:55:39 Roland Fabianek Edycja artykułu
2010-06-10 11:48:34 Roland Fabianek Edycja artykułu
2010-06-10 11:43:44 Roland Fabianek Edycja artykułu
2010-05-26 11:58:45 Roland Fabianek Edycja artykułu
2010-05-26 11:55:54 Roland Fabianek Edycja artykułu
2010-05-20 12:04:00 Roland Fabianek Edycja artykułu
2010-05-20 12:02:17 Roland Fabianek Edycja artykułu
2010-05-20 11:59:27 Roland Fabianek Edycja artykułu
2010-05-20 11:55:02 Roland Fabianek Edycja artykułu
2010-05-20 11:46:56 Roland Fabianek Edycja artykułu
2010-05-20 11:43:17 Roland Fabianek Edycja artykułu
2010-05-20 11:13:02 Roland Fabianek Edycja artykułu
2010-05-20 11:10:21 Roland Fabianek Edycja artykułu
2010-05-20 10:53:02 Roland Fabianek Edycja artykułu
2010-05-13 13:57:44 Roland Fabianek Edycja artykułu
2010-04-20 13:05:40 Roland Fabianek Edycja artykułu
2010-04-20 13:02:00 Roland Fabianek Edycja artykułu
2010-04-20 12:55:43 Roland Fabianek Edycja artykułu
2010-04-19 12:24:18 Roland Fabianek Edycja artykułu
2010-04-19 12:13:55 Roland Fabianek Edycja artykułu
2010-04-19 12:00:07 Roland Fabianek Edycja artykułu
2010-04-19 11:07:20 Roland Fabianek Edycja artykułu
2010-04-09 11:40:23 Roland Fabianek Edycja artykułu
2010-04-09 11:37:59 Roland Fabianek Edycja artykułu
2010-03-30 12:22:13 Roland Fabianek Edycja artykułu
2010-03-30 12:18:36 Roland Fabianek Edycja artykułu
2010-03-22 13:06:51 Roland Fabianek Edycja artykułu
2010-03-22 12:59:27 Roland Fabianek Edycja artykułu
2010-03-11 11:33:00 Roland Fabianek Edycja artykułu
2010-03-11 11:29:27 Roland Fabianek Edycja artykułu
2010-03-11 11:27:35 Roland Fabianek Edycja artykułu
2010-03-11 11:13:53 Roland Fabianek Edycja artykułu
2010-02-19 08:53:53 Roland Fabianek Edycja artykułu
2010-02-19 08:47:11 Roland Fabianek Edycja artykułu
2010-02-16 11:57:46 Roland Fabianek Edycja artykułu
2010-02-16 11:55:30 Roland Fabianek Edycja artykułu
2010-02-16 11:50:11 Roland Fabianek Edycja artykułu
2010-02-16 11:45:49 Roland Fabianek Edycja artykułu
2010-01-13 12:32:55 Roland Fabianek Edycja artykułu
2010-01-13 12:28:46 Roland Fabianek Edycja artykułu
2010-01-13 12:24:25 Roland Fabianek Edycja artykułu
2010-01-13 12:20:06 Roland Fabianek Edycja artykułu
2010-01-13 12:18:50 Roland Fabianek Edycja artykułu
2010-01-13 12:17:01 Roland Fabianek Edycja artykułu
2010-01-04 13:04:50 Roland Fabianek Edycja artykułu
2010-01-04 12:50:50 Roland Fabianek Edycja artykułu
2010-01-04 12:43:44 Roland Fabianek Edycja artykułu
2009-12-14 11:41:11 Roland Fabianek Edycja artykułu
2009-11-30 12:56:19 Roland Fabianek Edycja artykułu
2009-11-30 12:54:49 Roland Fabianek Edycja artykułu
2009-11-30 12:54:05 Roland Fabianek Edycja artykułu
2009-11-30 12:52:59 Roland Fabianek Edycja artykułu
2009-11-30 12:47:46 Roland Fabianek Edycja artykułu
2009-11-30 12:44:39 Roland Fabianek Edycja artykułu
2009-11-30 12:21:00 Roland Fabianek Edycja artykułu
2009-11-30 12:15:30 Roland Fabianek Edycja artykułu
2009-10-30 09:25:28 Roland Fabianek Edycja artykułu
2009-10-30 09:18:40 Roland Fabianek Edycja artykułu
2009-10-19 09:37:46 Roland Fabianek Edycja artykułu
2009-10-19 09:34:33 Roland Fabianek Edycja artykułu
2009-10-19 09:30:30 Roland Fabianek Edycja artykułu
2009-10-19 09:26:07 Roland Fabianek Edycja artykułu
2009-10-19 09:07:45 Roland Fabianek Edycja artykułu
2009-10-19 08:52:15 Roland Fabianek Edycja artykułu
2009-10-16 12:54:56 Roland Fabianek Edycja artykułu
2009-10-09 13:04:53 Roland Fabianek Edycja artykułu
2009-09-22 11:58:35 Roland Fabianek Edycja artykułu
2009-09-22 11:57:36 Roland Fabianek Edycja artykułu
2009-09-22 11:50:14 Roland Fabianek Edycja artykułu
2009-09-22 11:43:21 Roland Fabianek Edycja artykułu
2009-09-14 11:39:36 Roland Fabianek Edycja artykułu
2009-09-14 11:37:30 Roland Fabianek Edycja artykułu
2009-09-14 11:34:00 Roland Fabianek Edycja artykułu
2009-09-14 11:31:02 Roland Fabianek Edycja artykułu
2009-09-14 11:25:47 Roland Fabianek Edycja artykułu
2009-09-14 11:20:41 Roland Fabianek Edycja artykułu
2009-09-07 09:02:49 Roland Fabianek Edycja artykułu
2009-09-07 09:00:31 Roland Fabianek Edycja artykułu
2009-09-07 08:42:54 Roland Fabianek Edycja artykułu
2009-09-07 08:40:36 Roland Fabianek Edycja artykułu
2009-08-26 14:39:24 Roland Fabianek Edycja artykułu
2009-08-10 11:25:38 Roland Fabianek Edycja artykułu
2009-08-10 11:14:20 Roland Fabianek Edycja artykułu
2009-07-01 11:57:16 Roland Fabianek Edycja artykułu
2009-07-01 11:55:06 Roland Fabianek Edycja artykułu
2009-07-01 11:09:03 Roland Fabianek Edycja artykułu
2009-07-01 11:05:30 Roland Fabianek Edycja artykułu
2009-07-01 10:54:51 Roland Fabianek Edycja artykułu
2009-07-01 10:49:58 Roland Fabianek Edycja artykułu
2009-06-15 12:00:05 Roland Fabianek Edycja artykułu
2009-05-22 14:10:59 Roland Fabianek Edycja artykułu
2009-05-22 14:05:54 Roland Fabianek Edycja artykułu
2009-05-22 13:59:22 Roland Fabianek Edycja artykułu
2009-05-07 09:39:41 Roland Fabianek Edycja artykułu
2009-05-07 09:36:14 Roland Fabianek Edycja artykułu
2009-03-30 12:01:26 Roland Fabianek Edycja artykułu
2009-03-30 11:54:39 Roland Fabianek Edycja artykułu
2009-02-05 12:31:27 Roland Fabianek Edycja artykułu
2009-02-05 12:29:57 Roland Fabianek Edycja artykułu
2009-01-16 08:34:00 Roland Fabianek Edycja artykułu
2009-01-15 11:06:13 Roland Fabianek Edycja artykułu
2009-01-15 10:56:42 Roland Fabianek Edycja artykułu
2009-01-06 08:41:35 Roland Fabianek Edycja artykułu
2009-01-06 08:38:31 Roland Fabianek Edycja artykułu
2009-01-06 08:35:22 Roland Fabianek Edycja artykułu
2009-01-02 13:51:39 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-12-16 10:15:20 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-12-08 14:43:48 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-12-08 14:40:39 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-12-08 14:11:41 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-12-08 14:02:24 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-12-08 13:57:32 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-11-25 09:32:34 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-11-25 09:23:16 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-11-25 09:19:42 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-11-25 09:03:12 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-11-25 08:58:49 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-11-25 08:54:38 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-11-25 08:49:25 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-11-18 09:20:46 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-11-10 10:04:42 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-11-10 09:37:04 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-11-04 10:18:31 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-11-04 10:15:55 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-10-27 12:49:46 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-10-27 12:47:03 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-10-27 12:23:48 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-10-27 12:14:41 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-10-22 14:07:03 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-10-22 14:05:38 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-10-22 14:02:08 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-10-22 13:54:59 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-10-17 14:08:12 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-10-14 14:32:32 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-10-14 14:30:10 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-10-14 14:26:18 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-10-14 14:21:24 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-10-14 14:10:53 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-10-14 14:07:57 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-10-14 14:01:23 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-10-09 08:40:53 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-10-09 08:26:06 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-10-09 08:21:44 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-10-01 12:07:05 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-09-25 09:03:59 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-09-24 11:11:43 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-09-24 09:26:58 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-09-24 09:20:44 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-09-23 12:18:47 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-09-18 14:01:13 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-09-18 12:01:49 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-09-10 12:25:37 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-09-10 12:22:22 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-08-27 15:31:18 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-08-20 12:54:16 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-08-20 12:45:10 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-08-20 12:18:43 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-08-20 12:13:21 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-08-18 11:44:13 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-08-18 11:39:49 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-08-14 13:23:17 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-08-14 13:18:17 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-07-31 10:27:22 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-07-31 09:31:42 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-07-22 12:27:07 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-07-22 12:23:20 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-07-10 10:20:25 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-07-10 10:06:09 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-07-10 09:50:52 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-07-10 09:40:12 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-07-10 09:35:36 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-07-10 09:27:06 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-07-04 10:17:04 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-06-30 14:37:16 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-06-30 14:34:01 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-06-18 11:33:29 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-06-13 14:14:17 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-06-13 14:09:23 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-06-10 13:12:10 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-06-10 12:59:52 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-06-05 14:37:12 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-06-05 12:53:31 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-06-05 10:34:55 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-06-05 09:52:31 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-06-02 14:54:55 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-06-02 14:51:05 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-06-02 14:31:49 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-06-02 14:27:17 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-05-23 13:41:01 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-05-23 13:14:43 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-05-16 10:44:24 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-05-16 10:40:06 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-05-09 13:52:08 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-05-05 14:38:06 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-05-05 14:35:02 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-05-05 14:32:25 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-04-30 09:50:09 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-04-30 09:24:34 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-04-30 09:20:30 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-04-23 11:27:33 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-04-23 11:23:30 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-04-23 11:02:43 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-04-23 10:58:03 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-04-18 12:55:35 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-04-18 12:48:14 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-04-17 14:39:59 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-04-17 14:35:37 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-04-17 14:22:36 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-04-17 14:18:33 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-04-17 14:15:13 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-04-17 14:02:37 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-04-17 13:54:05 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-04-11 12:45:08 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-04-11 12:41:06 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-04-11 12:37:59 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-04-11 12:32:30 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-04-11 12:28:47 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-04-11 12:16:51 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-04-11 12:12:16 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-04-11 12:06:07 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-04-11 11:59:27 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-03-25 13:54:37 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-03-25 13:49:44 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-03-20 11:40:51 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-03-20 11:33:38 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-03-20 11:13:47 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-03-18 13:36:30 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-03-14 10:26:56 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-03-14 10:22:42 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-03-11 13:43:52 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-03-11 13:32:24 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-03-11 13:20:37 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-03-10 13:16:38 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-03-10 13:14:43 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-03-10 13:12:24 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-03-10 13:09:31 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-03-10 12:39:28 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-02-26 10:28:05 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-02-26 10:19:24 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-02-25 14:17:30 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-02-25 14:09:59 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-02-15 13:20:58 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-02-15 13:15:49 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-02-06 14:14:40 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-02-06 14:00:11 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-02-06 13:56:33 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-02-06 13:51:31 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-02-06 13:37:27 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-02-06 09:50:38 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-02-06 09:45:14 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-02-05 14:52:58 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-02-05 14:42:46 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-02-05 14:37:52 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-02-05 14:34:32 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-01-29 11:51:21 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-01-29 11:45:32 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-01-25 10:57:58 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-01-25 10:45:38 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-01-21 10:07:42 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-01-21 09:41:49 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-01-21 09:33:21 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-01-14 11:49:38 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-01-14 11:37:34 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-01-14 10:43:04 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-01-04 10:04:52 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-01-04 08:41:46 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-01-04 08:06:52 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-01-04 08:04:07 Roland Fabianek Edycja artykułu
2008-01-04 07:45:46 Roland Fabianek Edycja artykułu
2007-12-17 12:29:48 Roland Fabianek Edycja artykułu
2007-12-17 12:24:52 Roland Fabianek Edycja artykułu
2007-12-17 12:18:33 Roland Fabianek Edycja artykułu
2007-12-17 12:15:21 Roland Fabianek Edycja artykułu
2007-12-10 14:08:01 Roland Fabianek Edycja artykułu
2007-12-10 14:04:37 Roland Fabianek Edycja artykułu
2007-12-07 14:48:58 Roland Fabianek Edycja artykułu
2007-12-07 14:41:55 Roland Fabianek Edycja artykułu
2007-12-07 14:38:02 Roland Fabianek Edycja artykułu
2007-12-07 14:34:28 Roland Fabianek Edycja artykułu
2007-12-07 14:30:33 Roland Fabianek Edycja artykułu
2007-12-06 10:45:27 Roland Fabianek Edycja artykułu
2007-12-06 10:41:40 Roland Fabianek Edycja artykułu
2007-12-06 10:34:28 Roland Fabianek Edycja artykułu
2007-12-06 09:58:42 Roland Fabianek Edycja artykułu
2007-12-06 09:51:55 Roland Fabianek Edycja artykułu
2007-12-06 09:47:05 Roland Fabianek Edycja artykułu
2007-12-05 12:41:23 Roland Fabianek Edycja artykułu
2007-12-05 12:33:34 Roland Fabianek Edycja artykułu
2007-12-03 10:42:35 Roland Fabianek Edycja artykułu
2007-12-03 10:22:36 Roland Fabianek Edycja artykułu
2007-12-03 10:18:58 Roland Fabianek Edycja artykułu
2007-11-22 12:01:12 Roland Fabianek Edycja artykułu
2007-11-22 11:36:15 Roland Fabianek Edycja artykułu
2007-11-22 11:27:27 Roland Fabianek Edycja artykułu
2007-11-22 10:57:30 Roland Fabianek Edycja artykułu
2007-11-22 10:44:34 Roland Fabianek Edycja artykułu
2007-11-06 12:24:45 Roland Fabianek Edycja artykułu
2007-11-06 12:11:43 Roland Fabianek Edycja artykułu
2007-11-06 12:02:56 Roland Fabianek Edycja artykułu
2007-11-06 11:41:11 Roland Fabianek Edycja artykułu
2007-11-06 11:34:50 Roland Fabianek Edycja artykułu
2007-11-06 09:56:49 Roland Fabianek Edycja artykułu
2007-11-06 09:49:44 Roland Fabianek Edycja artykułu
2007-11-05 14:48:15 Roland Fabianek Edycja artykułu
2007-11-05 14:39:21 Roland Fabianek Edycja artykułu
2007-10-25 08:53:46 Roland Fabianek Edycja artykułu
2007-10-25 08:38:23 Roland Fabianek Edycja artykułu
2007-08-23 09:45:30 Roland Fabianek Edycja artykułu
2007-08-10 14:27:38 Roland Fabianek Edycja artykułu
2007-07-19 09:24:44 Roland Fabianek Edycja artykułu
2007-07-19 09:23:53 Roland Fabianek Edycja artykułu
2007-07-02 14:43:33 Roland Fabianek Edycja artykułu
2007-06-29 11:41:44 Roland Fabianek Edycja artykułu
2007-06-29 10:19:13 Roland Fabianek Edycja artykułu
2007-05-31 09:03:02 Roland Fabianek Edycja artykułu
2007-05-30 15:26:32 Roland Fabianek Edycja artykułu
2007-05-28 12:53:20 Roland Fabianek Edycja artykułu
2007-05-09 12:03:07 Roland Fabianek Edycja artykułu
2007-04-13 14:20:25 Roland Fabianek Edycja artykułu
2007-03-01 12:41:29 Roland Fabianek Edycja artykułu
2007-02-14 10:18:56 Roland Fabianek Edycja artykułu
2007-02-14 10:06:51 Roland Fabianek Edycja artykułu
2007-01-08 12:25:36 Roland Fabianek Edycja artykułu
2007-01-05 13:38:08 Roland Fabianek Edycja artykułu
2007-01-05 13:30:06 Roland Fabianek Edycja artykułu
2007-01-05 13:22:34 Roland Fabianek Edycja artykułu
2007-01-03 15:34:49 Roland Fabianek Edycja artykułu
2007-01-03 15:27:26 Roland Fabianek Edycja artykułu
2007-01-03 15:26:54 Roland Fabianek Edycja artykułu
2007-01-03 15:21:58 Roland Fabianek Edycja artykułu
2007-01-03 15:19:28 Roland Fabianek Edycja artykułu
2007-01-03 15:18:24 Roland Fabianek Edycja artykułu
2006-12-05 09:42:58 Roland Fabianek Edycja artykułu
2006-11-30 09:00:10 Roland Fabianek Edycja artykułu
2006-11-30 08:33:16 Roland Fabianek Edycja artykułu
2006-11-30 08:32:05 Roland Fabianek Edycja artykułu
2006-11-28 14:06:23 Roland Fabianek Edycja artykułu
2006-11-27 13:50:22 Roland Fabianek Edycja artykułu
2006-11-27 13:24:04 Roland Fabianek Edycja artykułu
2006-11-27 13:20:16 Roland Fabianek Edycja artykułu
2006-10-26 14:47:50 Roland Fabianek Edycja artykułu
2006-10-26 14:22:29 Roland Fabianek Edycja artykułu
2006-10-26 12:53:47 Roland Fabianek Edycja artykułu
2006-10-26 12:47:49 Roland Fabianek Edycja artykułu
2006-10-26 12:45:47 Roland Fabianek Edycja artykułu
2006-10-26 12:39:56 Roland Fabianek Edycja artykułu
2006-10-26 12:16:57 Roland Fabianek Edycja artykułu
2006-10-26 12:09:27 Roland Fabianek Edycja artykułu
2006-10-12 09:57:41 Roland Fabianek Edycja artykułu
2006-10-11 12:22:43 Roland Fabianek Edycja artykułu
2006-10-04 12:48:41 Roland Fabianek Edycja artykułu
2006-10-04 10:58:13 Roland Fabianek Edycja artykułu
2006-10-04 10:15:31 Roland Fabianek Edycja artykułu
2006-09-04 13:25:49 Roland Fabianek Edycja artykułu
2006-09-04 13:16:55 Roland Fabianek Edycja artykułu
2006-08-30 10:46:22 Roland Fabianek Edycja artykułu
2006-08-30 10:38:34 Roland Fabianek Edycja artykułu
2006-08-25 11:56:24 Roland Fabianek Edycja artykułu
2006-08-25 11:23:19 Roland Fabianek Edycja artykułu
2006-07-05 15:41:15 Roland Fabianek Edycja artykułu
2006-07-05 15:35:10 Roland Fabianek Edycja artykułu
2006-05-25 12:35:37 Roland Fabianek Edycja artykułu
2006-05-22 12:50:42 Roland Fabianek Edycja artykułu
2006-05-22 12:48:26 Roland Fabianek Edycja artykułu
2006-05-22 12:45:52 Roland Fabianek Edycja artykułu
2006-05-22 12:41:17 Roland Fabianek Edycja artykułu
2006-05-05 13:25:54 Roland Fabianek Edycja artykułu
2006-05-05 13:20:54 Roland Fabianek Edycja artykułu
2006-04-27 13:43:44 Roland Fabianek Edycja artykułu
2006-04-27 13:39:48 Roland Fabianek Edycja artykułu
2006-04-27 08:59:06 Roland Fabianek Edycja artykułu
2006-04-14 11:25:23 Roland Fabianek Edycja artykułu
2006-04-05 14:42:46 Roland Fabianek Edycja artykułu
2006-04-05 14:38:05 Roland Fabianek Edycja artykułu
2006-04-05 14:32:31 Roland Fabianek Edycja artykułu
2006-04-05 14:22:45 Roland Fabianek Edycja artykułu
2006-03-16 13:16:50 Roland Fabianek Edycja artykułu
2006-03-16 13:06:26 Roland Fabianek Edycja artykułu
2006-03-16 12:00:42 Roland Fabianek Edycja artykułu
2006-03-16 11:21:29 Roland Fabianek Edycja artykułu
2005-12-30 12:14:53 Roland Fabianek Edycja artykułu
2005-12-02 13:53:42 Roland Fabianek Edycja artykułu
2005-11-30 15:45:08 Roland Fabianek Edycja artykułu
2005-11-08 10:08:39 Roland Fabianek Edycja artykułu
2005-11-08 09:52:22 Roland Fabianek Edycja artykułu
2005-10-11 13:33:04 Roland Fabianek Edycja artykułu
2005-09-19 12:17:51 Roland Fabianek Edycja artykułu
2005-09-19 12:05:20 Roland Fabianek Edycja artykułu
2005-09-19 11:42:20 Roland Fabianek Edycja artykułu
2005-09-19 10:55:01 Roland Fabianek Edycja artykułu
2005-08-30 11:06:51 Roland Fabianek Edycja artykułu
2005-08-23 11:26:43 Roland Fabianek Edycja artykułu
2005-08-23 11:21:57 Roland Fabianek Publikacja artykułu